DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Стремете се да Ми се харесвате, защото това е, което желая

26 април 2005

Великден - Велики вторник на Страстната седмица 2005 г.

Аз Съм; единственото, което искам е вярност и обич; пази в безопасност Словото Ми;

Господи! Как бих могла все още да имам силата да гледам и да съзерцавам Този, който ме рани дълбоко в сърцето? Знаеш, Господи Иисус, че не се потих да уча и да изучавам богословието, Знанието или Святата Мъдрост; липсваше ми Мъдростта идваща от Теб; липсваше ми всичко Свято, нито бях известна някога като добродетелна, а по-скоро обратното; и въпреки това, в това мое плачевно състояние, Ти ме вдигна на Крилете Си, за да не се уморя; предостави ми безкрайни благоволения, да Те чувам, да Те виждам, да разговарям с Теб; - и заедно, Величество, Съветнико и Господи на Всичко, се извисихме в небесата, отвеждайки ме в Небесните Си Дворове, и в духовния живот в Теб!

Царството Ти дойде при мен безплатно... възходящият път на живота. Известно е, че изпитваш сърцата, затова Те каня да изпиташ сърцето ми, тъй като зная, че не съм направила никакво свято деяние; чувствам, че все още не съм отстранила грешките си, и имам впечатлението, че са се увеличили; а що се отнася до заповедите Ти, подозирам, че съм нарушила няколко от тях;

Пътят на живота е да се придържаме към дисциплината – изпълних ли обещанията си към Теб? Изпълних ли въобще своите обети? Съмнявам се и в това; и все пак, Ти продължаваш да си с мен, независимо от всички мои неуспехи, Светлината Ти все още ме прегръща, хипнотизирайки ме с възхитителното Си Присъствие и с начина на погледа Ти върху мен;

даваш ми впечатлението, че никой не се брои за Теб, че не е останал никой на земята освен мен и че съм аз единствената Ти обич – подбрана! Писанията казват1: “духът на човека е Светилото на Яхве, кой изследва най-дълбокото му аз;” нуждая се от благоразумна преценка от Теб, да ме съветваш къде съм в недостиг и къде не успях; Всемилостиви Боже, Защита на живота ни, смили се над мен грешницата;

присадих те в Мен, за да растеш в Духа Ми и в Обичта Ми; Васула, обичта е над всичко; тя дава живот на всички други добродетели; виждаш, Моят Суверенитет над всички Ме прави снизходителен към всички; управлявам всеки един с голяма снизходителност, може всички да сте недостойни грешници, но търпимостта Ми е голяма; това е, за да ви науча как трябва да се отнасяте към другите; когато съдите, да отразявате благостта Ми, когато сте съдени, да търсите милост; да, позволявам си да ви изпитвам, за да докажете, че сте достойни да бъдете с Мен; затова не оставяйте надеждата ви да бъде напразна; постигането на съвършенството е това, което желая от всички вас; стремете се да Ми се харесвате, защото това е, което желая, постоянствайте в пътя на правдивостта и Аз, Всевишният, ще се грижа за вас; отново, не се страхувайте от бушуващото море;2 славата Ми ще бъде видяна от Изток;

Църквата, във времената ви, се оказва атакувана; западният свят е отстъпил; дяволът ги насърчава да популяризират релативизма, секуларизма, либерализма, материализма и пълната липса на уважение към живота; такива злини идват от дявола, който се опитва да унищожи Моята Църква, Заповедите Ми, Повелите Ми и Закона Ми и всички ценности на живота; Църквата Ми е в такъв безпорядък поради разделението си и ако е слаба, това е по вина на разделението в йерархията; духът им е неотзивчив към призивите Ми за покаяние и помирение; духът им на самоизтъкваща се гордост трябва да бъде заменен с дух на смирение и благост; духът им на предразсъдъци с дух на безстрастие; духът им на страх с дух на доверие; духът им на неотстъпчивост със снизходителен дух; необходимо е за Мен да се помирят; Църквата трябва да бъде консолидирана и единството ще изтъпкне всичките им грешки и ще ги3 възпре да се увеличат; грешки, които бяха наложени от тези отстъпници, за да проникнат в Църквата Ми; повече отвсякога са необходими истински духовни водачи в Църквата Ми; нека проповедниците да проповядват според Моите предпочитания в Църквата Ми; нека никой да не е от онези, които се ограничават в поправянето на това, което е недуховно, тъй като тези хора не Ми харесват; скръбта Ми е голяма, когато чувам недуховни проповеди без живот; какво да кажа днес? да ги поздравя? да ги поздравя, когато духът им се е изпълнил с мъртви думи? когато духът им все още носи скрупулите на миналото? бъдете обединени е Заповедта Ми и винаги е била за всички Църкви; живейте в мир4 и мирът ще настъпи на земята; признайте, че Ме онеправдахте, така че да снемете тежестта на греха си; не сте ли всички кръстени в Нас? и се облякохте в Мен? тогава къде са разликите ви между вас? всички сте едно в Мен; провъзгласи, Васула Моя, Словата Ми и действай според тях; изразих Волята Си в теб; възлагам ти задължението  да вършиш всичко, което ти беше казано от Мен; не се съмнявай в Силата Ми и Властта Ми; позволявам ти да изпитваш трудности, но те няма да попречат на Силата Ми нито на Властта Ми; Волята Ми ще бъде изпълнена в крайна сметка, противно на това, което повечето от твоите опоненти смятат... ще завърша Делото Си в теб; почитай винаги Мен, преди да отдадеш почит на хората; бъди истинна към Мен и остани вярна, дете Мое, както Аз съм ти верен; вкопчи се за Мен и остани слаба, за да мога да продължа да бъда силата ти; обичай Ме над всичко; Аз, Иисус, Син на Бога и Спасител те благославям; ic

По-късно

Господи?

Аз Съм; чуй Учителя си; да; понасяй всичко с обич; дъще, повикай Ме, когато пожелаеш; някои хора ще признаят тези Дела, но други не; осъзнавай през цялото време Мощното Ми Присъствие; остави всичко в Ръцете Ми и имай вяра и доверие; нито една от Думите Ми не е напразна; ела, Аз и ти заедно; позволи Ми да те използвам за Славата Си и помни, че Съм Аз Вечно Съществуващият;

- деликатно създание, съвсем без причина, освен поради собствената Ми вярна обич, спасих теб и другите чрез пречистващия Си Огън и с обновлението от Светия Дух... помни, Аз съм Авторът на това откровение; големи са Тайнствата Ми на вярата; голяма е обичта Ми към всички вас; никога не се съмнявай; Застъпник и Автор на този Химн на Обич е: Светият Ми Дух; ах, Васула, викай Ме; да! задоволи жаждата Ми и увеличи обичта си към Мен; приеми Чашата Ми по всяко време; ние, нас? ic


2 Разбрах, че това символизира 'население'.
3 Грешките.
4 Разбрах, че Господ иска йерархията да се помири и да сключат мир помежду си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message