DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Зората ще дойде от Изток

20 август 2004

Васула, обърни Ми внимание и чуй добре; напиши всяка дума, която чуваш...

Зората ще дойде от Изток; не шепни Словата Ми, а ги заяви със сила; никакво откровение от този вид няма да остане скрито; обичта към ближния трябва бъде основната ти грижа; нека устата ти да се изпълни със Словата Ми, издавайки уханието Ми, ароматизирайки космоса; затова, разкрий Ме на другите, за да могат и те да се възползват и да се радват; свидетелствай и не позволявай на закоравелите сърца нито на малодушните хора да те обезсърчават; Аз също ги имах по Моето време на земята!

Аз съм Възкресението и Животът, и откъдето минавам, нося живот и вечна светлина; всеки, който е на пътя Ми, го осигурявам, но горко на онези, които се надигат срещу преминаването Ми, ще накажа недоверчивостта им в Съдния Ден! Васула, събирам Своята смирна и балсам от всяко завърнало се при Мен сърце; можеш, следователно, да добиеш кураж само от това; придобих вече голям брой души, затова не обръщай внимание на приказките, гледай по-скоро на плодовете на Делото Ми; Делото Ми е да напомня на всеки един автентичния живот на Християнина; това умиращо поколение е загубило достойнството си; всички властимащи хора се лъжат един друг, и едва ли е останал  някой предан, така че трябва ли да остана мълчалив?

над плодовете Ми се чуват овации от светиите и ангелите Ми; да, дъще, отгледах те, за да засаждаш; дяволът е бил винаги известен с това, че надига рода си и води война срещу Делото Ми и срещу онези, които избирам и помазвам; тези, които те обвиняват са тези, които изопачават Закона Ми и Евангелието, наричайки зло това, което е добро; но дойдох при теб със Скиптъра Си, за да Ми подражаваш, да събираш и да обедяваш, да насърчаваш и да даваш надежда, да обичаш и да лекуваш; дойдох да укрепя Църквата Си; помазах те да говориш в Името Ми; може би нямаш изискан речник, но те украсих със Знание, за да украсиш Църквата Ми по този начин и да я водиш към единство;

ден след ден настойчиво те изпращах да свидетелстваш пред собствения ти народ1, но те не Ме послушаха, не обърнаха внимание; застъпвай се за тях...

Васула, откакто ти беше позволено по неизказана благодат да повдигнеш покривалото на Жениха, и да откриеш Божествеността Му, откакто Ме разкри, лицето ти отразява яркостта Ми, когато си в съответствие с Волята Ми; Писанията казват, че всяка душа, която иска да Ме открие2 в истината, ще трябва първо да се покае, в противен случай забулените им умове ще останат забулени, освен ако не се обърнат към Мен; ако Словата Ми не проникнат през покривалото, тогава покривалото ще остане върху онези, които не са на пътя към спасението; притъпеният им ум ще остане винаги в мрак и няма да получи светлината на знанието за Бога нито ще могат да видят Славата Ми; светлината на Духа, който обхваща всичко и премахва покривалото от онези, които се покайват и които се молят, е свобода; Духът ще бъде привлечен от искреността изразена чрез тези молитви от сърце и Той3 ще стане ваш Съветник, ваш Приятел, ваша непрестанна молитва, тази непрестанна молитва, която толкова ценя, защото идва от сърцето, съдържайки всичко, което правите през деня;

както ти казах в началото4, имай ума си насочен към Изтока; светлината ще се издигне оттам и всичко ще придобие формата на цъфтяща градина; от самото начало заложих Сърцето Си на Изтока; опитах се, чрез Призивите Си, да пречистя света, но той все още остава в нечистотията на покварата си; неуморно зовях, но това поколение не иска да чуе и да Ми позволи да ги изчистя от мръсототията им; 'Денят на Господа', когато дойде върху тях, ще ги изненада… приемам жертвата, която Изтокът Ми предоставя, защото Ме почитат с голямо усърдие и великодушие; като сребърен низ ще остане следата оставена зад вас, като модел, за да позволи на останалия свят да я последва; така както благословията на Аарон повлия на народа Ми, така и Изтокът ще повлияе на останалия свят да Ме признаят за свой вечен Бог;

в Църквата Ми нищо не е загубено, по-скоро хората загубиха присъствието на Църквата Ми в сърцата си; светът днес изключителна си поквара, е изпълнен не само с грешки, но видимо предизвиква Божеството Ми и Закона Ми; как мога да разпозная Църквата Си в тях? дойдох, Васула Моя, по този начин, за да съживя малкото живот, който е останал в това поколение; дойдох да покажа с цялата мъдрост и прозрение колко безкраен съм в Благодат; моли се да видят и да се просветлят очите на ума им, за да могат чрез тази светлина да видят каква надежда за всички вас съдържа преминаването Ми през тази земя, във времената ви! научи ги, Васула Моя, какво означава 'сключвам мир с Бога'; научи ги какво означава да бъдат част от семейството Ми5; колкото до теб, не се отчуждавай от Мен; остани в Мен и бъди като ухание принесено на Мен, твоя Бог; дадох те на това поколение като Знак за величието на Обичта Си, която изпитвам към всички вас;

кажи Ми, може ли някой да измери великолепието Ми? от век на век показвам мощната Си Ръка, блясъка и славата Си на бедните в духа; извисявам се от славните висоти, за да вървя сред вас и да се намирам сред вас; блажени са нациите, които Ме чуха! блажени са онези, които разпознаха делата Ми на обич! блажени са нациите, които Ме приеха като дъжд, който пада на пасището, напоявайки жадната почва! нека всеки един от тях да бъде благословен в Мен; Името Ми е Иисус Христос и наистина извършвам чудеса през цялото време; казвайки това, те благославям, Василики, защото ти си чудото, което извърших пред очите на целия свят; - обичай Ме, дете Мое, и прави дела на изправления чрез обичта си към всички души, които показват безразличие към Мен и Ме ненавиждат заедно със Закона Ми, и към онези, които оскърбяват и обиждат непрекъснато Сърцето Ми! имай Мира Ми и Благословията Ми; ic.

 


1 Гръцкоправославната Йерархия и мирянство.
2 Също така Господ има предвид: 'да Го разбули'.
3 Светият Дух.
4 На това послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message