DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Посадих това Лозе и го нарекох: Истински в Бога Живот

12 април 2004

Господи, каня Те и Ти се отзоваваш,

говориш ми и всичко около мен мигновено процъфтява.

Когато съм в беда, се навеждаш да ме изслушаш,
когато Те зова, бързаш да ми отговориш.
Благословено да е Името Ти.

Васула Моя, дадох ти, откакто те възстанових, език на ученик, за да проповядваш, порицаваш, дисциплинираш и възхваляваш; вдъхнах в теб божествени вдъхновения идващи от Сърцето Ми, за да свидетелстваш достоверно;

преди да те науча, те венчах за Мен и ти дадох благодатта на Присъствието Си; дадох ти с радост достъп до Благородството Си, за да се радваш в Присъствието Ми; но напоследък, видях това, което видях; умът и прищявките на хората се изправят на пътя Ми, докато напредвам; между тях забелязах, че мнозина имат очи, които не виждат; увенчах те, дъще Моя, с обич и нежност, изпълвайки ушите ти с учението на Мъдростта в полза на онези, които сега те тъпчат; който те тъпче, тъпче инструкциите Ми; все още ли не се научиха, че избраницата Ми е едно с Посланието Ми? изглежда не могат да го поберат в главите си, че те храних в Гръдта Си? човекът, който тайно те клеветничи, ще го накарам да замълчи; няма място в Дома Ми за нито едно гордо сърце; никой лъжец не запазва поста си... присъствието ти само по себе си е Посланието Ми; ние сме сътрудници...

тъй като започват да омаловажават Делото Ми, пренебрегвайки пътя на Мъдростта, поставяйки под съмнение  Суверенната Ми Сила за тази, която избрах да помажа с пророчество, Аз, като Отец, ще вдигна детето Си далеч от всички онези, които я тормозят; днес казвам:

отсега нататък, ще държа Посланията Си скрити за известно време, тъй като не се обърна внимание на Зова Ми, нито Указанията Ми осъществявани; по този начин Присъствието Ми не беше оценено и ако го сметна за необходимо, ще ги лиша и от посещенията Ни;

Васула Моя, благослових те и те помазах за тази апостолска мисия; благослових те да растеш в Духа Ми, да израснеш като кедрите и кипарисите, разстилайки клоните си, като ти предрекох, че ще вдъхна много повече откровения в теб; подготвих те в царските Си дворове и, още прясно капеща с небесна роса, те изпратих да бъдеш сред цялото човечество; изпратих те на всички тях като Моя Собствена, Мой Собствен дар носеща ученията Ми, за да им бъдат дадени, така че да се възползват от тях, но те счетоха теб и Ученията Ми за даденост; отнесоха се лекомислено към Словата Ми и към тази, която ги носи, мнозина от тях безполезно те изтощаваха, държейки се с дара Ми с незачитане и както им беше угодно; да не се ли намеся тогава? ще ги лиша от вярното Си слово чрез теб, защото сърцата им са станали груби към теб и към сентенциите Ми;

бях казал веднъж,1 че ако я тормозите, ще й дам достатъчно сила да ви събори, напомняйки ви, че нейната строгост ще бъде Моята строгост; бях казал на всички, че идваш от Мен и че Аз ще бъда сред вас и че този знак ще бъде показан върху теб...2 ах, толкова пъти чух тази тълпа да се присмива зад гърба ти, отделяйки те от Посланието Ми! с велообразни езици плюят отрова върху теб… блажени са онези, които не бяха в тази тълпа и имаха благоприличието да уважат ученията Ми и техния носител; ще им отворя вратите на добродетелите;

а ти, дъще, казвам ти, Призивите Ми към ще продължат; няма да те лиша от Присъствието Си; ако някой те разпита за това свидетелство, кажи им: "медът се стичаше от медената пита през всичките тези години, но вие търсехте други неща; не си дадохте труда да вкусите от него;" далеч не се задоволяхте с това, което ви предоставях, ненаситно тичахте за последната новост, събирайки цели поредици от други послания, според собствения ви вкус; вместо да се вслушате в истината, вие се обърнахте към митове…3

посадих това Лозе и го нарекох: Истински в Бога Живот; не го посадих високо в планините, а в низините, за да го направя достъпно за всички; дните на разплатата бяха дошли; дните на репресиите бяха тук; слязох при Лозето Си и докато минавах през него, ахнах и поех дълбок дъх, изпълнен с печал; "това ли е мястото, където трябваше да има хиляди лози?" скрит под лозите, забелязах друг растеж, този на коприви и тръни, всички те вредяха на лозята Ми; тогава се чу глас, идващ изпод лозята: "ах, сега имам достъп да си изградя внушително място, за да надмина другите;" обзет от възмущение, наредих на пратеницата Си да издаде постановление, с което дадох властта Си да изкорени всички коприви и тръни, които настойчиво поразяваха лозята Ми; Аз съм Паачът на Лозята и ще влизам в Лозето Си, когато пожелая и ще проверявам напредъка му;

показах им Царството Си и ги научих на знанието за светите неща, но те не Ми дадоха пълна отплата за всички благодати, които им дадох; откърмих ги и не се задоволиха с храната, която им давах; дадох им да пият, но в безумието им, те го замениха с живак, предавайки Славата Ми за своята собствена; въпреки че веднъж бяха казали: "няма да предам Славата на Бога на никоя друга", но отдадоха Моята Слава на себе си; сега, ще насадя смирените на тяхното място; гордостта не е създадена за човека; с какво прахът и пепелта имат да се гордеят?

и Аз, със Светия Си Дух, ще продължа да те посещавам по този спокоен начин, както кръвта тече непрекъснато във вените, без външен звук, така и Ние ще те посещаваме; остани уединена в Мен, Васула Моя; ic;


1 Отнася се до посланието от 10 януари 1987. 
                          
2 Когато Лицето на нашия Господ се вижда на моето.
 
3 Във времената ни, има размножаване на лъжепророци, които не са изпратени от Бога, и въпреки това могат да измамят хората, имитирайки Божиите послания; техните послания се публикуват в книги; тези хора живеят в илюзии и са много, особено във Франция.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message