DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Богословието Ми се основава на Истината и на божествената Обич

9 април 2004

Велик Петък

Васула Моя, Аз съм Съпътникът на сърцето ти; разбираш ли? вземам те с Мен през Реки, които искрят, през славни пътеки, където на никого не е позволено да стъпи освен ако не са придружавани от Мен... знаеш ли, че съм непрекъснато с теб? никой, Васула Моя, не е оценен като достоен да Ме чува или да Ме вижда; въпреки това разгръщам Сърцето Си пред теб, за да ти покажа Волята Си и че Аз Съм Вечно Съществуващият; никога не съм те подвеждам, и се радвам, че осъзнаваш състоянието си, в противен случай щеше да загубиш Сърцето Ми; единственото, което искам от теб е обич; обич за Обичта; благословена на Душата Ми, духовният Ми дар за теб е, че можеш да Ме зовеш по всяко време и ще ти отговарям; дори когато намираш себе си недостатъчна да изразиш Словата Ми, ще говоря Аз вместо теб;

дадох ти, Васула Моя, указания на Византийски беседи, за да достигнеш до най-висшето съзерцание, за да Ме достигнеш... неяснотата и неогъваемите формулировки не са Моите начини на преподаване, напротив Моето богословие се основава на Истината и на божествената Обич – това е Моето богословие; Създателят наблюдава нозете ти, и в състояние на благодат ти позволявам да вървиш с Мен;

тази Благородна Поема, стойността, на която сега толкова много хора не признават, а ги оставя непреклонни, ще изпълни един ден космоса... ела, Васула, помниш ли как платих за теб на Кръста? обичам те до безумие, теб, която желаех от самата вечност да те изведа и да си споделиш Кръста Ми в единство заедно с Мен, твоя Жених; не се безпокой за това, което предстои; бъди щастлива, че те имам до Мен и че си в божествен диалог с Мен, твоя Бог; ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message