DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кой е ключът за знанието?

2 март 2004

Бог помазва Своите, за да ги доведе до съвършен мистичен съюз; въпреки това, как става така, че когато Ти, Боже мой, извършваш толкова много чудеса и чудотворения, дело, което надвишава човешкия ум, земята да не се разпалва?

Бог дойде във Великолепие и Слава при нас, залян от Собствената Си Светлина, и ни гледа, пламнал от величие, със свита Свои Архангели, слиза по този славен начин, - страхотна гледка, за да се обърне към нас;

щом отвори Устата Си, лъч ослепителна Светлина озарява още повече Святото Му Лице; тогава Той стига до нас със страстни пламъци, за да ни напомни силата, с която ни дава Наследството, като в същото време ни зове всички да достигнем съвършенството в неизказано единение с Божественото;

но, о, неизказана Красота, Царско Достойнство, звукът на неверните, които са зарити в мрака, пронизва ушите ми!

но въпреки невярността им Милостивият Ми поглед е прикован върху тях;

да, смили се над онези, които Те обиждат, и са прилепени за тщеславието и всичко подобно, защото са дълбоко затънаи в най-дълбоката яма;

'невярно множество! охулихте Волята на Бога и духовният ви плод е Хаосът!

елате и резюмирайте живота си и вижте какво ви предстои: разложение на душата и пълна Смърт... Грехът е Смърт!'

записвам Словата Ти, Господи, деветнадесет години вече; Ти, Боже мой, ми повери, познавайки окаяността ми, тази Благородна Поема на Обич, тази Поема на Възкресението, и оттогава бях почти погълната жива от мъчителите ни, бях злословена и ругана безпричинно;

но ти дадох защита и те възнаградих с благословии... нека се смесят за Мен псалми и песни, дай Ми повод да бъде очаровано Сърцето Ми; малко нещо като това, е сладка ароматна жертва...

в миналото, бях почувствала донякъде Присъдата Ти, когато бях презряна, преди да срещна Теб и Закона Ти;

но Ти дойде при мен, от жалост и ме вдигна... лъхна в мен и ме излекува; о, Боже Състрадателни! отвори очите на народа Си; голям е броят на онези, които не виждат...

може планините да се срутят и да се смесят с вълните, може скалите да се стопят като восък пред Лицето Ми, за онези, които се страхуват от Мен, Аз пак ще бъда милостив...

Господи, да Те гледам е наистина страхотна гледка; величествено в красота, Името Ти превъзхожда земята и небето и има звука на Лирика в ушите ми; благославям Те за това, че си мой Съветник, а когато спя, мое Умоление;

Словото Ти проблясва надлъж и нашир по земята и където и да стигне възкресява мъртвите; Суверенитетът Ти е вечен Суверенитет;

хиляди скъпоценни камъни оформяха мантията Ти, когато Те видях да излизаш между облаците; като Жених, който слиза деликатно по стълбище, Ти пристъпи напред, и с разтворени ръце ми заговори:

"ти си обител за Мен, откакто те оневиних; сега ще бъдеш Моя ученичка под инструкциите Ми и Аз ще те науча по кой път да вървиш...

ще запееш нова песен в Моя чест, за да осуетиш злите планове на враговете Ми, които вредят на Църквата Ми; никога не се страхувай, дори и да не чуваш говор или звук от Мен; винаги съм с теб...

ще бъда Светилникът ти, за да осветявам краката ти; дори когато нападателите ти ще се стоварват върху теб като лавина, не се страхувай, до теб Съм Аз; опасал съм те със Силата Си, за да надделееш и да издигаш Църквата Ми от калта и да Ме прославиш;"

тогава ми позволи, Господи, още веднъж да се кача на Твоя херувим и да литна при Теб, Боже мой, да се извися на крилете на вятъра1, за да чуя Гласа на моя Бог и да вдигна покривалото на Жениха и да съзерцая Сладостта Му и Божествеността Му; защото Обичта Ти ще бъде пред очите ми...

духът ми в плам няма да пита сърцето ми: 'докога ще крие Лицето Си от теб? за колко дълго ще те кара да чакаш да ме отнесе2 във висините, издигайки се в Дворовете Му, където получавам Указания и Знание, и където ми се дават други изкачвания, достигайки други висоти, в по-големи светлини на Проумяване, прониквайки в непроницаемите пламъци на Възвишената Обич; прониквайки в дълбините на Самата Светлина?'

там, духът ми, в страхопочитание, ще съзерцае най-Красивия, далеч най-красивия от всички ангелски красоти взети заедно;3 там моят Бог прави Себе Си познаваем за човека;

в Бога, външният свят се разпада, докато Неговият род се интегрира, ставайки кост от Костта Му, плът от Плътта Му; Царският Скиптър на Почтеността...

смирна Моя, сестро Моя, не се страхувай, тъй като съм с теб, за да напиша сентенциите Си; винаги ще ти помагам и ще ти се притичвам на помощ, когато хората те питат: "кой е ключът за знанието?" отговори им по този начин: "можете да го наречете Светлината на знанието и благодатта на Светия Дух, която ви дава пълно разбиране за Тайнствата Ми и за Мен Самия; ключът на знанието е заливащото сияние на чиста Светлина, озаряваща онези, които го използват, за да изразят всички Мои сентенции по най-съвършен начин;" така е, както го каза: "да проникнат в дълбините на Самата Светлина..." следователно, ти, която си призвана да разговаряш с Мен в Царските Ми Дворове, и да записваш сентенциите Ми, разкривайки ти тайните на скритите тайнства, възрадвай се и бъди щастлива! възрадвай се, защото беше кърмена в Недрата Ми; хранех те с божествена благодат, терапевтично средство, което лекува недъзите на душата и духа, за да Ме следваш в следите Ми, по пътя на агониите, себеотрицанието, на покоряването на Волята Ми, и на безстрастието; обитавайки в теб, те разцъфтявах, кърмейки те от Недрата Ми, преобразих те и те направих едно с Мен; така че престани да се чувстваш неуверена, Аз съм с теб;

ангеле Мой, направих пророк от нищожността ти; онези, които не приемат теб или Посланията Ми, казвам ти, в Съдния Ден ще покажа повече милост към Содом и Гомора, отколкото към осъдителите ти; ако дойде някой при теб и има дързостта да те удари, ще го изненадам на ъгъла; не се грижи за дребнодушните хора, те са тесногръди, но главно, липсва им смирение;

ще те водя към по-големи висоти на знание и аскетизъм, за да се развиеш; ще те водя по свещени пътеки, за да имаш изглед към славата Ми; искам да те насърча и да те укрепя, и да направя ръста ти съгласно Моя... бисер роден от Мен, о, какво не бих направил за теб! благославям те... ic


2 Духът ми.
3 Тук това трябва да се разбира като Светлина; че Божията Светлина превъзхожда всички други светлини на небето.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message