DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дадох ти четива с Византийска духовност

5 февруари 2004

дъще, обвих те в дреха от светлина, за да покажа на това поколение Славата Си; не си ли чела, че използвам ветровете като вестители и огнените пламъци като служители? един само ден в Моите дворове, няколко капки от Кръвта Ми върху тях, един единствен поглед от Мен и благословия с миросан елей и те са готови и са яки като скала да излязат и да отправят Словото Ми към света; съборът на светиите на небето ги съпровожда, за да вървят по-бързо; Аз Самият ги извеждам на паша, докато бързаме по пътя, по който трябва да вървим; ах, Васула, Аз съм Възкресението и Животът; всичко, което ти дадох в писмена форма е сияен извор, който пречиства тялото и ума, душата и сърцето, почиства катран и сажди; Аз, Христос, имам силата да преобразя цялото ти същество от тъмнина в светлина;

през последните осемнадесет години говорих в сърцето ти със силата на Светия Си Дух; Милостивите Ми Поеми, които съдържат в себе си мистични откровения и указания, са за теб и за това атрофично поколение; те са дар от Отеца, от Мен и от Светия Дух; не говорихме по начина, по който говорят философите, а както правят приятелите; съкровището, което ти разкрих в тези послания, съм Аз Самият... дъще Моя, помолих те в началото на Своя призив към теб да побързаш и да изтичаш при братята и сестрите си да споделиш това божествено съкровище с тях, в което разкривам Славата Си и Милостта Си; помолих те да ги призовеш всички, без значение кои са или на коя вяра принадлежат, и да ги разбудиш от съня им; някои, както видя, Ми отвърнаха с голямо усърдие, желаейки да практикуват дори аскетичен живот; други обаче, не успяха да Ме разберат и безпричинно Ме отхвърлиха, повлиявайки и на други, които ги заобикалят; дадох ти, Васула Моя, и четива с Византийска духовност, но дори онези, които казват, че Ме почитат, наричайки се Византийци, своеволно се лишиха да пристъпят в дланта на Ръката Ми и да Ме признаят; след това грубо отхвърлиха благословията Ми и благодатта Ми... твърдят, че знаят всичко, но не знаят нищо...

да бъда срещнат, когато се проявявам чрез Светлината, е чудо; нищо не е невъзможно за Бога; така ти1, братю, от Източната Църква, питам те:

- мога ли, като Бог, да разгъна пред човека Тайнствата Си, ако го пожелая? – може ли Бог във времената ви да прояви Себе Си на хората чрез лъч на божествена Светлина и човекът да го възприеме чрез благодат?
- ти приписваш истинската религия на Православието, но Православието отхърляло ли е някога възможността за божествено Обучение давано чрез Светлината на Светия Дух?
- кажи Ми, приятелю Мой, кой е върхът на мистичния живот, за който говориш? не е ли задушевната и лична среща с Мен, Христос?
- може ли човек да възприеме сам по себе си Знанието Ми2? не, наистина не, Знанието Ми се  възприема единствено чрез светлината на Кръста, който прави всички неща, които са невидими за окото, видими, и сияйни; единствено през Окото на изкупителния ви Инструмент човек може да види всичките Му ориентири;
- какво значи тогава да Ме познавате и да Ме разбирате? и каква е връзката между Бога и човека?
- мога ли, Аз като Христос, да въздам пълнотата на благодатта Си на онези, които искрено търсят благодатта?
- ти изпълняваше много задачи всекидневно, но искрено бих желал да намериш убежище в Сърцето Ми, да почиваш в Мен, своя Бог...
- мога ли Аз, като Бог, във вашите така утежнени времена, да изразя скръбта Си на човек, и на когото пожелая, споделяйки с него Своите безпокойства?
- не се заблуждавай и не казвай, "невъзможно е за обикновен човек да придобие съкровището на Светия Дух!" кой си ти, за да Ме съдиш? какво е прахът, за да Ме предизвиква? несъмнено, всеки накрая ще бъде съден и ще трябва да отговори за всичко, което е направил или не е направил;
- ти, който Ме изследваш, вкусвал ли си Ме, като Давид3?
- сигурен ли си, че Ме притежаваш, и въпреки това не Ме разпознаваш в речта Ми?
- научи се да казваш: "научих се как да притежавам Бога, Този, който ме роди, разкри ми се, без обаче никога да губи Своята безотвъдност! Този, който обхваща всички същества притежава и мен също, и сега, в нищожността ми, нареди на всички неща в мен да бъдат според божествената Му Воля..." след това, като кажеш това, трябва да Ми кажеш, приятелю Мой, какво е да си Ме открил в себе си? какво е да вдигаш Покривалото на Жениха и да откриваш Божествеността Ми? позволи тогава на Светия Ми Дух да те залее със Светлината Си и да превърне душата ти в Катедрала!
- може ли някой човек да достигне, докато е на земята, неизказаната и най-чиста добродетел на безстрастието, без да съм го посетил с Огън?
- и ако наистина минах през града4, щеше ли да бъде незабелязано? или нямаше ли преминаването Ми да възпламени целият град?
- не си ли чел преди, че мога да водя хората Си и да им разкривам Волята Си, без да уведомя никого?
- злина ли е, когато Женихът идва при това поколение да привлече души по-близо до Любящите пламъци на Сърцето Си и да ги обгърне в Мен, за да им позволя да управляват с Мен, своя Бог? сериозно ви питам, какво направихте с Писанията? не са ли те отражението Ми? как е възможно тогава, ако казвате, че знаете Писанията, да не Ме разпознавате в това дело? как е възможно толкова лесно да противоречите на истината?
- може ли човек, който е духовно мъртъв, да разбере Писанията и да ги прилага ги на практика, ако не е жив? ако някой разбира Писанията и казаното от Мен, което отразява Моя Образ, няма да каже: "Писанията са достатъчни за мен, както и казаното от Отците на Църквата..."

в тези времена на благодат, представям Себе Си като Милост; не дойдох да добавя нищо ново, или да противореча на Писанията и на Преданието на Църквата Си, нито идвам да създам нова църква; а дойдох да обновя сътворението Си и да възкреся мъртвите семена за Живот в Мен; дойдох да разхубавя Моята Църква, която купих със Собствената Си Кръв, да я обогатя и да я изпълня с божествена Светлина; дойдох с Милост да обединя Църквата Си; знайте, че всичко е под Моя Скиптър; ic


1 Господ ми даде конкретно име на една свещеническа душа, която живее в САЩ и принадлежи на Гръцкоправославната Църква.
2 Мъдрост.
3 Давид от Псалмите.
4 Метафорично: нашият Господ има предвид 'душа'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message