DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Този, който живее в Светлината става част от Светлината

12-15 декември 2003

чувствай се свободна да идваш при Мен, любима Моя; безразсъден1 e и продължава да подклажда огъня; мога ли винаги да гледам апатията? пътищата му Ме възмущават... дай Ми сега времето Си, дъще, грижи се за интересите Ми и Ме почитай; обичай Ме и пребъдвай в Светлината Ми! Ние сме близо до теб, за да те освещаваме и благославяме; близо до теб сме и с теб, за да те водим;

Аз съм Светлината, и този, който живее в Светлината става част от Светлината... в Мен няма следа от тъмнина нито каквато и да е сянка; благодатта съставлява част от Мен и е също светлина; когато благодатта намалява у някого, който настойчиво Ме обижда, тогава светлината, която му е дадена, намалява и постепенно избледнява също... ако някой остане в благодатта Ми, той остава в Светлината Ми, която разширява знанието му за духовните реалности и богатства, тъй като в Светлината се извършва мощно преобразяване, водейки го към по-високи изкачвания, по-дълбоко в Мен, вашия Бог, развивайки душата му, оживявайки го, възпламенявайки го, и като сламка вдигната от огъня, по този начин го издигам към по-високи изкачвания на святост; но онези, които отпадат от благодатта, отпадат от погледа Ми и какво падение е това! изпадат в дълбок мрак, в покривалата на тъмнината...

на всички ви е даден достъп да съставлявате част от Светлината Ми и да станете пламък; доколкото благодатта е Светлина, така е и с добродетелите, които са в Светлината; те се получават от онези, които обитават в Мeн, в Светлината Ми, и чрез интимната връзка с Мен; те2 ще ви оживят да станете светлина, позволявайки ви да израснете в благочестие, да приличате истински на Мен, преобразявайки ви в бог,3 и преобразявайки ума, душата и сърцето ви, за да излъчват Славата Ми, след като във вас ще се бъде Самото Благородство,4, Царството Ми и Престолът Ми; и всеки, който ви види, ще вижда Мен, а не вас; като цяло ще бъдем едно; Светлината Ми, благодатта Ми и добродетелите Ми придобити чрез вашето заличаване ще потекат във вас, наводнявайки душата до такава степен, че духът ви ще осъзнае Божествеността Ми; точно както ви го бях обяснил веднъж, когато на невестата, която ще пристъпи във венчалната Зала, й се позволява да вдигне покривалото на своя Жених и да открие Божествеността Му зад венчалното було, така е, когато по благодат привличам душата ви в Светлината на дълбините Си, когато благоволявам да видите Светия Ми Лик, каква прекрасна гледка е това;

отпадането от благодатта и от Светлината Ми, предизвиква в душата такъв мрак и неспособност да различи правилното от грешното, че се превръща в пречка за благодатта и ако не бъде напътствана,5 тази душа ще остане в мрак; за да си възвърне благодатта и Светлината, тази душа трябва непрекъснато да се стреми; трудно духовно изкачване, но не невъзможно; Васула, Аз и ти ще продължим да работим по този начин в полза на Църквата Ми; Душата Ми Ме боли за всичко, което виждам около Мен;6 върши своята работа с Мен, радвам се в нищожността ти; помни, Аз съм Безкраен Океан на Милост; Вечно Съществуващият е с теб; ic


1 Това беше за един свещеник, който разочарова нашия Господ от 1985 г., въпреки милостивите опити на нашия Господ да го поправи. Трябваше да се разделим с него...
2 Добродетелите.
3 Бог по участие: осиновени синове и дъщери на Всевишния.
4 Бог.
5 От духовен ръководител.
6 Иисус Христос скърби за света, състоянието на Църквата (хората) и също така за лошото държане и липсата на вяра у някои хора в групите ни.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message