DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Работете в хармония в Името Ми

30 октомври 2003

За срещата на ИВБЖ в Рим

давам Мира Си на всички вас; благословени на душата Ми, работете в хармония в Името Ми; на вашата страна съм и с вас; всеки, който ви се противопоставя в работата ви, се противопоставя на възнамеренията Ми; не се колебайте повече, а отворете очите си и се възрадвайте! след като сте доведени да живеете истински живот в Мен, трябва да търсите1 Моите Интереси; разчитайте на Мен, и ще изпратя Светлината Си надлъж и нашир във вас; бъдете годни за Мен, вашия Господ, като никога не преставате да правите добро; осланяйте се на Мен и ще живеете; бъдете един;

По-късно

Аз, Господ Иисус, който те възкресих, ти казвам:

- нека всяко едно от усилията ти да произведе своя плод и дейностите ти извършени в Името Ми да бъдат плодотворни;

- нека потисниците ти, които тщеславно се възнасят по-високо от възнамеренията Ми, обвинявайки те безмилостно в липсата им на здрава преценка, греховете им да паднат върху собствените им глави; бъди в мир;

с теб съм, Васула-на-Свещеното-Ми-Сърце... ic


1 Чух в същото време "за".

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message