DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Страхотното Тайнство

31 май 2003

Васула Моя, мир на душата ти; вземи тези слова и ги издълбай в сърцето и ума си; тук съм!1 вгледай се в себе си... пиши:

словото Ми беше отправено към теб, за да го предадеш; тази беше Заповедта Ми към теб; след това поставих това скъпоценно съкровище в ръцете ти; Суверенен Владетел Аз Съм и съм Аз, който решавам и съветвам, затова никое създание не може да дойде и да Ми каже кога трябва или не, да обработвам земята Си; никое създание не следва да Ми указва или да Ме съветва кога трябва да ви извеждам Аз Самият на паша или не; никой от вас не трябва да Ми казва какво да правя; ако го чувствам за необходимо да освежа свещениците Си с богата храна и да да видя това така нуждаещо се поколение да се насити с благата Ми и да ги възстановя, ще го направя свободно; не се нуждая от съвети от мъртвите; написано е, че недуховно лице е това, което не приема нищо от Духа Ми: гледа на всичко това като на безмислие; то е извън неговото възприятие, защото може да бъде проумяно единствено с помощта на Духа;

в Деня,  в който те посетих, те очистих от вината ти; бях погледнал тогава към градината Си, преди Деня Си, и видях пустош; знаех те от край до край; бях изследвал внимателно всяко едно от действията ти, всички те бяха записани в книгата Ми; дните ти бяха вписани и определени, дори преди да настъпи първият от тях; пред Присъствието Ми стоеше безкрайна пустош; казах: "ще я посетя с пламтящ огън и ще премахна това сърце от камък и ще й дам вместо него сърце от плът, за да почете Името Ми; тогава, след като направя това, ще я завладея с Духа Си и ще живее под Благодатта2 като й дам Духа на крепкост, постоянство и издържливост, на страх от Мен и спазване на Закона Ми на Обич;  

ще я даря с Духа на Знанието и ще отворя очите на душата й, за да различава духовете; след това ще я изравня със земята, завличайки я в пустинята, където завличам помазаниците Си; щом се намери там, ще й припомня злото й поведение, за да ненавиди себе си за греховете и оскърбленията Си, които беше извършила спрямо Мен; ще я поразя с горчиво разкаяние за това, че беше безразлична към Мен, своя Създател и Баща; в този Ден, когато ще изложа голотата й, тя най-накрая ще се изравни със земята;” със състрадание тогава, и с голяма нежност те вдигнах при Мен и те държах в Прегръдката Си; Моите Ангели и Моите Светии, след като станаха свидетели на това чудо, казаха:

"какво чудо! Повелителят на небесата и на земята и на всичко, което е станало, за да бъде, сега триумфира над окаяността; тази суха земя доскоро такава пустош, сега е подходяща, за да си почине нашият Господ и да положи плановете Си в нея; нашият Господ, в Милостта Си, възстанови и засади това, което беше разрушено, слава и хвала на Всемогъщия; о, сътворение, радвай се, защото нашият Господ и Цар ще изрази желанията Си, отправяйки към теб, чрез Своя инструмент, Благородната Си Тема; всичко това ще бъде дадено безплатно на всички вас..."

благословен да е Бог, че ми помогна и плътта ми отново се разцъфна в Божественото Му Присъствие; благодаря от цялото си сърце на нашия Господ; ще благословя завинаги моя Бог; възхвалата ще бъде постоянна на устните ми за това, че ми позволи да вървя в Царските Му Дворове...

този, който е бил благословен да Те съзерцава, няма друго увлечение или желание освен да бъде в Теб и да Те обича; не ми е достатъчно вече да се намирам на края на Извора, а само, когато ме привлечеш в Извора и ме спуснеш в Своите Води, тогава ще се почувствам наситена...

Аз съм Елексирът на Живота и принципното начало на целия космос; и за всички поколения и за цялата вечност винаги ще бъда ...

Страхотното Тайнство…

но Аз съм твоят Баща и ти си кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, в която се радвам... трябва да охраняваш всички Мои учения, като помниш винаги началото, така че да увеличиш Знанието си за Мен, твоя Бог; от тези Поеми всеки ще може да се учи от Мъдростта и да разбира Светите Писания в Светлината на Светия Дух, който дава Светлина върху Словото Ми, за да бъде придобито спасението чрез вярата в Сина Ми, Иисус Христос; да, Василики, тук съм, за да напомня на теб и на всички останали как превръщам пустините във водни пространства и сухите страни в течащи извори;

Аз съм Пролетта на сърцето ти, поколение, и във всеки кризисен час съм винаги с теб, за да те утеша и да ти дам надежда; погледни се, ти, която Ми позволи да цъфтя в теб; помниш ли, когато някога и ти се губеше като сянка сред сенките? ако беше запазила предишната си позиция, нямаше да ти се разкрия; блажени са онези, които имаха благоразумието и отвориха път за Присъствието Ми, разбирайки, че за да спечелят истинската си свобода, трябваше да прегърнат Светия Ми Дух; всички Мои Дела са възвишени и изпълнени с величие; ах, Очите Ми винаги са върху онези, които размислят върху всичко, което съдържа Словото Ми, отразявайки значението му; ще намерят щастието и смисъла на съществуването си, привличайки по този начин небето3 чак до земята и в тях; написано е:

"който се бои от Господа ще действа по този начин и който схваща Закона ще придобие Мъдрост;"4 да! ти също можеш да срещнеш Светия Ми Дух и да Го притежаваш и Той ще те приеме, както се приема девствена невеста; тогава заедно на Брачното легло Той ще положи Божествените Си планове за теб, докато в обилната Си Обич към теб, ще ти предложи хляба на проумяването да ядеш, и водата на мъдростта да пиеш, по този начин ще те обвие в сиянието на безсмъртието в безсмъртното Си великолепие; Любовникът на човечеството ще ти покаже как ще обикаляш, за да Му служиш и да обичаш Триединния Бог; ще те наситим с Божествена нежност, преплитайки се с теб в прегръдката Ни; ще очертаем с яснота и точност пътя на живота за теб;

ела и се възблагодари, възхвалявайки Ме на висок глас на съборите и имай сърцето си винаги готово да получи указанията Ми;

 да, Господи! какво мога да кажа! правилата Ти, Господи, са мелодични псалми сега в ушите ми, и Законите Ти Любяща Поема, защото Ти ме посети...

общението и разговорът с моя Бог надвишават всички радости на този свят взети заедно;

изпълнена съм с Твоята Обич и възхвалявам Святото Ти Име за това, че ми позволяваш да си поделям в Светлината Ти;

дозата на Знанието, което вдъхваш в мен, завладява душата ми, Заповедите Ти олицетворяват вярността;

обви ме в пламъци, горейки с единственото желание да се разтворя като течност в Теб; когато с нежност отваряш Устата Си да говориш, докато Словото Ти се разгръща, дава светлина не само на душата ми, но и на всичко около мен, защото вярността е неговата същност...

въпреки че оставам често будна през нощта, питайки се:

- как е възможно толкова много Твои създания да са престанали да вярват в Теб и да се намират в такова голямо отстъпничество?

- гледката на тези ренегати ме потиска, мнозина от тях Те гонят като хрътки, задушават Божествената Ти Обич и Те наричат 'евтин мит'...

- всеки един от тях измисля собствената си чудата философия, възгласявайки я в световен мащаб с нагли думи; предизвикват Закона Ти, копаейки клопки за слабите и колебливите; излагат на опасност цялата земя да се разпадне;

"и въпреки това Той Самият изпълва домовете им с блага;"5

- в по-ранните дни трябваше да страдам в Огъня Ти и съхнех в пустинята и по толкова други начини...  в тези дни продължавам да страдам и да скърбя поради липсата на вяра по целия свят и колко безмилостно разпъват Словото Ти отново и отново;

- излагат с гордост безбожието си сякаш са открили съкровище, но в действителност са открили катран и сажди и почернелите им ръце искат да почернят целия свят;

- злото е станало всеобщо... тогава, в Голямото Си състрадание, Ти извика един от блудните Си синове, извика един от тях, и след като го преся от край до край, го помаза с пророчески дух да отиде и да се бори със злото, и да изчисти с голите си ръце катрана, който покрива света;

- той може да е незначителен и маловажен, но могъщието на Светия Дух е силата му; загрижен единствено да се покорява на Бoга и да изпълнява Волята на Отеца, не обръща внимание на преследвачите си;

- като воин назначен да се бори с доблест, и да защитава Църквата, той не потръпва, а излиза напред, възгласявайки, че Бог е Велик... най-Великият... провъзгласявайки Царството Му...

- даваш му Словото Си, за да съживиш и да озариш сърцата им, в които злото обитаваше, и да измиеш мръсотията, но това, което получава е 'летаргия', 'отхвърляне' и 'опустошение'

Лежа будна и се питам:

- "защо Яхве е закрил Лицето Си за толкова много от създанията Си?

- защо е лишил тези философи да виждат и да съзерцават Лицето Му?

- защо не ги накара да замълчат?"

Яхве е познат за това, че се взира през сенчестата тъмнина на всяка душа, и се чудя, има ли шанс за спасение за тях? или всички те ще погинат в пламъците на преизподнята?

ще сключат ли с Теб мир по някакъв начин, чрез специална благодат от Теб, и да се помирят?

дали някога ще дойдат и ще приемат Словото Ти като Живо Слово?

тези ренегати продължават да се увеличават и не се страхуват от нищо, откакто разполагат с власт; 

ако днес се отричат от Теб, Боже мой, публично, те са сигурни, че ще бъдат аплодирани, и ще бъдат издигнати в позиция и ръст от себеподобните си...

но онези, които Те следват, са снижавани от тях в очите на цялата общност и осмивани; гонят ги като муха...

те казват с увереност и гордост:

'къде е този ваш Господ? къде е Славата Му? и какво стана с великия Господен Дом? имало ли е изобщо някакъв Дом?'

спри дотук и Me остави да отговоря на въпросника ти! вярно е, не Ми е приятно безбожието, но нека първо да си позволя да поставя на Свой ред Своите въпроси преди да отговоря на твоите;

кажи Ми, какво е по-ярко от слънцето? и Ми кажи, какво уталожва разгара в споровете? кой поставя стража на устата на всеки? можеш ли да кажеш как контролирам всички неща? може ли някой да каже кое е доброто във всеки човек и кое е лошото в него? и как мога да разбера и по какъв начин зная? запитай се и Ми отговори...

Светия Дух е, който е по-ярък от слънцето и Той е, който озарява всяко сърце...

да, върховен в сила, в справедливост, превъзхождащ в правосъдие, но не потисник; Светият Дух може да доведе всеки един от тези ренегати в битието от небитието; може да ги възстанови чрез жертвите и деянията на поправки от другите и молитвите предоставени от светиите Ми; виждаш ли, Васула Моя, човешкото състрадание е ограничено и не се разпростира като Моето; но състраданието Ми се простира върху всичко, което живее; порицавам, поправям и обучавам, като ги връщам благо обратно в кошарата;

колкото до това, което уталожва разгара в споровете, дали е благата дума?

да, дума изречена с обич може да промени цялата ситуация; може да спре война; може да стопи лед и да усмири буря; може да угаси пожар; Писанията казват: "с кротост да наставлявате хората, които оспорват това, което казвате; не забравяйте никога, че Бог може да им даде да променят мнението си, за да разпознаят истината и да се съвземат, след като излязат от клопката, в която дяволът ги беше хванал и ги държеше поробени..."6

следователно, една добра дума струва повече от парче злато

смятам, вярвам, че си поставил Пазител до нас да ни проверява и да изразява молбата ни по начин, който никога не може да бъде изразен с думи;

да, написано е, че ви дадох обещанието за Светия Дух; Той идва да помогне на всеки в слабостта му, напомняйки на човека къде е дългът му и като Застъпник на човека, ще помоли Мен, Отеца, казвайки: "освободи го да не слезе в ямата, защото намерих откуп7 за живота му;" и така пощаден, пощаден от това да се плъзне във вечните огньове, Аз8 позволявам животът му да бъде прекаран в Светлината;9 тогава, ще ме възхвали и ще Ми въздаде слава... на онези, които се покайват позволявам да се върнат... грижа се нежно за великодушния човек като за зеницата на Очите Си...

колкото до отговорите на другите Ти въпроси, Отецо, не зная; не зная как контролираш всички неща, и никога няма да узная...

не зная също какво има човек в себе си, освен ако не ми дадеш прозрение по благодат; нито твърдя, че зная как го знаеш; Ти си Страхотно Тайнство, внушаващо благоговение, Автор на този Химн на Обич, Автор на откровения, Автор на спасителни деяния по цялата земя;

зова, в окаяността си, хората на земята да вдигнат очите си към Теб; на всички, които обичат Твоята спасителна сила, дай постоянен повод да казват, 'Бог е Велик!'

за мен, ранена от Обичта Ти, оставам Твоя помощник робиня, на Твое разположение, винаги надявайки се, винаги копнеейки за обновление дадено от Светия Ти Дух на цялото човечество...

смилих се над това поколение, ето защо те повиках и те укрепих да напишеш Словата Ми; по този начин всеки може да ги прочете, всеки ще може да се възползва от сентенциите Ми; исках да провъзгласиш Бащината Ми Обич, добрината Ми и състраданието Ми към целия свят, и как показвам милост към онези, които истински се покайват... остави Ме сега да ти отговоря:

Вездесъщ съм; и както казваш, правилно, Аз съм Страхотно Тайнство; но има и такива, които предизвикват това Тайнство; и все пак Светият Ми Дух, източникът на всичко, което е станало, източникът на Знанието, е готов да раздаде даровете Си на цялото човечество, давайки им10 знамения и учения чрез неизразимата Си Светлина; позволи Ми да ти припомня Словото Си; написано е, че Аз, Бог, мога да видя най-съкровените части на човека и непрестанно да наблюдавам сърцето му, да слушам езика му; наистина, Духът Ми изпълва целия космос и това, което държи всички неща заедно; зная какво се съдържа в човешкото сърце; помни, Светлината Ми е толкова чиста, че прониква и обхваща всички неща на земята, на небето и в целия космос...11 познавам всички хора и никоя прошепната жалба не Ми убягва...

Духът е дарителят на вярата чрез благодатта, Той е силата, в която въплъщава цялото творение; напразно е да се вярва, че човек сам по себе си може да достигне до Бога, или дори да разбере какво е Тайнство и неразбираемо, освен ако Духът Ми не слезне върху тях да им даде светлина на разбиране, разкривайки им скритите тайнства чрез откровение; иначе не е нищо повече от просто предположение; видяхте мизерията около вас, хора н кръв, хора с вина12 по ръцете им, разсипници, и други подобни;

позволи Ми да ти отговоря: робът, когато е призован в Господа, става oсвободен роб на Господа, а свободен човек призован н Господа става Христов роб; но онези, които се бунтуват днес срещу Мен, в своя бунт стават роби на лукавия, и в бунтовния си бунт са във вражда с Мен, техния Бог; питаш, 'защо Яхве е закрил Лицето Си за толкова много?' винаги покривах Лицето Си от греха; не мога да присъствам при нечистотия13 или при безбожие; колкото до вашите философи, които обявяват война срещу Мен, това е, защото не само не търпят никого над тях, издути от гордост те казват:

"седнал съм на престола на Бога;" 14

след това лежат, очаквайки да мине добродетелният човек, за да го ударят и да смажат това, което се противопоставя на начина им на живот; попита ме, Васула Моя, дали ще има спасение и за тях; радвам се да проявявам Милостта Си, тъй като колкото голям е броят на греховете извършени от някого, толкова по-голяма е благодатта; мога да им дам да видят вярността Ми и че съм готов да простя престъпленията им; написано е, че ще съдя света със справедливост и ще произнеса истинска присъда за нациите;

aх! какво е човекът, за да мислиш за него?
въпреки това Ти ни направи малко по-малки от бог; дано всички хора да произнасят за Теб хваления и да се радват

на Спасителната Ти помощ...

днес ви давам дара на Милостта Си; да клеветиш Словата Ми няма да ти донесе нищо добро, поколение; в дните ви гледам долу от небето към всички вас; не го ли забелязахте? станали сте като пропукани цистерни, които не задържат водата; мнозина Ме изоставиха, и небето стои ужасено пред този бунт; бях изпълнил сърцето ви при раждането ви с извора на живата вода; бях изпълних сърцето ви с Присъствието Си; сега, като пропукана цистерна, сте пресъхнали; кухи сте; няма ли тогава да се намеся? обновявам, Васула, творението Си; това е началото на това обновление; 

това е преминаването Ми между гробовете, през това огромно гробище, преминаването Ми ще превърне гробовете в славни Катедрали с Огъня на Обичта Ми в тях! великолепието на Присъствието Ми в тях ще бъде страхотно; от небитието в гроба, и толкова тъмно като в гроб, минаването ми сред вас ще бъде блястящо и лъчисто като слънце; сянката на смъртта и злостният мрак ще изчезнат тогава като мъгла, при сияйното Ми Присъствие; многобройни са Призивите Ми и благодатта на Светия Дух никога не е била толкова очевидна, както във времената ви;

хора окъпани в кръв могат да казват, каквото искат, да заявяват това, което искат, но ще мина над тях и над това, което казват и което заявяват, защото издигам апостоли и светци, които ще сияят с благодатта на Светия Дух над цялото човечество; ще ги науча, Аз Самият, да достигнат степени на висока святост въпреки категоричните какофонии на враговете им, които няма да покажат към тях нито милост нито съчувствие; но ще им дам дух на постоянство, дух толкова доблестен, че самото им присъствие ще разклати основите на ада, тъй като ще бъдат облечени със славното величие на Сина Ми, Иисус Христос, и езикът им ще бъде като двуостър меч; ще блестят ярко за всички, добри и лоши хора заедно, за да топлят сърцата им и да съживяват със Словото Ми всички трупове, които са разпръснати; вечна благословия ще излиза от ръцете им; ще освободят мнозина от страстите на света, които ги затворени и вкоренени в греха; и Поемата "Истинският в Бога Живот" ще се пее на Съборите Ми, дете, за да ги превърне всички в богове чрез участие; ще четат многобройните текстове, защото думите Ми са Византийски четива издигащи ви от нищото в богове15, водейки ви към високи нива на аскетична духовност и практики; мистичен живот, който може да бъде постигнат и достигнат от всяко човешко същество;

Аз, Господ, обичам творението Си и не искам то да загине!

непрестанна радост на Сърцето Ми, Васула Моя, получи повече от Огъня, с който те благослових за апостолското Ми дело, което ти възложих; не пускай Ръката Ми; никога не се страхувай! дарих душата ти с Духа Си, за да обновя духа ти; Обичта е до теб;

(За завършването на това послание бяха необходими няколко месеца.)


1 Говори Отецът.
2 Чух едновременно думата 'поглед'.
3 Чух в същото време 'Царството Ми'.
5 Внезапно заговориха Ангелите.
От душа, която се жертва, или: от жертвите, покаянието и молитвите, които великодушните души принасят на Бога за промяната на грешниците…
8 Бог Отец.
9 Светият Дух.
10 Човечеството.
11 Господ ми даде в този миг видение на някого като Човешкия Син, да стои сам с отворени ръце изпънати хоризонтално и да съдържа в Тялото Си всички неща, всичко, целия космос. Нищо не беше извън Него.
12 Сажди и катран.
15 Богове чрез участие: осиновени синове и дъщери на Всевишния.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message