DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Яхве е близо, идва с пълна скорост

14 декември 2009

Васула пише:

Миналата събота, тук в Родос, се събрахме за молитва. Не присъстваха всички, а само някои. Към края, подехме молитвата от 28 ноември и се помолихме всички с нея. След това взехме Библията, на гръцки език (беше чисто нова) и я отворих. Пръстът ми попадна на Йезекиил гл. 7, стихове 1-14. Докато я четехме, всички усетихме, че сякаш четем отново молитвата! Продължение. Когато отворих Библията на английски, за да прочета оттам (тъй като гръцкият ми не е особено добър), открих показател на същото това място. По това разбрахме, че Господ се опитваше да подчертае сериозността и неотложността на предишното Си послание, което беше молитвата. След молитвата, отворихме посланията на ИВБЖ, за да прочетем. И тук отново, Христос наблегна на молитвата. Бях отворила на 13 септември 2002 г. и очите ми попаднаха на следния пасаж: “о, Съден Ден! когато Синът Ми ще блесне горе в небето!” до края.

На следващия ден беше неделя, отидох на църква и щом седнах, близо пет минути след това, чух Господ да ме зове и да ми говори. Обезпокоих се за това, че няма да си спомня след това да запиша това, което каза. Богородицата каза накрая само няколко думи. Но нашият Господ ме накара да разбера, че не трябва да се безпокоя, защото ще ми припомни словата Си, за да ги напиша, всъщност ще води отново ръката ми. Ето какво каза Иисус Христос вчера и днес, понеделник 14 декември, когато бяха написани словата Му:

“свидетелствай, дете Мое, от Моя страна и в Името Ми, и говори и кажи на това поколение:

не слушайте повече лъжепророците, които продължават да ви ласкаят, казвайки ви, че всичко е наред и че сте се подобрили, когато вие в същото време, в което назовавате себе си Християни, не се държите като такива, след като не прилагате Словата Ми в Евангелието; защото ви казвам, ако добродетелта ви да сте Християни не отива по-надълбоко от тази на безбожниците, Отецът Ми, ако не Ме разпознае във вас, никога няма да ви позволи да влезете в Нашето Царство! гневът на Отеца Ми ще се отприщи върху вас; не бяхте ли се научили, че строгостта Ми е толкова голяма, колкото Милостта Ми? ти, който се продаваш в обкръжението си като добър Християнин, давайки им тази лъжлива представа на Християнството, ще бъдеш разкрит и грехът ти също; и ти, чийто език не престана въобще да съди несправедливо, грехът ти ще падне върху главата ти; гневът Ми се разпалва срещу вид като твоя и ще те съдя за поведението ти, както го заслужава;

и ти, който не можеш да простиш и да забравиш, както Аз прощавам и забравям, Отецът Ми също ще  държи този грях срещу теб; Яхве е наблизо, идва с пълна скорост, затова Ми кажи, къде ще се скриеш? да водиш греховен живот означава да принадлежиш на дявола; учих как и по какъв начин ще бъдеш съден, когато не желаеш да се помириш с този, към когото таиш злоба; казвам ти: този грях на отказ да се спогодиш и да се помириш, ще бъде изплатен горчиво от теб до последния грош; не казах ли: трябва да обичаш ближния си, както себе си и още повече, че трябва да се научиш да обичаш враговете си? но на какво бяха свидетели Очите Ми? бях свидетел на оскъден брой хора, които наистина следват пътищата Ми, но болшинството са в грях и вършат делото на Сатаната; не се заблуждавайте, защото в тези идни дни сте обречени на унищожение, защото не следвате Словото Ми1; ако някой отказва и до днес да се подчини на повелите Ми, Отецът Ми също ще му откаже да живее на небето; и ти, който прие Името Ми2, но действаш с насилие, гняв и горделивост, същия този бич, който острият ти език беше използвал срещу братята ти, ще бъде използван по същия начин и върху теб, за да те осъди; а ти, който все още спиш в своята апатия и летаргия, не смятай, че не съм те отбелязал, ще бъдеш причислен към езичниците и ще пожънеш това, което си посял;

колкото до отстъпниците, ще вкусят адския огън! гневът на Отеца Ми се разпалва към това лукаво и покварено поколение; как мога да задържа Ръката Му да не се стовари върху вас? отвърнете се от лукавите си пътища беше постоянната Ни тема, но добрите и лошите отказаха да изоставят начина си на живот; добрите за това, че не взеха насериозно Словата Ми в тези послания и не действаха според тях, а лошите за това, че отказаха да бъдат спасени, отказаха Милостта Ми, отказаха Ръката Ми; на тези казвам: кажете Ми, какво ще направите, когато осъзнаете в онзи Ден, че сте само глина и че тази глина, без присъствието Ми във вас не е нищо друго освен пръст?

бедствието причаква зад ъгъла и листата скоро ще изсъхнат; разполагате с малко време да поправите цялото си поведение и действия; нека да не ви застигне разрухата; вземете правилната посока и спрете мерзостите и извратеностите си; обърнете сърцето си към Мен, вашия Господ; ако ли не, ще се сгромолясате в пепелта като изгорял град;

сега, дори и да ви разстроих, дори само за миг, това беше от голямата обич, която изпитвам към вас; искам да ви доведа до покаяние и да ви спася; искам устните, които се позовават на Святото Ми Име да са чисти, особено в тези дни, когато ще бъде осквернено Святото Ми Име и няма да означава нищо за мнозина, докато ще празнуват рождеството Ми без почит; покайте се всички вие и се съсредоточете върху Мен; молете се вината на това поколение да не бъде причината за унищожението ви, в противен случай, гневът на Отеца Ми ще Го накара да се провикне:

"СТИГА!"

и огнената Му Справедливост ще покрие много нации и светът ще се разпадне; блажен е човекът, който Ме слуша сега и се пречиства; ще го подкрепя;

Аз съм Иисус Христос и съм Авторът на тези Послания, известен с това, че ви управлявам със снизхождение; известно е, че ви разцъфтявам и ви насищам с обичта Си и ако е необходимо ви напоявам със Сълзите Си; известен съм като Добрият Пастир, който никога не изоставя овцете Си, който извежда овцете Си на зелени пасища, но когато се нарушават споразуменията, отказвайки да разхлабите връзките на нечестието, които направихте, и да сложите край на лудостта си срещу онези, които ви изпращам, да спрете да ги презирате, мога ли да остана мълчалив? когато зная, че заради злите си дела си навличате съдбовно унищожение, няма ли да реагирам? в този Ден на гнева на Отеца, онези, които Ме забравиха, ще си спомнят за Мен; ще получите според всичките си грехове;

наистина мнозина питат: "какви грехове?" - грехове, които споменах, грехове на богохулство срещу Светия Ми Дух, грехове на бунта ви и на разделението ви, грехове на перверзия, които са мерзост в Очите Ми, грехове на предубеждения, грехове на презрение, на поквара, на надменност, на гордост, на злоба, на негодувание и гняв, на враждебност, на деградация и на летаргия, на клевета, на лъжеприсъда, на клевета, на липса на прошка и липса на милосърдие; - светът е замърсен от греха, затова лисва щастието; защото Божието Име е похулено; може ли някой да каже, че Бог е несправедлив, когато нанася гнева Си? няма нито един праведен, нито един; всички са грешници и са съгрешили и са лишени от Божията Слава; разберете как Ме боли Свещеното Ми Сърце; все пак, всеки благожелателен човек с разкаяно сърце получава безплатно праведност от Божията благодат чрез спасението, което е в Мен; ще бъдете спасени чрез вярата в Мен; така че овладейте мислите си и не съгрешавайте повече;

- никога не Ме забравяй, Васула, и нека узнае народът Ми за предупрежденията Ми; Аз съм тук; ic;

И тогава, Богородицата каза:

cледвай и напиши всичко, което ти даде Синът Ми, никога не се страхувай;

------------

 1 Светата Библия.

 2 Християнин.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message