DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцето Ми Ме боли да гледам как това поколение се срива

28 ноември 2009

 

Господи, ето я Твоята слугиня; измий ме от грешките ми, защото само Ти можеш да откриеш недостатъците ми;

Дете Мое, мир на теб; остави Ме, своя Бог, да ти говоря сега; - Разчитай на мен; когато говоря, призовавам земята, приятелите си са Мои приятели, които се посвещават на това служение; днес отново подновявам призива Си към всички тях; напомням им, че техният Учител и Бог е пред вратата им, очаквайки;

това, което е необходимо днес, е пламенен дух, посланическо сърце, някой, който не обижда никого за нищо, който има кротко сърце, много толерантност към несгоди, чувствителен към нещастните, обогатяване на агностиците; имам нужда от език на ученик и ще вложа Духа Си в тях и ще им дам ново сърце; ще умножа тогава плода на това Лозе; да?

 

както знаеш, Господи, имаме опозиции;

трудът ни е постоянно атакуван;

постоянно ни клеветят;

вземи предвид враговете ми; защото броят им

продължава да се умножава; някои наистина

ме мразят с неоснована омраза;

 

невинните и правдивите последваха

инструкциите Ти; да,

някои станаха посланици

защото повярваха в Призива Ти;

  

Господи, беше спасил мнозина от

потисниците им в миналото;

колко време ще чакаме?

изследва мен и другите,

изпита ни с огън

и всички ние вървяхме с вяра;


винаги сме на Твое разположение

готови винаги да чуем Гласа Ти, за да предадем

чудния Логос;[1]

Васула, дете мое, да не би да се изчерпва търпението ти?

Не знам; може би …

Васула, табернакъл мой, повярвай Ми, никой враг никога няма да триумфира над теб;

Смятам, че никога не се предадох и се държах добре пред преследвачите си, сякаш бяха мои приятели; не моля за награди или чест, но Те моля, Господи, за подкрепление;

арфа Моя, по време на твоите нещастия те разкрасявам; обърквам преследвачите ти, докато понижавам тона им; 

така че остави ги да останат объркани; остави ги да са стреснати;

подкрепление ще получиш; ще изпратя Ангела Си да ги прогони; чуй Ме: ще те подкрепя с Ръката Си; ще продължа да влагам Словата Си в устата ти; а що се отнася до теб, моли се за тях; моли Ме да им дам светлина и Истината Си; така че сега, дъще, наклони ухото си, чуй ударите на Сърцето Ми;

засегнат съм от Своите хора[2], които ще празнуват Рождеството отново без Святото Ми Име; мнозина се отклониха, всички са еднакво опетнени; не са ли чели: „Бог разпръсва костите на отстъпниците, опозорени са, защото Бог ги отхвърля[3];

светът няма какво да предложи; обичта им се основава на лъжата, основава се на себелюбието, похотта, чувствената обич, обичта към Мамона, обичта насърчаваща погрешен морал; надменни погледи! гробниците им ще бъдат вечният им дом, вечното им пребиваване; но въпреки това Сърцето Ми Ме боли да гледам как това поколение се срива и изсъхва; винаги се опитва да замисля нови проекти на бунт, непрекъснато се съпротивлява на Светия Дух;

в Съдния Ден ще призова онези, които промениха Словата Ми към вас, тълкувайки ги погрешно, в подигравка, докато общувах с вас; поверих ти Словата Си на Живот, за да ги предадеш на Църквите Ми; на свой ред отказаха да Ме чуят; подиграваха ти се и заплашително те избутваха;

питам Църквите Си: знаете ли за някой пророк, който предците ви да не са преследвали никога? възложих на слаб инструмент да отговаря за Дома Ми, инструмент от Египет, за да се грижи за Интересите Ми, идващ от пустинята като знак за днешното запустение в Църквата Ми, за да провъзгласи Царството Ми и да доведе хората Ми около един Олтар;

в очите на много хора доказах Силата Си и постиженията Си; подтиквах народите, както ти предрекох, и ги събирах под Името Си, от Изток до Запад, от Север и от Юг, до ден днешен;

- обръщай се към Мен, Васула, по този начин:

Грижовни Отецо, не разпускай гнева Си

върху това поколение,

за да не погинат напълно; 
не хвърляй нещастие и мъка

върху стадото Си; 
защото ще пресъхнат водите

и природата ще повехне,
всичко ще отстъпи пред гнева Ти,

без да остави нито следа зад себе си;

горещият Ти Дъх ще подпали земята,

превръщайки я в пустош!
на хоризонта ще бъде видяна звезда;
нощта ще се обезлюди и пепел 
ще падне като сняг през зимата,
покривайки народа Ти като призраци;

смили се над нас, Боже, 
и не ни изпитвай сурово; 
cпомни си сърцата, които се радват
в Теб и Ти в тях;
спомни си вярващите в Теб 
и нека да не падне със сила

Ръката Ти върху нас,
а по-скоро, в Милостта Cи, вдигни ни 
и постави повелите Си във всяко сърце;  
амин
;

 

когато порицая това поколение, гневът Ми ще пламне върху отстъпника; мога да простя злодеянията им и греховете им, но въпреки това трябва да бъдат извършени големи репарации; сега Всевишният обяви още веднъж Думите Си и обявената присъда ще зависи от молитвите ви, поколение, милосърдните ви дела, обичта ви и споделянето ви;

ела, Васула, разтълкувай го за Мен; Обичта те обича; ic

 


[1] Божието Слово.

[2] Християните.

[3] Пс. 53:5

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message