DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Днес ви водя да разхубавите Църквата Ми

27 август 2009

Васула прочете на участниците в 7-то Поклонение на ИВБЖ “По Стъпките на Св. Павел – Библейска Гърция” послание, което беше получила от Господа няколко дена преди (27 август 2009). Ето посланието:

“не само съм Авторът на това огромно дело, а днес ви водя да разхубавите Църквата Ми; искам в тези дни да изпълня ума ви, сърцето ви и цялото ви същество с всичко, което съм Аз, така че да напредвате в Божествената Ми Обич; що се отнася до скърбите, които изстрадахте под Името Ми и всичко, което понасяте за Мен, Отецът Ми ще остави настрана всичкото ви нехайство и Аз ще попълня там, където пропуснахте; бъдете благословени за това благородно деяние на обич, останете обединени и станете съвършен образ на единството; и... както знаете, силата Ми се изявява най-добре в слабостта; радвайте се и бъдете щастливи и прибавете усмихнато лице към всичко, което ви дадох! сияйте в този мрак и продължете да черпите Огън от Свещеното Ми Сърце; бъдете влюбени в Кръста Ми, така че пламъкът ви да не угасне; бъдете съвършен образ на Отеца Ми; Милостта Ми е голямя и е над всички вас; бъдете едно под Името Ми;”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message