DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Отрази Славата Ми с любвеобилните си деяния

5 октомври 2008

Васула Моя, не се безпокой, малко познаваш Сърцето Ми; нека се увеличи обичта ти в Мен; - дъще на Моя избор, разхубави Църквата Ми; бъди изпълнена с вечен мир и Ме разкрий на всички Църкви; покажи им великолепието на Делата Ми; кажи им колко съм готов да им простя; нека Ми се молят всяка сутрин с тази молитва и да се провикват към Мен:

'Господи Иисус Христос,

изпрати Светлината Си да дойде върху мен 
да ме освободи от всички грехове;
покажи ми Пътя Си,
пътя, който трябва да поема;
ето ме тук като дете, 
което се нуждае от подслон в обятията на майка си;
води стъпките ми към Истината;
Ти си Истината;
дай ми Благословиите Си, за да се възстановя,
излекувай ме с Обичта и Нежността Си,
чуй въздишката ми, о, Господи, 
и изпълни отново душата ми, водейки я към водите на Живота;' Aмин

- и отговорът Ми ще бъде:

'следвай Ме, тъй като Аз съм Пътят, Истината и Животът; следвай Ме!

но се помири с Отеца и обитавай в Мен; отразявай Славата Ми със своите деяния на обич днес, започвайки деня си, отплащай се на злото с обич, помирявай се с тези, към които изпитваш лоши чувства, сключи мир, предай своя мир, спри да прегрешаваш, моли се през цялото време; приемай и прилагай на практика всяко Слово дадено в Писанията; бъди водач на слепитe и светлина за тях, не съди никого; бъди за необучените образец на Знанието Ми и на Истината, както те са въплътени в Закона Ми, но без коравосърдечие; не се колебай да идваш при Мен по всяко време за Съвет; Обичта е винаги на твоята страна;' ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message