DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Бет Мириам » Въведение »

Въведение

Как започна начинанието на Beth Myriam

През 1998 г. едно видение вдъхнови Васула да започне програма за предоставяне на храна за бедните в Светите Места. Видя “тясна” врата и Богородицата да стои там, държейки младенеца Иисус. Последваха редица събития наглед независими едно от друго, които спомогнаха за започването на програмата.

Васула, въпреки това поиска потвърждение на Божията воля, и отвори наслуки Святото Писание. Заедно с една своя приятелка. Попаднаха на съответни пасажи, както: “Ела в дома на Моята Майка.”

Васула беше казала отпреди на намиращи се около нея лица, че ще й дадат икона на Богородица, така както я беше видяла във видението си, и това действително стана. По пощата получи копие на икона нарисувана от една Румънка живееща в Канада. Една приятелка на художничката й я беше изпратила. Когато Васула получи иконата с учудване разпозна същия образ на Мария и Иисус, както във видението си.

Васула също си помисли, вероятно вдъхновена от Светия Дух, че след рождеството на Иисус в кошарата, Святото Семейство се нуждае от място за пребиваване. Видението може да е означавало един дом за Святото Семейство преди отпътуването в Египет. Появяването на Богородицата и вдъхновението за предоставянето на храна за огладнелите може да произхожда от желанието на Богородицата да отвърне на милостта предоставена на Святото Семейство, когато им беше даден подслон след напускането на кошарата.

В много страни по света понастоящем са открити Бет Мириам (Домове на Мария). Там, основното, което се предоставя на хората е обич... Обичта на Господа наш Иисус Христос, след като се стараем да Му служим, служейки един на друг..., но и топла храна, понякога и облекло, понякога медицинско лечение, понякога основно образование. На 23 май 1986 г. ангелът пазител на Васула, Даниил, й каза: “Събери пари и ги дай на бедните души, които имат нужда... бъди великодушна.”

Васула, вдъхновена, казва на тези, които помагат да отговарят: “Иисус и Мария, Неговата Майка, ви дават тази храна!”

Beth Myriams се оповават на дарения, за да могат да продължат делото си. Информация за начина на допринасяне се намира тук.

 
Бет Мириам
Въведение
Бет Мириам по Света
Други Програми като "Деяния на Обич"
Начини за Допринасяне
Свържете се с Нас

Въведение
Как започна начинанието на Beth Myriam
 

Бет Мириам по Света
Репортажи и снимки от Домовете на Богородицата по света
 

Други Програми като "Деяния на Обич"
Други духовни и благотворителни дейности, които не са под "емблемата" на Бет Мириам
 

Начини за Допринасяне
Как да Дарите на Бет Мириам (различни парични обръщения)
 

Свържете се с Нас
Чувствате се вдъхновени да започнете Бет Мириам? Или, търсите обща информация?
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message