DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Heilige Geest Zal Jullie Leiden Zoals Ik Mijn leerlingen Heb Geleid

21 juli 1992 

Heer? 

Ik Ben; Ik geef je Mijn Vrede en Ik zegen je; bloem, laten we werken; schrijf:

Ik verzeker je plechtig, Ik geef de wereld veel Tekenen, maar zijn zij bereid Mijn Hemelse Tekenen te erkennen? vandaag praten velen alleen over wat ze hebben gezien, maar verwerpen toch de getuigenis van Mijn Heilige Geest die nu zo duidelijk is; Mijn Heilige Geest zal jullie leiden zoals Ik Mijn leerlingen heb geleid, door jullie allen te overschaduwen met Mijn medelijdende Liefde; Ik zal iedereen laten zien dat Mijn Naam, Jezus, betekent Hij-Die-Redt;

dochter, richt je blik op Mij, en bloei, Ik ben een en al Vrijgevigheid; Ik heb je bekleed met Mijn Kennis en Ik heb je Mijn Belangen toevertrouwd; je Schepper heeft je in Zijn Machtige Armen, vrees dus niet, Ik zal je vijanden neerslaan die, in werkelijkheid, Mijn vijanden zijn; je Heilige Moeder is je Verdediging; Ik, de Heer, zal je sterk maken om Mijn Boodschap uit te dragen naar de vier hoeken van de aarde; dag en nacht waak Ik over je, laat je kleine hart zich dus geen zorgen maken, Ik zal vanaf vandaag meer poorten voor je openen; vanaf vandaag zullen priesters, bisschoppen en kardinalen beginnen hun oren te openen en Mijn Stem te horen; ze zullen beginnen te luisteren en door een stroom genaden, die door Mijn Oneindige Barmhartigheid over hen wordt uitgestort, zullen ze beginnen te begrijpen; en de schellen die bedekt waren met het stof van de Geloofsafval zullen van hun ogen vallen, en ze zullen opnieuw de Glorie van Mijn Heilige Geest beginnen te zien, ze zullen de Onpeilbare Rijkdommen van Mijn Heilig Hart opmerken, deze Rijkdommen die voor jullie tijden zijn gereserveerd;

dochter, voel je als een baby die net van je Schepper is afgenomen, blijf klein, zodat Ik je gemakkelijk tot Mijn Borst kan optillen en je tegen Mijn Wang kan drukken; alle menselijke wijsheid zal vergaan en de listigheid van jouw generatie zal worden bedekt;

Mijn Hart is met je; dochter, je zult doorgaan te getuigen en Mijn Echo te zijn voor deze afvallige generatie die op het punt staat te gronde te gaan, je zult Mijn Ambassadrice zijn voor Mijn Zaken; Ik zal, Mijn kind, jou op Mijn Schouders dragen naar het hart van een volk dat er de voorkeur aan heeft gegeven te vertrouwen op list en bedrog liever dan op de Adem van Mijn Heilige Geest; Ik zal je nu zenden naar hen die Mij, de Heilige, uit hun zicht hebben verwijderd. Ik zal hun bekering en redding brengen zoals er nog nooit eerder is gezien of gehoord; Ik zal dit volk redden, het sparen en het verlossen; op die dag zal het lied dat ze voor Mij zingen zijn als dat van een huwelijksnacht; Ik zal je tot hen[1] zenden als een pelgrim; 

"Ik zal de blinden  laten lopen langs de wegen
en hen leiden langs paden;
Ik zal de duisternis voor hen verande­ren in Licht,
en rotsachtige plaatsen in vlak terrein;
deze dingen zal Ik doen en Ik zal ze niet ongedaan laten;[2] 

Ik zal ze komen verlossen;" 


[1] Ik besefte onmiddellijk dat Christus Rusland bedoelde; ik werd uitgenodigd als pelgrim te gaan.

[2] Jesaja 42:16.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message