DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wiens Liefde, Onder Jullie, Is Sterker Dan De Dood?

­10 juni 1992 

vrede zij met je; de Liefde bemint je;

bloem, luister en schrijf: zoals een man die zijn vrienden uitnodigt om zijn maaltijd met hen te delen, nodig Ik jullie vandaag uit om te bidden, maar ook om Mijn lijden, Mijn vreugde, en Mijn verlan­gens met Mij te delen; jullie wachten er hevig verlangend op Mij te horen en in stilte te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, en  ach …  weet Ik hoe dorstig sommigen van jullie zijn!

in deze tijden strek Ik, als nooit tevoren, van hierboven Mijn Hand uit om jullie te redden van de machten van het kwaad, die klaar staan om het kleine licht uit te blazen dat nog in jullie is overgebleven en jullie te dwingen in duisternis te wonen; zeg dus niet: "er is niemand om mij te redden en niemand om mij te steunen," en dat hulp jullie geweigerd wordt; roep Mij aan met je hart en Ik zal naar jullie toe komen vliegen … 

Ik ben jullie Vriend; 

Ik ben Degene die jullie het meest bemint; Ik ben de Al-Getrouwe; Ik heb jullie geleerd geen vriendelijkheid te weigeren aan iemand die jullie daarom smeekt, zullen jullie weigeren de doornen uit te trekken die Mijn Hart doorboren? hiervoor heb Ik edelmoedige zielen nodig, vandaag heb Ik meer dan ooit offerzielen nodig; is er onder jullie nog een gevoelige ziel te vinden? wie van jullie wil Mij als een zegel op zijn hart plaatsen? wiens liefde, onder jullie, is sterker dan de Dood? heb je nog niet begrepen hoe Ik ziek ben van liefde voor jullie, generatie? open volledig je hart voor Mij, Mijn zuster, Mijn broeder, Mijn beminden, want Mijn Mond is droger dan perkament door gebrek aan liefde; verlaat je geheel op Mij; waarom zijn jullie bang je over te geven? je zult jezelf alleen overgeven aan de Heilige, aan Degene die jullie zeggen te beminnen; geef Mij jullie hart volledig en Ik zal er een hemel van maken, om Mij te verheerlijken, jullie Koning;

wijd jezelf toe aan Mijn Heilig Hart en verheerlijk Mij; jullie zijn allen van Mijn Huisgezin en Ik wil niemand verloren zien gaan; als jullie in Mij blijven zullen jullie leven; ga door, Mijn lammetjes, de toewijding aan Mijn Heilig Hart alsook de toewijding aan het Onbevlekte Hart van jullie Moeder bekend te maken aan jullie broeders en zusters;

Ik zegen jullie allen en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter, 

 

(Boodschap van Onze Heilige Moeder.) 

beminde kinderen, doe alles wat Jezus jullie zegt;

geef dank aan Zijn Naam voor Zijn Trouwe Liefde; verhef je hoofd tot God en jullie zullen stralen; Mijn arme kinderen, Ik kijk van boven naar jullie steden waar geen rust is en waar zoveel beroeringen zijn; Ik kijk, maar Ik kan noch voldoende liefde noch edelmoedigheid vinden; Ik heb meer gebeden nodig, meer edelmoedigheid en liefde om jullie te helpen; Ik vind er zo weinig die mij steunen in mijn gebeden; verzaak aan al jullie slechte gewoonten en leef heilig;

Ik heb jullie gebeden nodig zoals uitgedroogde grond regen nodig heeft om jullie te helpen en mooi te maken voor mijn Zoon;

er moet nu geen verder uitstel zijn; de Vijand is vast besloten onbarmhartig en zonder medelijden te doden en door te gaan de mensen uit hun eigen land te verjagen; Ik heb van boven afschuwelijke dingen gezien en Mijn Hart is  gebroken; maar Ik kan de landen herstel­len, en de Vrede herstellen tussen broeders, maar alleen als jullie acht slaan op mijn smeken om Gebeden en op Mijn Oproepen om offers te brengen; verlies van kinderen en weduwschap zullen dan onmiddellijk ophouden;

neem deze keer Onze Boodschappen ter harte; offer jezelf op aan God en Hij zal jullie bij de hand nemen en jullie vormen; Hij zal van jullie een weerspiegeling van Zijn Goddelijk Beeld maken; met Hem zullen jullie leren dat: lijden goddelijk is, versterving verzoenend is in de Ogen van God en dat gehoorzaamheid Hem behaagt; verlang wat door deze wereld het meest wordt afgewezen: 

Zijn Kruis; 

Ik zegen jullie allen met mijn Moederlijke Liefde;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message