DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Liefdeshymne Zal Uitgroeien Tot Een Rivier
En Deze Rivier Zal Uitgroeien Tot Een Zee Van Liefde

15 mei 1992

U was het, mijn Heer,
die mij waar onderricht hebt gegeven
in  veel van Uw mysteries,
daar Uzelf mij hebt gevoed
en mijn Gids van Wijsheid bent.
Uw Wijsheid deed mij intiem  met U zijn.
"Sta mij toe te spreken zoals U zou wensen
en gedachten te uiten die Uw Gaven[1] waardig zijn." 

Ik, Jahweh, bemin je; blijf dicht bij Mij, blijf dicht bij Mij en wandel met je Vader;

zeg dit gebed na: 

O Eeuwige Vader
Auteur van de Liefdeshymne,
Koning vanaf het begin,
U stond op, God, om iets te zeggen
aan alle bewoners van de aarde,

Trouw aan de grootte
van Uw Barmhartigheid en aan Uw Naam,
liet U zegen op zegen op ons regenen;
over de golven van de zee
en over de gehele aarde
reisde Uw geur;

Machtige God,
er zijn nooit eerder zulke mooie dingen
in onze generatie geweest,
Auteur van de Liefdeshymne,
Uw Werken zijn een prachtige versiering,
luisterrijk, een juweel
om het oog en het hart te verrukken;

Ik wil U prijzen, Eeuwige Vader, heel mijn leven,
en voor U, mijn God, wil ik zingen zolang ik leef;
- Amen -

en Ik zeg je: verspreid Mijn Liefdeshymne samen met Mij, jouw hand in Mijn Hand; kleintje, wandel met Mij, dat maak Mij blij; Ik ben van plan in de komende dagen Mijn bloembedden te bevloeien; wacht maar Mijn kind, en je zult Mijn Heerlijkheid zien; Mijn Liefdeshymne zal uitgroeien tot een rivier en deze rivier zal uitgroeien tot een zee van Liefde;

"Ik zal discipline laten stralen,
dan zal Ik onderrichting laten stromen als een profetie,
als een erfenis voor alle komende geslachten[2]"

ja, dit is wat Ik zeg, Ik, de Schepper van de hemelen en de aarde; en weet dat weldra Mijn hele plan vervuld zal zijn, stad voor stad[3] zal door Mij worden bewoond en herbouwd;[4] Ik zal jullie ruïnes oprichten en Mijn altaren[5] herbouwen, de een na de ander; wanneer de banvloek eenmaal is opgeheven, zal de gehele mensheid toegewijd zijn aan Mijn Heilig Hart en het Onbevlekte Hart van jullie Moeder;

ecclesia zal herleven;


[1] Wijsheid 7:15.

[2] Sir. 24:32–33.

[3] D.w.z. ziel na ziel.

[4] D.w.z. bekeerd.

[5] De getrouwen die vervolgd en gewond werden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message