DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Gehoorzaam Aan Het Verlangen van De Liefde Zodat Iedereen Kan Zien Dat Je Mijn Discipel Bent

17 april 1992 

Zolang Uw Adem over mij blaast
zult U mij blijven vernieuwen en mij op de been houden.
Adem over mij, opdat ik niet zal sterven, Heer.
Doordring mijn ziel met Uw Licht,
Jahweh, mijn God, gekleed in ontzagwekkende Heerlijkheid,
wees gezegend.  Amen 

wees in Vrede; sta Mij toe je te leiden zoals het Mij behaagt, Ik bemin je eeuwig, twijfel nooit aan Mijn Liefde;

kom, Mijn kind, samen, jij en Ik, samen in vereniging met Mij, samen gebonden aan Mijn Kruis, zullen wij veel zielen tot Mij terugbrengen; doe je best en Ik zal de rest doen;

laat Mij jou voor Mijn Heerlijkheid gebruiken tot het einde; verruk Mijn Heilig Hart en blijf niets; laat jouw hart Mijn Hemel zijn; Ik zal doorgaan je ziel toe te rusten; prijs Mij dikwijls en bemin Mij; bemin dit Hart van je Heer, bemin dit verscheurde Hart van je Meester; verlang naar Mij en dorst naar Mij, je Koning, veracht jezelf, zodat je in Mijn Liefde blijft en niet bedrogen zult worden; kijk niet naar links of naar rechts, dan zal Ik nog grotere werken door jou verrichten;

je bent nu en dan gesnoeid, maar Ik heb gemerkt hoe je zwakke natuur daar een hekel aan heeft! alles wat Ik doe is met wijsheid gedaan door Wijsheid Zelf, dus Mijn Vassula, sta Mij toe je af en toe te snoeien, geloof Mij, het is noodzakelijk voor je groei; Ik heb jou voor deze zending gekozen om uit te gaan naar de naties en vrucht te dragen; Ik weet hoe kwetsbaar je bent en hoe graag Satan je van het aanschijn van de aarde vernietigd zou willen zien, maar Ik ben aan je zijde; daarom, klaag nooit, maar aanvaard al je beproevingen minzaam met liefde en met grote nederigheid; de duivel zal ontwapend worden en vluchten voor deze deugden; geef de duivel nooit vaste voet;

nog niemand heeft de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte van Mijn Liefde begrepen; Ik wil je helemaal voor Mijzelf, alleen voor Mij; Ik zeg je dit keer op keer, vanaf het allereerste begin dat Ik je heb geroepen; Ik heb je gehuwd tot Mijn verheerlijking zodat je met Mij samenwerkt; je geest zou nu op Mij en op Mij alleen gericht moeten zijn;

bid altijd en vraag Mij om alles wat je nodig hebt; wees gehoorzaam aan de verlangens van de Liefde, opdat iedereen ziet dat je Mijn leerling bent;

Ik heb je bij Mij genomen om je een heilig leven te doen leiden onder Mijn Licht; onthoud: je hebt één Meester en dat ben Ik; je hebt één Vader en dat ben Ik; je hebt één Bruidegom en dat ben Ik; je hebt één Liefde en dat ben Ik;

Ik heb je geleerd te leven in Waarheid en in Liefde om het je mogelijk te maken in Mij te groeien; - eens was je onbekend met Mij en verslaafd aan de wereld en aan de schepse­len, maar Ik, je Schepper, heb je losgemaakt zodat je Mij boven alles en boven iedereen bemint;

vandaag vraag Ik je: ben je gelukkig om op deze wijze met Mij te zijn? 

Ik ben zeer gelukkig, Heer. U weet het. 

je bent een voorwerp van vrees geworden voor Satan, daarom zie en voel je nu zijn woede; naarmate je vruchten toenamen, heeft hij meer vuren ontstoken door het opstapelen van leugens en bedrog om je te beschuldigen; hij worstelt met de engel die Ik je gegeven heb, hij stapelt bedrog tegen je op, en toch, wil je, ondanks dit alles, doorgaan met Mij met dit Goddelijk Werk? 

Ik, Uw slavin uit liefde,
zal Uw Grootheid en Uw Majesteit dienen
tot het einde. 

Mijn beminde, dan zal Ik doorgaan je te leiden met teugels van Liefde, kom;

 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message