DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Niet Bang Voor Mij Mijn kind Als Ik Je Verminder

9 maart 1991 

(Schotland) 

(Ik heb met Pater McGinnity gediscussieerd over welk gebed de Heer het meest welgevallig is. We zeiden dat stilte in contemplatie het beste was.) 

Heer? 

Ik Ben; steun op Mij, Ik ben je steun en sterkte; ja, inder­daad, Mijn Vassula, Stilte is het meest effectieve van alle gebeden; ontmoet Mij in Mijn Stilte; laat je geest naar Mij toegetrokken worden en wees opgenomen in Mij, in Mijn Stilte; sta Mij toe je te doordringen, Mijn kind; sta Mij toe je ziel te omhullen met Mijn Liefde; open je voor Mij en laat je God Zijn Eigendom binnendringen; Ik Ben bezit dit Eigendom; laat Ik Ben vrij om toe te nemen; laat Ik Ben Zijn Deugden in jou vermenigvuldigen; wees niet bang voor Mij, Mijn kind, als Ik je verminder; Ik Ben is hier, om voor Zijn Eigendom te zorgen en in je te schijnen; sta Mij toe, ziel, je te omgeven met Mijn Tederheid; je zult overweldigd zijn door Mijn Schoonheid, kijk niet naar je schamelheid, ziel, en wijs Mij niet af; kom tot Mij in Stilte en zoals je bent; vertrouw jezelf aan Mij toe in Stilte en je zal leven; wees gezegend, wees gezegend, ziel; laat niets Mijn rivaal worden; 

Heer, laat niets Uw rivaal worden of zijn! 

vast dan op vrijdagen; dit ben je Mij nu verschuldigd, kom; 

(Ik was opgehouden te vasten op vrijdagen vanwege mijn program­ma's en reizen. Ik had beseft dat ik ondanks mijn reizen gemakkelijk kon vasten, maar ik had het mij “gemak­kelijker” willen maken, uit louter luiheid en zwakheid ...)

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message