DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Zeg Mij Dat Je Hoop In Mij Is

4 februari 1991

dochter, heb Mijn Vrede;

Heb medelijden met mij, Heer,
ik zoek U en lijk U niet te vinden,
ik roep en lijk Uw Stem niet te horen.
ik weet niet waar ik loop;
mijn vervolgers jagen op mij,
als Uw Sterkte mij niet steunt,
zal ik zeker worden verpletterd,
O had ik maar de vleugels van een duif om naar U  te vliegen!
God, hoezeer heb Ik U lief!

vrede, dochter! kom, Ik wil dat je naar hogere dingen verlangt; Ik help je voortdurend om een hoger niveau van gebed te bereiken; Ik blijf steeds bij je; wees sterk; Ik bemin je hartstochtelijk en Mijn Liefde zal voortduren; - dierbaarste ziel, wees geduldig, Ik zal alles op zijn eigen tijd ontvouwen, ja, alles heeft zijn eigen tijd; Mijn Geest is neergedaald om op je te rusten, dus  laat niets je veront­rusten;

- de vorst[1] van deze wereld heeft grote macht, en die is hem gegeven om de Schriften te vervullen; Ik heb je dit gezegd opdat je begrijpt … twijfel nooit aan Mijn Tegenwoordigheid;

Ik ben met je om je voeten te leiden op de weg naar de volmaaktheid maar, Mijn Vassula, niemand bereikt de volmaaktheid tenzij zij door Mijn Kruis gaan; leer dat zelfverloochening je zal leiden op de weg van de volmaaktheid; Ik zal worden verheerlijkt en jij gezuiverd; Ik weet met welke tegenzin[2] en moeilijkheden je geest deze speciale weg die Ik je gegeven heb accepteert, maar dit is een reden temeer, waarom Ik jou gekozen heb; Ik verlang­de een eenvoudig en zwak instrument in Mijn Handen te hebben, een niets, om de wijzen en de geleerden te beschamen; Ik wilde iemand zonder enige Kennis; Ik heb jou gekozen en niet jij Mij; Ik ben de Heilige die Mijn Tent in jou kwam opslaan; Ik ben plotseling over je gekomen als een zachte bries, en zoals de wind, waarvan niemand weet waar hij vandaan komt;

leun nu op Mij, Ik zal je stap leiden, Ik zal je nooit verlaten, nooit; je leeft onder Mijn Licht; jij hebt, ziel, Mijn Liefde geërfd; dus:

Hoop, dochter, zeg Mij dat je hoop in Mij is,

Mijn Heer Jahweh, mijn hoop is in U.

Geloof, dochter, zeg Mij dat je jouw geloof in Mij heb gesteld, in al zijn volheid en Ik zal je zeggen dat je ziel zal worden beloond; heb geloof en verheerlijk Mij door het Mij aan te bieden; 

Mijn Heer Jahweh,
ik geloof en vertrouw in
U en Uw Belofte.
Ik vertrouw U.

Bemin, dochter, zeg Mij dat je Mij bemint met geheel je hart, je ziel en met geheel je verstand; toon Mij dat je liefde zuiver is, beminde, laat Mij zien dat jij je naaste bemint als jezelf;

Leer mij, mijn Heer Jahweh,
hoe U te beminnen
en hoe mijn naaste te beminnen als mijzelf.

Ik Ben; leerlinge?

Ja Heer?

heb geloof in Mij, bemin Mij en bereik de volmaaktheid, je bent niet alleen zelfs in je slaap,[3] ben Ik naast je; weet dat de Hemel zich verheugt want Ik heb door jouw pijnen[4] een ziel gered; Ik heb met de liefde die je voor Mij koestert, een hart verwarmd; wees niet bang, Vassula, Mijn dochter, heb Mijn Vrede en eer Mij door Mij trouw te blijven; verfoei alles wat niet heilig is, dorst naar alles wat Ik ben;

- Ik heb je grond bewerkt om een oogst voort te brengen en door jouw standvastigheid, (reken dit niet jezelf aan) heb Ik gewerkt en gezwoegd in jou; Ik heb je ziel tot Mij opgetild; Ik zeg je, Mijn Barmhartigheid is groot! o als je eens wist en ten volle besefte wat Ik je heb aangeboden … Ik ben als een moeder voor je, Ik ben Beschermend als een overgevoelige moeder die bezorgd is voor haar kind, Ik Ben; Ik heb in deze afgelopen jaren Mijn Gelaat aan je geopenbaard, niet­waar?

Ja mijn  Heer.

Ik, het Licht, ben bij je gekomen en heb je Licht gegeven in je duisternis; ben je gelukkig met Mij te zijn geweest al deze jaren?

Ja, mijn Heer, zo gelukkig als in het Paradijs.

wacht maar en je zult eens zien hoe gelukkig je zult zijn in het Paradijs; Ik heb  tot de Vader voor je gebeden dat Hij je verbazingwekkende zwakte over het hoofd mag zien, Mijn Vassula, en dat Hij je sterkte in stand mag houden door je Zijn Sterkte te geven; Ik heb je gegarandeerd dat je Mij op het eind zult verheerlijken; bid Mijn kind, dat er Vrede mag komen in deze wereld; bemin Mij, wees gezegend;


[1] Satan.

[2] Uit angst te dwalen.

[3] Geestelijke slaap.

[4] Lichamelijke rugpijnen en inwendig lijden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message