DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Waarom Weigeren Jullie Mij Een Plaats In Je Hart?

8 maart 1987

Vassula, beminde, Ik wil je er opnieuw aan herinneren dat Ik je niet ten opzichte van Mijn andere kinderen bevoorrecht; want je hebt geen ver­diensten en je waarde is in Mijn ogen nog minder; maar Ik bemin je desondanks; Ik heb je deze Genade gegeven want dit is Mijn wil; wees Mijn boodschapster en door jou zal Ik Mijzelf openbaren;

denk niet dat Ik Mijzelf tegenspreek; Mijn Liefde voor jou is grenzeloos en jij bent Mijn beminde omdat Ik je heb gekozen; denk er zelfs geen minuut aan dat Ik je minder bemin omdat Ik je op je zwakheid wijs, Ik ben je Heilige Vader die je kent en als Ik je niet op je fouten wijs, wie zal het dan wel doen? jij bent Mijn zwakke bloem die Ik vorm door je Mijn Kracht te laten drinken opdat je kunt groeien, Vassula;

Ik wil je eraan herinneren dat de Openbaringen die Ik je inblaas niet alleen voor jouw eigen welzijn zijn, ze zijn ook bedoeld voor anderen die wanhopig behoefte hebben aan Mijn Brood; Ik kom om jullie allen te voeden die honger hebben; Mijn Boodschap is er een van Vrede en Liefde en om jullie te herinneren aan je fundamenten en aan wie jullie heeft geschapen; 

Ik kom jullie zeggen dat Mijn Lichaam Mijn Kerk is; ja, Mijn Kerk die de hele schepping omvat; Ik kom om deze wereld Mijn Barmhartig­heid te tonen;

jij, Vassula, was er een uit die massa's die Mij hebben gewond, die nooit Mijn Liefde hebben beantwoord en Mij hebben bedroefd; wat is er bedroevender dan geen weerklank op een zo dorstige en grote Liefde als de Mijne?

in plaats daarvan heb je in je wildernis alledaagse aardse genoegens gezocht, ze als goden voorgesteld en verafgood, en daarmee jezelf steeds meer van Mij vervreemd, Mij bedroefd en Mijn Hart verwond, een Hart van een levende God, zo ongezocht en onbemind door jou, een volkomen vergeten God; dochter, was Ik zo ver van je verwijderd?

kom, kom en voel Mijn Hart; Mijn Hart roept om jullie allen; Mijn zonen, Mijn dochters, kom ... kom dichter bij Mij, kom terug bij Mij, sta Mij toe jullie vast te houden, laat Mij jullie diep in Mijn Hart sluiten en laat Het jullie overspoelen en een diepe Vrede schenken;

kom Mijn Geestelijke Wereld van Vrede en Liefde binnen;

kom bij Mij en eet van Mijn Lichaam, want Mijn brood is zuiver en zal jullie zuiveren; Mijn Lichaam roept om jullie, kom Mij bezoeken, Mij die dag en nacht in het Tabernakel doorbreng, en op jullie wacht om jullie te voeden; wees niet bang voor Mij, vrees Mij niet, verloochen Mij niet; waarom weigeren jullie Mij een plaats in je hart?

kom en leer Mij kennen en jullie zullen Mij beminnen; want hoe zouden jullie iemand kunnen beminnen die je niet of onvoldoende kent? probeer Mij goed te kennen en jullie zullen Mij vurig beminnen;

Vassula, je was verdwaald en je had jezelf zodoende van Mij losgemaakt; je had je van de Waarheid afgewend en goed veranderd in kwaad en je meer gehecht aan het kwaad dan aan het goede;

kom dus, jullie allen die Mij nog ontwijken en belijdt jullie zonden, zodat Ik ze kan vergeven; kom en eet van Mij, kom en stort jullie hart voor Mij uit en laat Mij ze vullen met Liefde;

Ik weet dat jullie zwak zijn maar sta Mij toe in jullie allen te handelen; geef Mij jullie toestemming, beminden; laat Mij al jullie ongerechtigheden ontwortelen en wegwerpen en Mijn zaad van Vrede en Liefde in jullie zaaien; laat Mij jullie zuiveren;

Vassula, doe niets meer, Ik zal later doorgaan;

vergeet Mijn Tegenwoordigheid niet, onthoud, altijd, ons, wij; 

Ik zal het onthouden. Ik zal het proberen, Heer

laten we gaan; 

Ja. 

(Vervolg:) 

kom en leer Mij kennen; Ik ben niet onbereikbaar; we wande­len zij aan zij; jij leeft in Mij en Ik in jou; we zijn nooit gescheiden, nooit;

kom putten uit Mijn Oneindige Goedheid en laat je kilheid smelten in Mijn Zuiverheid;

O dochter, hoewel Ik velen van Mijn beminde kinderen heb geheiligd door het Doopsel, zijn er toch maar weinig die Mij kennen zoals Ik werkelijk ben; ze denken er niet aan Mij als een liefhebbende Vader te zien; velen verlaten Mij, ze denken dat Ik onbereikbaar ben; velen denken op hun eigen manier over Mij en kennen Mij voortdurend gevoelens van verachtelijke neigingen toe; sommigen denken alleen met angst aan Mij, anderen twijfelen aan Mijn Oneindige Liefde;[1] 

(Hier werd ik onderbroken. De foto van de ‘Heilige Lijkwade’ die ik had besteld was aangekomen. Ik bekeek haar aandachtig en kwam terug om te schrijven terwijl ik ernaar keek.) 

herinner je dat Ik nog steeds lijd; Vassula, wat ben Ik verbitterd; waarom, waarom zijn zovelen van Mijn schapen verstrooid; kijk naar hen, was het tevergeefs, Mijn offer; dochter, wat ben Ik teleurgesteld, hoe uitermate geschokt is Mijn Ziel; Ik lijd;

voed Mijn schapen; word het niet moe om te schrijven; 

Nee, Heer, ik zal het niet moe worden. 

Ik zal je de Kracht geven die je nodig hebt; kom, laten we werken; laten we doorgaan; Ik ben je Leraar; vervul Mij met blijdschap en vergeet Mijn Tegenwoordigheid niet; Vassula, je hebt Mijn Tegenwoordigheid gevoeld; Ik zat inderdaad op de hoek van je bed; laat Mij bewerken wat Ik heb geschreven;[2] “Ik ben het, Jezus, Ik zit nu, maar op ditzelfde moment zal Ik opstaan omdat ook jij zult opstaan;”

(Hij had amper opgehouden met schrijven toen er hard op de deur werd geklopt en ik opsprong. Ik stond daar nogal perplex. Jezus benadrukte die avond zeer Zijn Tegenwoordigheid tegenover mij … Het was zó sterk, (zoals sommige andere keren) dat ik een stuk papier nam om het te controleren en Hij de bovenstaande paragraaf schreef. (Bij de deur stond mijn huishoudelijke hulp om mij iets te zeggen.))  

Ik bemin je, word het niet moe te schrijven; dat je Mij deze vrijheid geeft[3]  is wat Ik verlang; 

Jezus, U bent Geweldig!

wees altijd blij als Ik blij ben; volg Mij;

je zult Mij verdriet doen als je Mijn Tegenwoordigheid vergeet; vergeet nooit Mijn Tegenwoordigheid, nooit!

Maar, Heer, dat is moeilijk; soms moet ik autorijden en dan moet ik mij op de weg concentreren. Ik praat met vrienden over onbelangrijke dingen of help mijn zoon met zijn huiswerk; hoe kan ik dan voortdurend Uw Tegenwoordigheid in gedachten houden, dat is haast onmogelijk! 

Vassula, Mijn bloem, als je op die manier bezig bent, hoef je alleen maar te denken aan de deugden, door nederig te zijn, toegewijd, vriendelijk, beleefd, eerlijk, liefdevol; ja, deugdzaam zijn is je Mij herinneren; kom, laten we gaan;

Ik zou je willen laten begrijpen dat Ik op een bovennatuurlijke manier tot je kom om Mijn Boodschappen te geven; vergeet niet dat Ik een God van Barmhartigheid ben en ondanks jouw ellende en je onverschilligheid die je tegenover Mij had, bemin Ik je; Ik heb je dit charisma gegeven opdat je direct van Mijn Lippen zou leren; Vassula, het voelt goed in jouw hart te rusten;

(Later:) 

(Opnieuw werd ik bedekt door een golf van twijfels)

kom, lijden zuivert je; steun op Mij; aanvaard het lijden; geef voldoening, geef voldoening, geef voldoening voor anderen; kom, laten we al Mijn kinderen opnieuw tot leven wekken; 

(Hier werd ik zeer verdrietig!) 

Maar, mijn God, ik ben hulpeloos, hoe zou ik iets kunnen doen? 

(Hij zei heel zachtjes:) 

zal Ik je ooit in de steek laten? gebruik Mijn zaadkorrels en zaai ze uit op de velden, en oogst de vruchten van Vrede en Liefde; laat Mijn Woord aan iedereen bekend worden; Ik zal altijd met je zijn; 

Veronderstel dat ze Uw woord afwijzen en het terzijde schuiven, dat ze eraan twijfelen? Stel U voor dat ze denken dat het niet goed is; stel U voor dat ze niet geloven dat U het bent! 

luister naar Mij, Mijn Vassula, waarom ben je bang? heel Mijn schepping is door Mijn Hand geschapen, ben je vergeten dat Ik Almachtig ben? heel de schepping gehoorzaamt aan Mijn Wil;

kleintje, Ik ben de Allerhoogste, verheerlijk Mij; wees als een bloem die Mijn Licht nodig heeft om te leven;


[1] Deze boodschap gaat verder op 18  maart 1987.

[2] Jezus gebruikt mijn taal; want we weten van de H. Theresia van Avila dat “God Zich aanpast” aan de taal van Zijn gekozene.

[3] Om mij te gebruiken.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message