DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Lees Jona

8 maart 1989 

Heer? 

Ik Ben; Ik heb je ertoe gebracht Jona te lezen want Ik wil dat jij en Mijn kinderen begrijpen dat Ik altijd de Straf kan verminderen die Ik bestemd heb voor jullie slechte generatie; Ik wil niet dat Mijn Beker van Gerechtigheid overloopt zoals dat nu het geval is en daarom zeg Ik jullie: heb berouw, vast en wees heilig! 

Heer, 

Ik Ben; 

Heer, sommige mensen vasten, hebben berouw en doen hun best. Is dat voldoende? Zijn wij niet op de goede weg? 

(Ik had de indruk dat wij gedurende deze paar jaren een beetje voortgang op de goede weg hadden gemaakt.) 

Mijn Vassula, velen zijn op weg naar de verdoemenis vanwege het kwaad dat zich in hen heeft opgehoopt; ze zijn in hun binnenste als de nacht; dus waarom zeg je  dat deze generatie op de goede weg is? 

Wat kunnen we doen om iedereen te laten weten dat we op de rand van een ramp staan? Sommigen hebben er geen idee van! 

zolang Mijn Geest wordt verdrongen en zolang de Mijnen Mijn waarschuwingen doodzwijgen, en daardoor Mijn Geest onder­drukken, de profetieën met verachting behandelen, en er haast genoegen in scheppen te verkondigen dat de verschijningen van Onze Aanwezigheid onwaar zijn, zal Ik het niet langer verdragen; Mijn Gerechtigheid zal de overhand krijgen … vandaag nog, kom Ik bij jullie als een zeer Barmhartige Vriend, maar morgen zal Ik tot jullie neerdalen als een strenge Rechter; Mijn Geest onderdrukken ze, ze maken Mijn Zegen belachelijk; dit zijn de Kaïns van vandaag;

Ik bemin jullie allen op het dwaze af, onthoud dit altijd; Ik zal Mijn Gerechtigheid alleen laten afnemen als er geweldig veel boete wordt gedaan, 

Liefde bemint jullie; hier is  Sint Michaël: 

kind van God, bij God is niets onmogelijk;

er moet enorm veel boete worden gedaan; als jullie generatie zich bekeert, zal de Heilige der Heiligen Zijn Straf verminderen; laten zij die oren hebben horen, want Zijn Barmhartigheid reikt van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen; wees waakzaam, houd nooit op genoegdoening te geven; zij die jou nu bespotten, zullen later met de tanden knarsen; Ik, Sint Michaël, bid zonder ophouden voor deze slechte generatie;

bid, kind, en gehoorzaam de Heer; prijs de Heer voor de uitstorting van Zijn Geest over jullie allen; 

Dank U, Heilige Michaël. 

vrede zij met je; 

Vassula; 

Ja, Heer? 

voeg dit toe: hoe zouden de Mijnen in vrede de Geloofsbelijdenis van de apostelen kunnen bidden, en zeggen, "Ik geloof in de Heilige Geest", als de meeste van hen de werken van de Geest afwijzen, Hem verloochenen en vernietigen? voorwaar Ik zeg je, Ik vind geen heiligheid in hen; als zij, in deze duisternis, in de verte ook maar een vlammetje ontwaren, komen ze er als een storm op af om het uit te blazen zodat ze in duisternis doorgaan met hun kwade werken en zodoende niet aan het licht blootgesteld worden; nee, Vassula, zij schijnen niet in het Licht te willen leven; 

Ik aanbid U, Heer, mijn Licht, Licht van de wereld.[1] 

kom, je verblijdt Mij; op een dag, Mijn kind, zul je alleen nog Licht zien, alleen Licht! wees nooit moedeloos, want Ik ben met je tot het einde;  

Dank U Heer Jezus. Wees gezegend. Geprezen zij de Heer.


[1] Terwijl ik “Licht van deze wereld” schreef heb ik geaarzeld, “deze” doorgestreept en vervangen door “de” denkend aan de duisternis van onze huidige wereld. Ik liet Jezus glimlachen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message