DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Intiem Met Mij
Mijn Herders, Ik Wil Dat Ze Zuiver Zijn

17 januari 1989

(Ik voel dat ik afglijd, dus bad ik tot Jezus mij omhoog te trekken en mij te herinneren aan de meditaties die Hij mij heeft geleerd, om Hem te zien en Zijn Stem te horen.) 

Jezus? 

Ik ben;

bloem, Ik zal je eraan herinneren hoe je moet mediteren en hoe je Mij moet horen; Ik, die Het Woord ben, zal je inspireren en je les geven met Wijsheid; open, open je en sta Mijn Geest toe je te verzadigen; ja, mediteer, hoe zou je Mij anders kunnen bereiken? verhef je ziel tot Mij in stilte, met geloof; offer Mij, je Vader, je wil en Ik, die je noden ken, zal je leiden en voeden; dus, werk, kleintje, werk harder; 

Heer, ik probeer het. 

verblijd Mij door met Mij te praten; bid tot Mij, bid, bid, alles wat Ik vraag zijn gebeden; 

Is schrijven met U ook een vorm van gebed, Heer? 

ja, want je bent in gesprek met Mij, je Almachtige God; Ik ben blij als Ik bij je ben, want wat is er grootser dan in voortdurend contact te staan met Mij, je God? Ik ben nu verenigd met jou, Ik en jij, jij en Ik, samen in eenheid van liefde;

ach Vassula, vrede, Mijn kind; hoe zou jij je kunnen voorstellen dat je al deze Boodschappen zelf geschreven zou kunnen hebben? Ik heb inderdaad Mijn Gelaat geruime tijd verborgen om je te laten voelen en begrijpen dat je niet in staat bent ook maar één enkel woord van Kennis te schrijven zonder Mij; Ik ben de Openbaring Die spreekt, Die aanbiedt, Die les geeft, Die onthult, Die ten leven wekt en goddeloze mensen voedt;

Mijn Vassula, ben je gelukkig met Mij? ben je gelukkig te weten aan Wie je toebehoort? Ik ben God, de Levende God, je Schepper; Ik ben Liefde, Ik ben je Vader die nu tot je spreekt, Ik ben de Allerheiligste Drie-eenheid; wijd jezelf aan Mij toe;

ofschoon je absoluut niets bent, heb Ik je achtervolgd, zoals een minnaar zijn meisje achtervolgt; Ik heb je ertoe overgehaald Mij te beminnen, en deel te nemen aan Mijn Werk; Ik bekommer Mij weinig om wat je niet bent, Ik ben Mijzelf genoeg, maar het verheugt Mij je in Mijn Licht te hebben, het verheugt Mij je in Mijn Zaal te hebben, het verheugt Mij je te voeden en te laten bloeien; Mijn kind, begrijp je? doe Mij geen verdriet;[1] abba’s zijn altijd dicht bij hun kinderen; wees vertrouwelijk met Mij, altijd, maar vergeet nooit Mijn Heiligheid; Ik bemin je en Ik wil dat je Mij bemint in heiligheid;

respecteer Mijn Wet; door Haar te respecteren, respecteer je Mij; bemin Mijn Wet, want door Haar te beminnen, bemin je ook Mij; leef Mijn Wet na; door Haar na te leven, zul je Mij volgen; Mijn Wet zal je naar Mij leiden in Mijn Huis, wat ook jouw Thuis is;

geloof in Mij, want Mijn Macht is Groot, wij, ons? 

Voor eeuwig, Heer. 

prijs Mij; 

Heer, zoek voor mij in de Schrift een hoofdstuk van lofprijzing, om voor U te lezen. 

dat zal Ik, open de Bijbel; 

(Ik deed het. Het was het Boek Daniël, hoofdstuk 3:52-90; dus las ik de Heer deze verzen voor. Het verheugde Hem.) 

(Boodschap voor de gebedsgroep. Geschreven voor 17 februari.) 

vrede zij met jullie; Mijn Woord is Licht; Mijn Woord is Vrede en Liefde; Mijn Woord is Eenheid en Hoop; kom tot Mij en lees Mijn Woord vaker;

beminden, Ik ben het, Jezus, de Barmhartige, Jezus, jullie Verlosser, die neerdaalt via dit zwakke instrument om op haar Mijn Woorden te graveren; vanuit Mijn Oneindige Liefde en Mijn Overvloedige Barmhartigheid, daal Ik neer in deze duisternis; Ik daal neer in deze woestijn en in deze dorheid om Mijn Geest over jullie uit te storten; schepping! Ik daal neer om deze droge grond te bevloeien en om van deze dorstige aarde rivieren te maken; Ik daal neer om Mijn Zegen als ochtenddauw over jullie uit te storten; Ik kom om al dit kwaad te verdrijven en de ongerechtigheid uit te roeien en ze te vervangen door Vrede en Liefde; vandaag zijn Mijn Lippen uitgedroogd door dorst naar liefde; Ik heb liefde nodig van jullie, Ik dorst naar liefde, Ik dorst naar liefde ... wat verlangt Mijn Heilig Hart ernaar dat jullie leren Mij te beminnen! wat verlang Ik ernaar dat jullie op een dag het toppunt van de liefde bereiken en Ik jullie hoor uitroepen: "Abba!" dan ... dan alleen zullen Mijn Wonden beginnen te genezen ...

wat verlang Ik ernaar dat Mijn priesters uit Mijn Oneindige Liefde scheppen om hun hart te vullen! Mijn liefde voor hen is Groot, zo Groot, dat zij niet eerder dan wanneer zij in de Hemel zijn, haar volheid volledig zullen kunnen begrijpen; toewijding zou hun Banier moeten zijn, Trouw hun Toorts; zuiverheid hun Feestgewaad en Liefde hun Embleem; zodat Mijn lammeren Mij in hen herkennen en Mijn Beeld helder zien; Mijn herders, Ik wil dat ze zuiver zijn, zodat in hun zuiverheid hun vrucht gaaf zal zijn;

verblijd Mijn Heilig Hart en gehoorzaam ten volle aan Mijn Geboden; beminnen betekent Mijn Geboden onderhouden; bemin elkaar, O kinderen van Mijn Licht, leef naar Mijn Woorden, leef naar Mijn Woorden ... neem Mijn Vrede en laat Haar in jullie zijn, neem Mijn Liefde en laat Haar jullie vullen; Ik zal jullie helemaal vernieuwen als jullie jezelf voor Mij openen; vertrouw Mij, kom naar Mij en Ik zal een nieuw volk van jullie maken, een zuiver volk! leef naar Mijn Boodschappen, mediteer over Mijn Boodschap­pen;

kom naar Mij met liefde, volg Mijn Voetsporen die jullie naar Mij zullen leiden, in Mijn Huis dat ook jullie Huis is; wees niet verlegen, ook niet in jullie onvolkomenheid, Ik zal Mijn Armen voor jullie openen; ook als jullie liefde lauw is, val in Mijn Armen en Ik, die Meester in Liefde ben, zal jullie leren Mij te beminen en elkaar te beminnen;

kom naar Mij, ook jullie die Mij niet beminnen, Ik heb jullie vergeven; kom, en Ik zal jullie genezen; gezegend zijn jullie allen die geloven en toch niet gezien hebben; gezegend zijn Mijn kleine zielen, want voor hen heb Ik een voorliefde; blijf klein en eenvoudig, probeer nooit iets te zijn; blijf klein, opdat jullie in de diepten van Mijn Heilig Hart kunnen kruipen; wees als kleine kinderen, met een kinderlijk Geloof, want dit is  wat Mijn Vader behaagt;

houd nooit op met bidden; verblijd Mij en bid met jullie hart; Ik wil dat jullie voor eenheid bidden, de Eenheid van Mijn Lichaam, Ik wil dat jullie bidden voor de Paus en de Patriarch; Ik wil dat jullie bidden voor alle priesters, bid voor de schapen die niet onder de leiding van Petrus staan, dat zij terugkeren naar Petrus en zich verzoenen; bid dat er één Kudde onder één herder zal zijn; bid om Vrede, Eenheid en een grotere liefde onder elkaar; bid dat jullie Mij rond één tabernakel mogen prijzen; verenig jullie, beminden, en wees één, evenals de Vader en Ik Eén en dezelfde zijn;

Ik zegen jullie allen;


[1] Vanwege deze familiaire omgangswijze en vertrouwelijk­heid had ik kort en plotseling weer twijfels, en vroeg me af of het God was die sprak.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message