DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Mijn Afspiegeling

1989 

10 januari 1989 

(Boodschap voor de groep.) 

Heer! 

Ik ben;

alles wat Ik van jullie vraag, is bidden in heiligheid; bidden zonder ophouden, bidden vanuit jullie hart; wees goed voor elkaar; wees Mijn afspiegeling, Mijn Goddelijk Evenbeeld; wees als spiegels die Mijn Heiligheid en Zuiverheid weerspiegelen; laat de wereld aan jullie kunnen zien, dat jullie van Mij zijn, dat jullie Liefdes kinderen zijn, want waar de Geest van de Heer is, daar is Heiligheid en Liefde, daar is Licht, daar is helderheid; dus bemin elkaar, bemin jullie vijanden! wees volmaakt! zoals jullie Vader in de Hemel Volmaakt is!

gezegend zijn jullie allen, gezegend zijn de nieuwko­mers; Ik zeg jullie in waarheid dit: Ik ben de Deur naar Eeuwig Leven; wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven; Ik ben de Verrijzenis, neem Mijn Vrede; Ik bied jullie Mijn Vrede aan, neem Haar en ver­spreid Haar in de wereld; wees Mijn nakomelingen, laat iedere ziel Mij in jullie herkennen; 

(Kort voor de Heer mij Zijn Boodschap in het publiek wilde laten uitspreken, kwam er iemand die mij een mooi beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima aanbood (70 cm hoog). Ik wist dat Onze Lieve Vrouw hier op tijd aankwam zodat Zij mij op al mijn openbare bijeenkom­sten vergezelt.

Bij een van de bijeenkomsten buiten Lausanne werd me gezegd dat ik Onze Lieve Vrouw van Fatima niet moest meebrengen omdat zij zelf alles hadden georganiseerd. Diezelfde nacht zag ik in mijn droom Onze Lieve Vrouw van Fatima, als beeld, die me aankeek. Ik vroeg Haar mij een teken te geven om te weten of ik goed had begrepen dat zij kwam om mij te vergezellen op mijn bijeenkomsten en zodra ik deze woorden zei, opende Onze Lieve Vrouw Haar armen en sloeg ze dicht om mij heen en bleef zo. Ik ontwaakte en dezelfde ochtend schreef Onze Lieve Vrouw van Fatima: "alsjeblieft, laat Mij niet achter, neem Mij met je mee!") 

Vassula, heb Mijn Vrede; lees de tekenen die de Heer je geeft, onderscheid ze, en volg ze; 

Help mij alstublieft ze op te merken. 

Ik help je; 

Dank U, Heilige Moeder. 

(Gisteren hoorde ik een reactie van een priester die over mij gehoord had, hij zei: "Weg met haar, ze is een charlatan!" Op de een of andere manier beviel zijn opmerking mij, want ik word beschuldigd een bedriegster te zijn, net als Jezus door de Farizeeën beschuldigd werd als valse profeet. En het herinnerde mij aan de boodschap die Hij mij gaf (7 december 1988). Zo vaak zei Jezus tegen mij dat ik verwijten zou krijgen, vervolgd en kritisch bekeken zou worden. Het bewijst slechts Zijn woorden. Ik ben gelukkig verwijten te krijgen en vervolgd te worden omwille van Hem.) 

Mijn kind, bid voor hen die je beschuldigen en veroordelen, bid voor hen opdat ze hun hart openen; bid voor al die zielen die de Barmhartige Tekenen van de Heer niet herkennen;

blijf dichtbij Mij; wij, ons? 

Ja; wij, ons.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message