DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Moeders Onbevlekte Hart Is Verenigd Met Het Mijne

25 januari 1988 

Jezus? 

Ik Ben; 

Jezus, nog tot op de dag van vandaag verbaast mij dit alles. Ik bedoel deze openbaring; het is als een droom, en ik verwacht wakker te worden en te ontdekken dat ik alleen maar gedroomd heb. Het is verbazend! 

Vassula, Ik ben Almachtig en Alwetend; Ik wilde je uit de doden opwekken en je verlichten; herinner jij je het visioen van de ‘Zon’? 

Ja, Heer, de ronde bol van Licht.[1] 

dit ronde Licht is hetzelfde als dat wat bij jullie bekend is als het "Zonnewonder"; deze ronde bal van Licht die Ik je liet zien is dezelfde als die van Fatima; Ik heb je erin laten binnendringen; Ik heb je toegestaan Hem binnen te gaan; O Vassula, als je eens wist welk voorrecht Ik je gegeven heb! kleintje, je beseft het nog niet, maar dat komt omdat Ik je ogen gesluierd houd; 

Ik bemin U, mijn God

Vassula, Ik zal je verborgen houden in Mijn Heilig Hart; je bent Mij kostbaar; Ik, je God, bemin je; vrees Mij nooit, want Ik ben Liefde; Ik ben o zo’n Zachtmoedige Vader; vrees Mij alleen als je opstandig tegen Mij bent; ach Vassula, Mijn mysteries zijn talrijk, de meeste ervan zijn voor jullie verborgen;

Vassula, luister nu heel goed; elke uitgesproken profetie zal in vervulling gaan; elk woord dat in de Schrift geschreven staat zal vervuld worden;

Vassula, Ik wil dat je twee harten tekent; 

ja, dichtbij elkaar, in feite verenigd; omcirkel ze met een krans van doornen, ja; Mijn Moeders Onbevlekte Hart is verenigd met het Mijne; Ik verlang van ieder van jullie de devotie die Haar Onbevlekt Hart toekomt; je ziet, dochter, hoe Onze Goddelijke Harten bedekt zijn met doornen van mensen die Ons alleen ondankbaarheid, heiligschennis en een gebrek aan liefde tonen; het is het geheel van hun zonden;

Vassu­la, Ik, die het Woord ben, bemin en respecteer Haar; Ik verlang dat jullie Mijn Moeder benaderen en Haar eren zoals Ik Haar eer; Ik verlang dat iedere knie zich buigt om Haar te eren; Ik verlang dat jullie de Rozenkrans bidden en jullie Heilige Moeder Groeten; Ik wil dat jullie eerherstel geven voor jullie zonden en Haar vragen jullie dat te leren;

wees waakzaam, dochter; kom, Ik heb je geopenbaard hoe het Hart van Mijn Moeder verenigd is met Mijn Goddelijk Hart, omcirkeld door één krans van doornen; Ik zal je aan Mijn Aanwezigheid herinneren; Ik bemin je; 

Ik bemin U ook, Jezus. 

kom; Vassula, wil je met Mij bidden?

Ja, Heer. 

"Vader, O Abba!
ik offer U mijn wil,
ik offer U mijn leven, ik geef mij over,
Rechtvaardige Vader
als het Uw Wil is
maak mij dan waardig
zodat U volledig gebruik van mij kunt maken
maak mij tot een slachtoffer
van Uw brandende verlangens,
doe wat Uw Hart verlangt,
amen" 

Vassula zegen je onderdrukkers, bid voor hen; kom, bid tot je Heilige Moeder, bid met Mij; 

(Jezus zal dicteren:)

 “O Heilige Moeder,
ik wil de beledigingen goedmaken
die Uw Onbevlekt Hart worden aangedaan,
door bereid te zijn een slachtoffer
van liefde te worden voor Liefde,
amen" 

Vassula, bid met Mij tot de Vader, kom, samen; 

“Beminde Vader,
ik heb U nodig om mijn geloof,
mijn liefde en mijn hoop te vermeerderen,
zodat ik Uw Heilige Naam weer mag verheerlijken,
amen"


[1] 26 maart, 1987.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message