DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Hou Van De Waarheid En Zoek Haar In Alle Eenvoud Van Hart

11 februari 2021

U bent de Waarheid en mijn leven rust in U;
verenigd met de Waarheid juicht mijn hart en verheugt zich,
want deze Waarheid heeft aan mij de Levensweg geopenbaard
en aan vele anderen;
de Waarheid verbetert het zicht van mijn ogen,
ontvouwt mysteries en verheldert spreekwoorden; 

de Waarheid verheft mijn ziel als een vogel die vrij door de lucht vliegt,
bevrijd door Uw Licht; Barmhartigheid en Liefde zijn aan mijn zijde;
iedereen die de Waarheid volgt zal niet in duisternis wandelen;
iedereen die op de Waarheid vertrouwt zal getroost worden,
want hij zal worden gered;

U leerde me geworteld te zijn in de Waarheid
wiens Aanwezigheid onweerstaanbaar is,
wiens geur bedwelmend, en wiens schittering
mijn ziel deed herleven,

bereidwillig keerde ik deze vergankelijke wereld,
dit land van geesten, de rug toe,
en verkoos de intieme metgezel te zijn van de Waarheid,
Die mij veilig zal leiden naar mijn Huis, het Huis van Jahweh;

beschut door de Waarheid vrees ik geen kwaad
van de razende stormen om mij heen,
ook al komen bliksemschichten op mij neer, toch zal ik niet vrezen,
want door mij stevig vast te houden aan de Waarheid, elke dag van mijn leven, zullen Genade en Waarheid op mij wachten op de laatste dag... 

ja, Mijn Vassula, Ik ben vol van Genade en Waarheid, en Mijn Woord is de Waarheid Die je zal leiden op de Weg die je moet gaan; de Waarheid zal je ziel tooien in verblindend Licht; de Waarheid zoekt eenvoud in de harten, want in deze harten kan Ik handelen en kan Ik spreken, kan Ik zaden van liefde planten, rijke wijnranken van Wijsheid vol knoppen; 

de Waarheid zal jullie ziel veranderen in een uniek en perfect wezen, helderder dan de maan, schitterender dan de zon; de Waarheid zal jullie in dappere strijders veranderen bij het verdedigen van Mijn Woord, onwankelbaar tegenover jullie vijanden, voor altijd standvastig; de Waarheid zal jullie veranderen in geparfumeerde zuilen van wierook, het Dak van Mijn Huis omhoog houdend als een kariatide; zelfs wanneer woelige wateren over jullie heen zullen stromen om je weg te vagen, zullen jullie niet bang zijn; jullie zullen er aan ontsnappen, want jullie zullen diep geworteld zijn in de Waarheid, Die Ik ben; blijf dus in Mij die de Waarheid ben; 

met de Waarheid als een opgewekte Metgezel aan jullie zijde, zal het je aan niets ontbreken, jullie zullen Mijn Scepter volgen, en Ik, Ik zal voorzien in alles wat je ontbreekt en Ik zal jullie hart zuiver en jullie handen schoon houden en zal voorzien in alles wat juist is; Ik sta erom bekend de zachtmoedigen en de nederigen te begeleiden; zoals geschreven staat in de Schrift: ‘de Heer is nabij voor iedereen die Hem roept, iedereen die Hem oprecht roept;’ (Psalm 145:18) en zij zullen de Waarheid kennen want de Waarheid zal jullie vrijmaken zoals je zojuist zei, Mijn geliefde: ‘de Waarheid verheft je ziel als een vogel die vrij door de lucht vliegt,’ 

terwijl ik in Uw Huis[1] in contemplatie was, dacht ik na over hoe weinig we U kennen, maar in onze dwaasheid geloven we dat we U al heel goed kennen; ik overdacht dat, hoe meer fouten wij blijven maken, U des te meer opspringt van vreugde wanneer we U vragen om vergeving; Uw engelen die U omringen roepen dan uit: ‘hoor! hoor! onze Heer heeft door te vergeven een zwartgeblakerde ziel veranderd in Licht, zonder smet, geprezen zij Zijn Naam...’ 

zoals Ik al eerder zei, Ik ben bereid te vergeven en te vergeten wanneer je van ganser harte berouw toont, omdat je ziel haar rust zal vinden in Mij alleen; Ik ben de Bron van jullie hoop en jullie veiligheid; Ik ben jullie Thuis

leid deze generatie in Uw Waarheid en onderricht haar, want U bent de God van onze verlossing; 

er is niets wat Ik Zelf liever wil! zij die op Mij vertrouwen zullen de Waarheid begrijpen; heb de Waarheid lief en zoek Haar in eenvoud van  hart; te zijn afgedwaald van de Waarheid zal jullie alleen maar ellende brengen, en het licht van gerechtigheid zal jullie ontgaan, jullie die weg dwaalden naar de vallei van vergetelheid en duisternis; ‘wat heeft rijkdom en arrogantie me uiteindelijk gebracht?,’ zullen jullie jezelf op een dag afvragen; alles gaat voorbij als mist, maar Mijn Woord en de Waarheid zullen nooit voorbijgaan; Zij zijn de Rots van jullie redding; iedereen die tot de Waarheid behoort, luistert naar Mijn Stem en volgt Mij; wees niet zoals Pilatus die onverschillig was voor de Waarheid, want door onverschillig te zijn voor de Waarheid zullen jullie de Waarheid verwerpen zoals hij dat deed; 

dochter, Liefde is aan je zijde; men kan niet worden omgekocht om van Mij te leren houden; Liefde komt door de vrije wil, door het opgeven van jezelf en je wil en dus verheugt Mijn Hart zich met grenzeloze vreugde wanneer iemand Mij zijn vrije wil aanbiedt; 

nu weet je dochter, hoe Ik Mijn gezalfden red, hoe Ik hen naar de Waarheid leid; wat heb je gevraagd dat Ik je niet gegeven heb? je ontmoet Mij, nietig klein schepsel, terwijl Ik je Mijn zegeningen verleen; 

Ik ben naar je huis gekomen, om in je huis te verblijven en je blij te maken met de vreugde van Mijn Tegenwoordigheid; je hebt de hele weg op Mij vertrouwd en Ik op Mijn beurt heb je steeds Mijn Liefdeshymne toevertrouwd; hier ben Ik nu met grote vreugde om je toe te spreken en je te zalven, terwijl Ik Mijn rust in je vind, in de stilte van je hart, dit hart dat naar Mij dorst, dit hart dat omwille van Mij, voor Mij bloedde door de krachtige vervolgingen veroorzaakt door de Mijnen; moge je een voorbeeld zijn voor de rest, dat je vanwege je inspanningen om Mij te behagen door Mijn Wil te doen, jezelf kleiner te maken, jezelf uit te wissen en op Mij te vertrouwen, zowel Mijn Barmhartigheid als Wijsheid hebt verkregen; Wijsheid die je onderwees, die je opvoedde door een begrip van het Woord van God te openbaren als een open boek, als de zuurstof die je lichaam nodig heeft om in leven te blijven, door Het in je geest en ziel te graveren; 

dus, generatie, laat de Koning van Glorie jullie harten binnengaan, laat Hem vrij om jullie te zegenen, laat Hem  een Hymne tot jullie zingen en Zijn Thuis in jullie maken; laat Hem over jullie heersen en jullie naar de Waarheid leiden; en je ziel zal met verrukking voor Mij alleen leven en voor altijd; wees Een; ic


[1] In de Kerk

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message