DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wanneer Zal Ik Het Huis Van Het Oosten Het Huis Van Het Westen
Zien Groeten Met Een Heilige Kus?

2 mei 2001 

Mijn dochter, heb Mij altijd in je hart en laat Mij steeds als een loflied zijn in je hart;

zie je hoe Mijn Ogen op je rusten? Ik zal Mijn Kennis aan je blijven leren in Mijn Koninklijke Hoven, je altijd leren welke weg je moet volgen; glimlach omdat Ik je Raadsman ben en je Leraar, laat je gezicht glimlachen, want genade omhult je! in Mijn Paleis en in Mijn Koninklijke Hoven van Mijn Koninkrijk weerklinkt machtig Mijn glorie en iedereen hoort roepen: “Glorie!”

Ik, die Almachtig ben, Koning en Soeverein, heb je de eer bewezen op saffieren[1] te wandelen in plaats van op rode hete kolen; Ik heb je geleid, en door jou vele anderen, naar het pad van eenheid en verzoening, maar louter en alleen door deze daad van Barmhartigheid van Mijn kant, zijn er valse getuigen tegen Mij[2] opgestaan en sisten geweld tegen Mijn gegeven Woorden en alles waar deze woorden voor staan die zielen tot leven wekken; maar maak je geen zorgen, van Mij is bekend dat Ik zetels, argumenten en macht ten val breng;

vandaag, in jouw dagen, openbaar Ik aan de hele wereld wat Ik heb gezegd over de blindheid van sommige van jullie herders;[3] deze herders heffen hun handen naar Mij op in het Heiligdom en verheffen Mijn Offer, maar slagen er niet in hun geest van woede en trots te controleren, terwijl er angstaanjagende vonken opvlammen uit hun ogen; ze verklaren dat ze rechtschapen en rechtvaardig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze wandelende karkassen; ze zitten hoog te paard en verkondigen hun rechtschapenheid, hun trouw jegens Mij, maar zien er niet tegenop Mijn hele Evangelie tegen te spreken onder de ogen van al Mijn heiligen en engelen hier in de Hemel! Mijn geboden staan voor trouw, en hun lippen zouden Heilige Wijsheid hebben moeten spreken, maar wat Ik van hen hoor is grootspraak, en zodoende vermeerderen ze Mijn Tranen op de iconen; als een herder zo laag valt, zou hij weer helemaal opnieuw Mijn methode moeten gaan leren en de elementaire beginselen van de uitleg van Mijn voorschriften en Mijn Wet van Liefde;

heb Ik niet gezegd: “je zult je God beminnen met geheel je hart, met geheel je ziel, met al je krachten en je naaste als jezelf?” hebben zij niet geleerd dat ze op de Oordeelsdag zullen worden geoordeeld naar de maat van hun liefde op aarde? hoe kunnen zij geloven dat zij leven in Mij en geworteld zijn in Mij als zij in de macht van de boze zijn? verruwing van taal, heftigheid van hart, zijn elementen die Mijn Hart tegenspreken; zij vestigen hun aandacht niet op heiligheid, geloof, liefde en vrede zoals de Schrift jullie leert; hebben zij niet gelezen: “een dienaar van de Heer moet zich niet bezighouden met ruzies, maar moet vriendelijk zijn voor iedereen;”

Ik heb eens gezegd[4] dat hun Kerk ten onder gaat als verrot hout en dat alles wat Ik van hen hoor is: “is er een droogte?” zij slingeren lasterlijke beschuldigingen naar hun trouwe broeder[5] en begaan daardoor een doodzonde; dus, van hun eigen lippen kruipen maden uit hun vervallen lichamen omdat ze een monopolie van vertoning en vooronderstelling hebben gevestigd in hun hart; hoeveel meer beledigingen moet Ik nog van hen verdragen? Ik ben uit Mijn iconen gestapt om hen te waarschuwen maar zij hebben Mijn teken naar hun eigen genoegen omgekeerd en werden zelfs nog vijandiger jegens Mij; Ik sprak tot hen en zij luisterden niet; Ik snikte als een fluit voor hun ogen, maar zij deden alsof zij Mijn Tranen van Bloed niet zagen; Ik protesteerde tegen het geweld dat zij in hun hart dragen tegenover hun broeder,[6] maar zij antwoordden niet; Ik moest hen smeken, bij hen pleiten als een bedelaar, terwijl de doodsangst in Mijn Hart ondraaglijk begon te worden, maar zij zorgden ervoor Mij te mijden; Ik schreeuwde het uit naar hen, klagend, om te zorgen dat zij het pad van de dood niet zouden opgaan, maar zij schonken er geen aandacht aan; wanneer Ik op hen zal neerdalen als een Rechter in een voorname stijl, en hen beschuldig van hun misdaden, want het zijn inderdaad misdaden, zal Ik, met immense macht, hen laten zien hoe zij Mijn Mystiek Lichaam hadden verminkt; waar zouden ze dan heengaan? waar zouden ze heengaan om aan Mij te ontsnappen? waarheen zouden ze vluchten voor Mijn Tegenwoordigheid? naar de heuveltop? naar de straat? naar de kruispunten? in het Heiligdom of naar hun poort? Ik zal daar zijn…

jullie negeren definitief Mijn woorden in de Schrift, want als jullie ze werkelijk hadden gevolgd, zouden jullie hebben gelezen wat er geschreven staat: “bespot nooit iemand om zijn ouderdom …”[7] maar strek je hand naar hem uit; als jullie, die jullie zelf heilig en rechtschapen noemen, woede tegen iemand koesteren, kunnen jullie dan medelijden van Mij verlangen? moet Ik jullie, die wrok koesteren tegen je oudere broer,[8] je zonden vergeven? wat moet Ik doen met jullie dagelijkse Kyrié eleisons? wat moet Ik doen met jullie vele offers en jullie wierook? die zullen Mijn vergeving voor jullie zonden niet verkrijgen;

luister naar Mij; Ik heb gehuild om al je mislukkingen, maar Mijn Hart is een afgrond van Liefde en Barmhartigheid, broeder; Ik ben Degene die je geest doet herleven en je ogen doet opklaren; Ik genees, Ik geef leven en zegen; als Ik vleiende woorden tegen je zou zeggen, zou Ik het niet zijn; Ik heb je fouten nauwkeurig omschreven opdat je tot Mij terugkeert met een berouwvol hart, en Ik zal je genezen; je beschamende naaktheid is nu gezien door Mijn heiligen en Mijn engelen in de hemel; je geeft jezelf bloot, broeder, en niet alleen tegenover alle naties, maar tegenover de gehele hemel; Ik zal, niettemin, ondanks je ontzagwekkende naaktheid, je steunen en je weer bekleden met Mijzelf als jij jezelf vernedert, berouw hebt en de dingen die Ik tegen je gezegd heb ter harte neemt;

buig je knie, Griekenland, en vraag in Mijn Naam om vergeving; sta op en verrijs uit je dood, en sta Mijn Moeder toe je stap te leiden, als een kind op het pad van saffieren[9] en tot heiligheid; roep Haar aan en sta je Heilige Moeder toe je te genezen van je dode daden zodat je diensten aan Mij koninklijk worden wanneer ze gedaan worden met een zuiver hart; sta je Gezegende Moeder toe je heiligheid te herstellen en je te helpen opnieuw te groeien naar redding;    

roep de heiligen aan opdat zij je de weg wijzen naar het Huis van het Licht en je woorden zullen niet langer leeg zijn, maar weer een melodie van vrede worden terwijl je alles zult intrekken wat je tegen Mij hebt gezegd,[10] berouwvol in stof en as; o, wanneer zal Ik het Huis van het Oosten het Huis van het Westen zien groeten met een heilige kus? ic;   

dochter, kijk naar de diepe wonden die hun monden Mijn Lichaam hebben aangedaan; gezegende, buk je niet om naar Mij te zoeken; Ik ben boven je en naast je; kom, ga binnen in de vreugde en de vrede van je Heer; kijk vóór je en nooit achterom en blijf op Mij geënt; ic; 

(Deze boodschap werd ontvangen tijdens het bezoek van de paus aan Griekenland, en velen daar hebben ertegen geprotesteerd dat hij daarheen ging. Deze boodschap werd gegeven in de handen van veel metropolieten en ook gelegd op de lessenaar van bisschop Christodoulos, twee dagen voor het vertrek van Paus Johannes Paulus II.)


[1] Saffieren vertegenwoordigen deugden.

[2] Ik begreep dat het “Mij” ook bedoeld was voor mij. Christus bracht mij in verband met Hem door Zich op deze wijze uit te drukken.

[3] Enkele Grieks Orthodoxe monniken en priesters.

[4] In de boodschap van 18 februari 1992.

[5] Paus Johannes Paulus II.

[6] Paus Johannes Paulus II.

[7] Sirach 8:6.

[8] Paus Johannes Paulus II.

[9] Saffieren vertegenwoordigt het woord “deugden”.

[10] Het “Mij” hier is ook bedoeld voor Paus Johannes Paulus II. Dit bevestigt de woorden van Christus in het Evangelie toen Hij ons vertelde “alles wat je doet voor de minste van de Mijnen, heb je aan Mij gedaan”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message