HOME INDEX
LETASZÍTOM A CSALÓKAT
OROSZORSZÁG LESZ A TI IDŐTÖK ÉLŐ PÉLDAKÉPE


1989. november 13-14.

Béke legyen veled gyermekem! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért ! Az Ecclesia újra életre kel, mert én, az Úr letaszítom mindazokat a csalókat, akik magas székre helyezkedtek benne. Leányom, távolítsd el ezeket a töviseket, amelyek fejemet szúrják, ezeket a töviseket, amelyek miatt sok vért ontottam. Ne félj tőlük leányom, mert melletted vagyok, és mondom neked, hogy hatalmammal és nagy irgalmammal mindannyiukat letaszítom. Látod gyermekem, túl sokáig gyászolt már az egész mennyország nővéred miatt, akit oly kevéssé szeretnek. Évek óta hullatjuk keserű könnyeinket...
"Ó Oroszország, te egyszerű testi teremtmény! A gonoszság már méhedbe is beférkőzött. Te porból és hamuból való teremtmény, én, a Magasságbeli feltámasztalak, mert én vagyok a Feltámadás. Addig ápollak, míg vissza nem térsz az életbe, és rád helyezve ujjamat, dicsőséges nemzetté változtatlak, ahogy én magam is átváltoztam. Öltözeted fenséges lesz, ragyogó fehér. Az egész mennyország leveti gyászruháját, és örömkönnyé válik keserű könnye. Az egész mennyország meg fogja ünnepelni feltámadásodat, és szent vértanúid, akik szüntelenül Szent Édesanyánk lábánál imádkoztak közbenjárásáért, e napon Édesanyámmal és nagy sereg szent angyalával együtt leszállnak gyermekeid otthonába, és náluk fognak lakozni. Testemmel fogom akkor gyermekeidet táplálni, és inni kínálom nekik Véremet. Oroszország nagy szeretettel fog enni engem és inni engem. Dicsérni fog engem. Oroszország lesz a ti időtöknek és a következő nemzedéknek élő példája nagy megtérése miatt. Nővéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bűnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula, hallod? Figyelj... figyelj nővéred gyermekeinek sírására! 1 . Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem őt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevéről jót fognak szólni, mert én fogom őt, fiait és leányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem még irántam való hűtlenségében is, és gonoszságában is újból és újból megáldottam. Ez lesz dicsőséges csodám! Csak várjatok és meglátjátok! Azokat is visszahozom az életbe, akik gyűlöletükben elaludtak. - Ok nélkül gyűlöltek, mivel ők is Oroszország fiai, és még méhében 2 élnek. Mindez hamarosan bekövetkezik leányom. Szent vagyok, én, a Magasságbeli, a Szentháromság. Szerezz nekem örömet, és hallgass meg, ahogy ma meghallgattál!

(Isten elégedettnek látszott.)

Angyalok kórusa:  "Alleluja a Felkentnek! Légy az Úr örömére, és keresd Őt a szív tisztaságában, keresd a szív egyszerűségében! Angyalaitok vagyunk, akik szüntelenül őrködnek felettetek."

Dániel, az őrangyalom: "Isten szeret téged, és én, Dániel mindig veled vagyok. Maradj kicsiny, mert ez tetszik az Úrnak!"

Ó Dániel... hogyan kerülhetném el az imatalálkozókat, ahol az emberek kezdik megismerni a kinyilatkoztatást és engem is? Hogyan maradhatnék "kicsiny"? Te tudod, hogy mennyire nem szeretek a nyilvánosság előtt szerepelni!

Dániel: Vassula, kicsinek maradni annyi, mint alázatosnak maradni, és az Úrnak tetszeni. Ne felejtsd el, az Úr kívánsága, hogy gyűljetek össze! 3 Ne félj! Üzenetét meg fogják ismerni. A világnak találkoznia kell a Béke Királyával! Nemzedékednek el kell ismernie Istent, és meg kell térnie! Adj hálát Istennek irgalmas műveiért! Én, Dániel, szüntelenül imádkozom érted. Isten azt akarja, hogy légy jó, és félelem nélkül hirdesd szeretetét az egész emberiségnek! A Magasságbeli megáld téged és mindazokat, akik elkötelezik magukat az üzenet mellett, és hirdetik a nemzeteknek.

A Szeretet szeret benneteket.


1Ekkor sírni kezdtem, nemcsak Oroszország szenvedő gyermekei miatt, hanem azért is, mert Isten olyan leírhatatlanul szomorú hangon szólt.
2országában
3A havonként megtartott imaösszejövetelre.

previous index next