HOME INDEX
A SZENTLÉLEK TESZ BENNETEKET A RÉSZESEDÉS ÁLTAL ISTENEKKÉ


1999. október 6.

Felemelem lelkem az Úrhoz,
Atyámhoz, a magasságokba,
hogy megízleltesse velem édességét.

Szívem túl kicsi ahhoz,
hogy megértse Őt,
aki körülvesz minden lényt.
Összeszorul a szívem, és nem érti,
miként lesz számomra
lepecsételetlen, elérhető, átlátszó Ő,
aki lepecsételt és elérhetetlen,
aki felülmúl korszakokat és mindent.
Fenséges szeretetében megengedi,
hogy érezzem édességét,
míg látogatása felragyog lelkemben.

Szeretlek, csodáknak királyi Csodája!
Kérlek, szólj hozzám!

Ó, Vassula, lényegem szerint én láthatatlan vagyok, mégis felismerhetővé teszem magam azok előtt, akiket azért választok ki, hogy lássanak engem. Megérintettél-e már engem a kezeddel?

Megérintettelek.

Miképpen érintetted meg Istenedet?

Egy látomás során úgy tetszett Neked,
hogy megfoghassam a kezed.
Pontosabban a bal kezedet fogtam meg.
Éreztem ujjaidat.
Éreztem egész kezedet,
amit finom és hosszú ujjaival
mi nemes vonalú kéznek nevezünk.

Majd más módon is
megérintettelek Téged, én Kedvesem.
Megéreztem jelenlétedet és megragadtalak,
hogy birtokba vegyelek.
Nyomorúságosságommal
magamra vontam irgalmadat,
Te pedig, emberiség Szerelmese,
értelmet meghaladó Irgalom,
eljöttél hozzám,
és magadat adtad ajándékba nekem.

Igen, mert te nem a testi szemeddel, hanem a szíved szemével láttál, és láthatatlan módon ragadtál meg engem...
  A Lélek, aki a te Tanítód és Lámpásod, felemel mennyei udvaromba téged, hogy szemlélhesd, amit szem nem látott, és halljad, amit fül nem hallott. Én vagyok a te családod. Bízz hatalmamban!

Társ-örökösünkké tettelek, és a részesedés által istenné a Szentlélekben 1. Ez vonatkozik mindazokra is, akik meghaltak önmaguknak és eggyé lettek velünk. A szeretetnek ebben az isteni egységében ők is társ-örökössé váltak a Szentlelken keresztül.

Ahogy már sokszor mondottam, egyedül a kegyelem által neveztelek el határtalan szeretetemben Paraskevinek és igaz hírnökömnek. 2 És miként egykor őseid idejében is tettem, lelki adományt adtam neked, a prófétálás lelkét. Megparancsoltam, hogy beszélj a Nevemben és hirdesd félelem nélkül és érthető módon mindazt, amit tanítottam neked. Buzgóvá tettem lelkedet, hogy menj és tégy tanúságot mellettem égő lelkesedéssel más lelkeket is lángra gyújtva, hogy ismerjenek meg engem. A Szentlélek volt a te oltalmad és a prófétálás forrása ezekben az üzenetekben, de minden idők üzeneteiben is. Ő tesz benneteket istenekké a részesedés által 3.

Nem tehettek számomra jobb szolgálatot, mintha lelkeket hoztok vissza hozzám. Ne veszítsd el a bizalmadat, mert magában is isteni jel ez a szolgálat, amit egyedül nem lennél képes véghezvinni, ha nem a Szentlélek által kapnád. Pontosan így nyilvánul meg a Szentlélek kegyelme. Egyedül Ő adja meg a lehetőséget arra, hogy lelkeket hozz hozzám. Én pedig teljes istenségünkben újból és újból eljöttem hozzád, szeretett gyermekem, és nemcsak írott szavak formájában, hanem hatalomban is, ahogy a Szentlélek. Kinyilvánítottuk magunkat, a mindenkor jelenlévőt és egyetlen mivoltunk isteni egységében az Egyet.
Isten tüze, a szeretet tüze(Az 1999. október 6-ki üzenet folytatása)

Elhagytalak-e, amikor oly sokan ellened fordultak Syros szigetén? Ez tett téged hatalmam méltó tanújává a Kykládok szigetein. 4
Van-e olyan teremtmény, aki szembe tud szegülni Szentségemmel és hatalmammal?
Én magam is szenvedtem honfitársaim miatt, miért vagy tehát meglepve, ha te, aki tőlem származol, hasonló bánásmódban részesülsz? Viseld el türelmesen, ahogy én is elviseltem! 5
Kedvesem, test az én testemből, csont az én csontomból, nem veszed észre, mily sok vigasztalást adok neked? Az én látogatásom nem egyetlen alkalom. Az én látogatásom örökké tart. 6 Amennyiben ezt elfelejtetted volna, tekints újból utadra, amit az én Atyám jelölt ki számodra: zafírokat tett zafírokra, hogy lábad csak erényeken járjon. Állj szilárdan, hogy meg ne inogj! Egyetlen ember sem lesz képes lerombolni az én erődömet. 7

Ebben az erődben én élek, és egyetlen ember sem lesz képes lerombolni lakóhelyemet. Te megkaptad Szavamat... Én előtted haladok, te pedig követni fogsz engem. Ahol a Lélek, ott a szabadság és a hatalom.
A világ ma nem érdeklődik a mennyei dolgok iránt, emiatt van oly sok bizalmatlanság a nemzetek között, és ezért nincs többé szabadság. A világ abban hisz, amit lát, de ezek csak egy bizonyos ideig tartanak.
Menj, Vassulám, és mondj el ennek a hanyatló világnak mindent azokról a dolgokról, amelyek láthatatlanok ugyan, de örökkévalók. Sugározd dicsőségemet! A világosságot a tetőre kell tenni, ilyen átható világosság csak belőlem fakadhat. Neked adott Szavam lámpás a sötétségen átvezető úton. Világíts ebben a sötétségben, aki Szavamat hordozod! Az én világosságom sohasem gyengül. Helyes, ha azt mondod, az Isten tűz vagy ha azt mondod, hogy a Szentlélek tüze. Így össze tudod hasonlítani a valóságos tűzzel, ami mindent meggyújt és áthatol a réseken. Lángra lobbant mindent, amit megérint.

Isten tüze a szeretet tüze, és te sem lettél megkímélve ettől, Vassulám. Látod, miképpen emészt fel téged? Melyik teremtmény írna vallásos költeményekbe foglalt imákat hozzánk, ha nem emésztené a szeretet?

A Szentlélek, miután megjelölt téged tüzes keresztségi csókjával és lángra lobbantott, átjárta értelmedet, isteni tüzével kikristályosította lelkedet hasonlóan ahhoz, ahogy a kőzet lesz igen magas hőfokon gyémánttá, ami a tiszta szén kikristályosodott alakja.

Ily módon tisztítja meg a Szentlélek tüze a lelkeket, hogy a tiszta gyémánthoz hasonlóan kristálytisztává váljanak. A Szentlélek munkálkodása nem megy végbe szenvedés nélkül. Akit azok a szeretetre gyullasztó lángok körülvesznek, szenved a tűz lángjától, de szenved a szeretettől is.

Amikor az a tűz megragadott és át- meg átjárt, lángjaiban megforgatott és a sziklából gyémánttá tett téged, akkor a Szentlélek szerető munkálkodása készített fel arra, hogy meglásd az Istent.
Nem olvastad?

"Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják az Istent."

A Szentírás szerint, amikor meglátod az Istent, lelked felkiált:

"Én Örömöm! Mily jó dolog szeretni Téged!"

Akkor azonnal megragadsz minket, hogy birtokba vegyél... és én leszállok a felhőkből, hogy felemeljelek és szárnyamra véve téged az ég felé repüljünk. És mint az idegenvezető, elmondom neked azoknak a dolgoknak a történetét, amelyek láthatatlanok a szemnek és megérinthetetlenek a kéznek. Megmutatom neked dicsőséges trónomat, ahol én uralkodom, de ahol mellettem te is velünk ™ uralkodhatsz.
IC


1 vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
2 Paraskevi görög név, amelynek jelentése: "Készítsd elő az Úr útját!" Pénteket is jelent.
3 vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33.-36; 2Pt 1,4
4 Syros a Kykládok csoportjának egyik szigete Görögországban. Meghívtak erre a szigetre, ahol az Úr szélesre tárt előttünk egy ajtót a televízió révén, amely tizenkét sziget számára sugároz műsort. A metropolita azonban utasítást kapott, hogy terjesszen egy ellenem írt röpiratot. A program ennek ellenére is létrejött velem, és annyira tetszett az embereknek, hogy többször is meg kellett ismételni az adást. A könyvek is elfogytak.
5 Az okmányok szerint családom apai ágon Syros szigetéről származik
6 Éppen sajnáltam magam, mert Jézus nem látogatott meg elég gyakran, és akkor az én Liturgiám vigasztalni próbált oly gyengéd hangon, ami úgy hangzott, mint a végtelen boldogság.
7 Ezt a mondatot úgy mondta, mint parancsot, nagy tekintéllyel. Az "erőd" szót rám vonatkoztatta.

previous index next