DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Вести »

Икуменическото Поклонение на ИвБЖ в Италия през 2011 г. Приключи
2011-09-27

Икуменическото Поклонение на ИвБЖ в Италия през 2011 г. Приключи. 8-то Икуменическо поклонение в Италия се проведе на 3-11 септември 2011, и беше мощно изживяване за близо 800 души от различни места в света. Присъствуваха представители от 17 различни Християнски деноминации и 80 клирици включително Kардинали и много Eпископи. Бяха дошли хора от 60 страни!

Когато пристигнахме в Рим всеки поклонник получи копие на дневната програма и книжка изготвена от oрганизационния екип като ориентация за всеки ден за пътуване и молитви. Направихме тези материали достъпни он-лайн за хора, които не могат да присъствуват. Те могат да ви дадат представа за това как протича едно поклонение на ИвБЖ.

Изтеглете брошурата, която всеки поклонник получи и дава обяснения за светите места, които посетихме. Освен това всички получихме дневен график.

Има несметни неща, които се проведоха на това поклонение и описанията, които ще си поделим ще се следват в продължение на месеци. Първоначално, тук са приветствените думи на Васула към всички поклоници.

Ако сте участвували в поклонението, клирици и миряни, молим изпратете ни вашето изживяване, мисли и идеи придобити от поклонението, които биха били поучителни и поощрителни за читателите на Истинския в Бога Живот в световен мащаб. Кратките свидетелства са добре дошли, включително и опитности от лечения. Молим изпратете статиите си, стараейки се съдържанието им да не надвишава 1200 думи или около 2 страници текст. Изпратете своята статия или свидетелство на .

 
Other Top News:
Икуменическото Поклонение на ИвБЖ в Италия през 2011 г. Приключи

View TLIG Top News...

Още Новини в Архива...

Tоп Новини
Новини на Истинския в Бога Живот от Целия Свят
 

Новини Архив
Достъп до всички минали статии и електронни бюлетини
 

Downloadable PDF Newsletters
Download, print and share past TLIG newsletters.
 

Sign up for Our Free e-Newsletter
Keep up to date on the latest news and activities within the True Life in God world wide community and apostolate
 

TLIG Color Magazine
Filled with TLIG activities worldwide and spiritual teachings on various subjects.
 

News Search
Text search within the News
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message