DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

1 юни 1986  до  6 юни 1986

1 юни 1986

мир на теб; бъди добра; спри да четеш тези книги;1 Библията проповядва Истината; Дан

2 юни 1986

мир, мир на теб; спомни си Бога; правеше чудеса от самото начало; всичката Слава идва от Бога; Бог ще те обвърже със Себе Си; върви с благодатта на нашия Господ Иисус Христос; всеки има своя край; от края идва началото; върви в Мир; Дан

6 юни 1986

(Спомних си един сън, който бях видяла преди няколко месеца.)

Сънувах (видение), че ме защитаваш от една змия.

как бих могъл да те оставя, когато тази змия ти се наслаждаваше! върви в благодатта на нашия Господ Иисус Христос; Дан

(Ето какво бях видяла:

Седях си в къщи на един диван. Срещу мен, на друг диван седеше цялото ми семейство. Внезапно, чух отляво слаб шум идващ от ъгъла на стаята, който беше доста затъмнен; от този тъмен ъгъл видях да пълзи по пода змия. Тази змия беше домашното ми животно. Излизаше навън, за да си търси храна, тъй като бях престанала да го храня. Намери в една чиния три гроздови зърна и ги глътна в глада си, но те не бяха достатъчни и затова се повлече към кухнята, търсейки за още, минавайки между диваните.

Вдигнах веднага краката си от пода от страх, тъй като сега бях станала неин враг, щеше да ме усети и да ме ухапе. Уплаших се много, но станах да я уловя, за да не ухапе някого от семейството ми. Змията, щом разбра намеренията ми, се приготви да ме удари. Толкова се уплаших, че се залових за горния край на един шкаф и се провиснах там, прибирайки нагоре краката си; и както змията се изправи на гърба си, чух глас. Чувайки гласа, змията се уплаши и се отдалечи от мен.

Скочих долу и изтичах да видя кой беше. Видях висок мъж и разбрах, че беше моят ангел пазител. Той каза: ”Защо се страхуваш?” Казах му: ”Уплаших се от змията, тъй като е пусната.” Той каза: ”Ще отида да я изгоня.” Насочи се към кухнята, а аз, отдалечавайки се, си помислих: ”Може би трябва и аз да му помогна.” Отидох и аз в кухнята. Мъжът отвори широко вратата на кухнята, взе една пръчка и с нея се опита да я прогони, докато аз вдигнах голям шум, размахвах  ръце и тропах с крака, за да я уплаша. Всеки път, когато змията се изплъзваше и идваше към мен, изпречквах се пред нея удряйки с крака. Змията, обхваната от паника, излезе от къщата. Веднага ангелът ми тръшна вратата.

Вдясно от вратата имаше прозорец. Ангелът ми и аз погледнахме навън, за да видим какво стана със змията. Тя се махна, плъзгайки се надолу по стълбите. Там обаче имаше много хора, които вървяха нагоре-надолу, и змията от страх да не я стъпчат, се насочи отново към къщата, но намери вратата затворена. Тогава наистина я обзе паника. Плъзна се по стълбите много бързо в един коридор и се мушна през широките стъклени врати на коридора. В момента, в който пресичаше прага на стъклената врата, се превърна в огромна отвратителна жаба.2 Озова се заобиколена от сняг и мраз. Хората я видяха и биха тревога. Тогава жабата прие формата и образа на жена.3 Но лукавият дух беше разпознат, и хората го хванаха и го вързаха. Както го връзваха, усетих, че ремъците му не бяха много стегнати, и че някой ден щеше отново да избяга.)


1 Лоша литература.

2 Жабите представляват "демонските духове, (вж Откр. 16:13).

3 Бележка добавена на 12 април 1995 г.: "И жената, която видя, е големият град, който царува на земните царе." Откр. 17:18.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message