DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

10 декември 1986 до 14 декември 1986

10 декември 1986

дъще, бъди близо до Мен; Аз съм Всемогъщият Бог; прослави Ме, разбуждайки децата Ми; кажи им да четат Словото Ми, кажи им да четат Призива Ми към теб и към тях;

Ах… искам да Ти се подчиня, но цялата треперя при мисълта за тяхната реакция. При това може и да се уплашат.

да ги обезпокоиш, имаш предвид; говори им и от никого не се страхувай;

Господи мой, не зная как да се справя с всичко това. Не зная дори как да говоря, никога преди не съм правила такива неща. Не би ли могъл да поставиш в сърцето ми и в устата ми словата Си?

ще ги поставя;

Не че не искам, Господи мой, просто не зная как да говоря.

зная, бъди изцяло зависима от Мен; ще поставя на устните ти правилните думи и ще изпълня сърцето ти със собствените Ми думи; познавам напълно възможностите ти; смелост, дъще;

14 декември 1986

Готова съм да Те следвам и да бъда, каквото Ти желаеш да бъда, защото Те обичам, Господи. Затова ще се вкопча за дрехите Ти и ако краката ми не се движат, повлечи ме. Може да имам моменти на слабост, но желая наистина да ме заведеш там, където искаш да отида. Казвам Ти го всичко това сега, когато се чувствам силна. Не обръщай внимание на слабостите ми в Своето Съчувствие. Това искам от Теб сега, о, Господи. Това е договорът ми с Теб, Иисусе Христе.

чух те, дете; Аз, Иисус, те чух, любима;1 живей в мир, не трябва да се безпокоиш, след като съм твоят Учител; от Мен ще научиш всичко; ето, Утринната звезда скоро ще бъде видяна; радвай се! скоро ще бъда с всички вас;

благословени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога;

Истина ли е всичко това? Истина ли е всичко това, че всеки път, когато говориш, Те чувам? Въпреки че ми беше дадено Твоето Име, наистина ли става?

наистина;2 тук съм;

Ти ли си наистина?

наистина; Аз, Иисус, съм тук;

О, Господи, моля Те, отвори сърцата им, за да могат да Те приемат.3

(Изрекох това по-скоро като оплакване, отколкото като молитва.)

готови ли са да Ме приемат?

Не зная, но сигурно можеш да им помогнеш да бъдат готови, и да разберат!

ще им помогна; почакай и ще видиш; бъди бдителна, Васула; защото скоро ще бъда с теб; обичам те;


1 Иисус беше развълнуван.
2 Иисус изглеждаше развеселен.
3 Говорех за времето, когато Бог щеше да ме изпрати при нациите със Своето Послание.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message