DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

20 ноември 1986

20 ноември 1986

мир на теб за вярата, която имаш в Мен; прилепи се за Мен и се осланяй на Мен; Аз, Яхве, ще ти дам сила; обичам те, дъще; ще слушаш гласа Ми да ти шепне в ухото, да те води, да те напътства, да те съветва, защото те обичам; ще те науча да откриваш разликата между Моя Глас и другите гласове; ще засиля усещанията ти и способността да различаваш, за да можеш да Ме разпознаваш;

чуй Ме: Аз съм твоят Учител, който те благослови; Васула, чувстваш ли се щастлива, срещайки Ме по този начин?

Много щастлива! Преливам от щастие! Защото се чувствам изцяло покрита от Oбичта Ти.

Аз, Бог, Яхве, те обичам; имай Моя мир и не забравяй, че винаги съм до теб; никога не се обезсърчавай, дъще, когато изпадаш в грешки, защото се учиш; току-що започна да се учиш; опирай се винаги на Мен и никога няма да те подведа; Аз, Бог, съм пред теб; не позволявай на хората да те обезсърчават; помни, Аз, Бог, съм до теб;

(По-късно:)

мир на теб; Аз, Яхве, съм тук; чуй и пиши, дъще:

колко дълго можете1 да издържите без Мен? осветете се! живейте свято, бъдете свети, защото Аз съм Свят! дойдох да ти кажа, дете Мое, че никой не може да живее вечно в мрака; оформих те по Мое подобие; дадох ти сърце да обичаш и да проумяваш;

кажи Ми: какво може да ти предостави пустинята? кожата ти ще се покрие с пришки и небцето ти ще пресъхне; ще копнееш за подслон и няма да го намираш; никой няма да е там да ти даде отмора или да почисти раните ти, никой да те утеши и да ти даде вода да се съживиш; Аз съм Пътят, Аз съм Изкупителят, който ще ти изпрати Мира Си като течаща река; ще те изпълня с жива вода; нека нечестивите да изоставят злостта си и да се завърнат при Мен;


1 Бог се отправя към онези, които Го бяха изоставили.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message