DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

7 август 1986  до 31 август 1986

7 август 1986

мир на теб; възхвали Яхве; Бог прави чудеса; вярвай… чувствай се щастлива, че Иисус Христос те излекува;1 моли се повече и мисли за смисъла на всичко това; проумей неговата значимост; разбери, че посланията, които ти се дават, са от

Небето
от Двора на Бога;
Яхве,
написа,
Dominus, Господ,

осъзнаваш ли, че тези страници ти се дават от Бога?

Бог ти проповядва!

Той Самият?

дa; пиши мирно; направих всичко, което Бог искаше от мен да направя; прославяй Яхве и следвай Иисус; Бог намери начин да те учи; възхвали Го; това е Божи Дар; Бог ти помогна и винаги ще го прави; Дан

24 август 1986

ПЕРИОД 4

мир на теб; живей в мир и радост; Аз ще ти дам Мир; Аз ще увелича радостта ти; Аз ще работя с теб; посрещни Ме с обич;

Аз съм твоят Мир;

Кой си ти, дето казваш Аз и Аз, и Аз?2

Аз съм Иисус Христос;  

31 август 1986

мир на теб; благославям те; плаках за теб, тъгувах за теб, когато ми припомниха миналото ти;

Кой ти го припомни?

Бог; даде ми видение на миналото ти3 и когато беше нещастна; плаках също, когато трябваше да ти кажа да си отидеш;4 плаках; Бог пожела да стане така; сега ще отида на сбирка на светии;

Имате сбирка?

да, молим се; Светият Дух в скоро време ще те поведе; работих с теб, за да разцъфнеш; имай мир; ще напреднеш; Иисус скоро ще те повика;

Васула, можеш да повикаш Иисус по всяко време;

Мога ли?

да, ще работи с теб; Слава на Бога; чети Светата Библия, за да придобиеш знание; Даниил


1 Духовно.
2 Въпросът ми беше по-скоро нахален, защото мислех, че е ангелът ми пазител. Помислих си, че беше попрекалил, тъй като гласът му внезапно прие властен тон на превъзходство, като на Бог.
3 Преди заръщането ми при Бога.
4 Когато Бог му беше дал заповед да ме остави в пустинята, за да се пречистя.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message