DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Учителят Ти

22 октомври 1986

Аз, Бог, се радвам да те имам до Мен; обичам те, дъще; имай вяра в Мен; след по-малко от два месеца ще Ме чуваш различимо,1 ще ти дам подкрепата, която искаш; целта Ми е да те напътствам; ще напреднеш извънредно много за по-малко от два месеца, тъй като тази е волята Ми; Аз съм Учителят ти; всичките Ми учения ще просветлят душата ти; oстани при Мен; Васула, всеки път, когато се чувстваш нещастна, идвай при Мен и ще те утешавам, защото си Моята любима; не искам никога да видя, което и да е от децата Ми нещастно; трябва да дойдат при Мен и ще ги утеша;


1 Предричане, което се потвърди. Cлед шест седмици можех да чувам по-ясно Гласа Му.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message