DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Съзнавам Напълно Възможностите Ти

16 октомври 1986

мир на теб; любима, почини си; не се натоварвай повече; чувствам как се напрягаш;

Усетих Присъствието Ти! Засилил ли си Присъствието Си, Иисус?

Аз съм, засилих Присъствието Си, за да разбереш; Васула, съзнавам изцяло възможностите ти;

(Този ден бях особено уморена, но не можех да спра да чета и да работя. Усещах навсякъде Иисусовото Присъствие. Опитваше се да ми каже нещо.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message