DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пророчество За Русия

13 декември 1993

(Пророчество за Русия)

Боже, Всемогъщи Господи,
обвържи ме повече за Теб,
обвържи ме за Вечната Си Обич.

Вечно Съществуващият е с теб и няма никога да те разочаровам; обвързана си за Мен… сега те повиках и ти се отзова; пиши, Васула Моя: съвсем накрая, твоята сестра Русия ще Ме почете и един ден ще бъде назована свята, тъй като ще бъда нейният Господар, неприкосновеността отново ще заживее там… да?

Господи, корупцията прониква в нея сега…

ще cведа очите й…

Не разбирам, Господи, по какъв начин ще cведеш очите й.

много добре, тогава ще ти кажа: с блясъка на Моето величие,1 след това ще дойда и ще си почивам в сърцето й…

Господи, тя все още живее в чернотата на греха, и се измъчва.

онези, които взеха погрешен завой ще паднат; с Огъня Си ще съкруша силите на разточителството и горделивите ще бъдат снижени; възнамерявам да възстановя Дома Си, и ще осиновя нейните синове и дъщери, за да Ме почитат; Васула, не стой така в почуда и недоумение; казвам ти, твоята сестра Русия ще застане начело2 на много нации и накрая ще Ме прослави; чуй внимателно и проумей:

пастирите й ще се събират,

докато другаде споразуменията ще бъдат нарушавани, и докато другаде бунтът ще си проправя път, за да премахне Вечната Жертва, пастирите на Русия ще се събират, за да възстановят Дома Ми, тачейки Вечната Жертва, боготворейки и възхвалявайки Ме;

докато в последните дни нациите една след друга ще западат и ще се извращават, защото ще издигнат гибелната мерзост в Cвятото Място, пастирите на Русия ще се събират, за да освещават нейните олтари;

и докато други3 ще почитат безжизнена форма, изобретение на човешката находчивост, образ без дихание, пастирите на Русия ще се събират, прославяйки Ме, защото Аз, Бог, ще запазя нейната Неприкосновеност;

и докато другаде ще се полагат усилия с голяма злонамереност да бъдат намалени дните на Моите вестители, тъй като са надеждата на този свят, пастирите на Русия ще се събират, за да защитят Святата Ми Жертва, и Аз от Своя страна ще поставя в нея Своя Престол и ще събера, за Славата Си, всички онези, които носят Моето Име;

ще поправя счупените й олтари, тъй като накрая мнозина от тези, които живеят под Името Ми, ще застанат на нейната страна, и пастирите й, с една ръка и един дух, ще изправят отново разклатения Ми Дом; онова, което навремето беше засукано, ще бъде изправено и ще украся Русия с впечатлителни дрехи за усърдието й към Мен; ще поставя пастирите й начело на безброй нации; издълбах в нея печата на посвещението, за да Ми поднесе още веднъж тамян и успокояващ аромат; ето защо ще затрупя пастирите й с чудеса;

“Русия, Лоялността Ми и Благостта Ми ще те осветят; Русия, дъще Моя, признай Ме всецяло и ти обещавам под клетва да издигна потомците ти като звезди и да им дам свещени одежди; признай Ме всецяло, Русия, и ще залича всичките ти противници; ако Ме признаеш напълно, ще направя в теб свежи чудотворения, за да докажа на всички живеещи под слънцето, Моята Милост и Моята Святост;”

готов съм да покажа Състраданието Си към нея и няма да се забавя, ако тя Ме посрещне с готовност; няма да се бавя да й покажа как Аз, Всемогъщият, мога да елиминирам арогантните и да разчупя беззаконните им скиптри; но4 ако тя изврати свободата, която току-що й дадох и ако Ме изгони от ума си, дори само за малко, ще позволя на един враг да я завладее… ако Русия не се завърне при Мен с цялото си сърце и не Ме признае с нераздвоено сърце като неин Спасител, ще изпратя в нея огромно и мощно войнство и от нея към всички нации, войнство такова, каквото досега никога не е било, такова, каквото няма никога повече да бъде до най-далечни векове, и небето ще почернее и ще се разтърси и звездите ще загубят блясъка си…

“днес съм готов да те компенсирам, Русия, за годините на страдание и мога все още да ви избавя всички от огъня, ако Ме признаеш напълно; търси доброто, а не злото, забрави ли вече глада и жаждата си?5... отблъснах червения дракон и унищожих пищността на неговата империя; смирих гордите, отворих вратите на затворите и освободих твоите пленници, съборих царството на червения дракон увил се в утробата ти, този, който накара земята да трепери, превръщайки страната ти в пустош; за да почета отново Името Си в теб, отворих една след друга Църквите, в този Ден те призовах с името ти:

Русия6

за да се възрадваш и да си щастлива, и за да празнуваш Празника на Mоето Преображение,7 моментално преобразих образа ти; мизерията ти на потисничество беше наказанието за престъпленията по света; и сега очаквам да ти покажа благостта Си, Русия, защото накрая ще Ме прославиш, казвам ти, докато другите ще разрушават, ти ще градиш; докато мнозина ще падат, твоите пастири ще се издигат, ако Ми се довериш; и докато някои от Моите Собствени, седнали на масата с Мен, нечестиво ще Ме предадат, ти ще бъдеш тази, която ще протегнеш ръката си да защитиш Името Ми, Честта Ми и Жертвата Ми, и така всеки един от греховете ти ще бъде платен;

“след това ще тръгнеш напред, предано, и ще спасиш своя брат, своя брат станал плячка на лукавия; ще възкресиш Църквата в Една, и Справедливостта ще дойде да живее в Нея; Справедливостта ще донесе Мир и вечна безопасност; ще бъдеш щастлива, пеейки Ми хвалебствия; ще бъдеш богата за предаността, която показа към своя Цар; Той ще ти се отплати стократно; и там, където споразуменията бяха нарушавани, пророците ненавиждани и убивани, там, където много обиди се изсипаха и изречените заплахи стигнаха с грохот на небесата, там, любима Моя, там благородните гласове на твоите пастири ще се провикнат:

"Спасение! свещеници и служители на Всевишния, спасението ще бъде намерено само в Обичта! Мир! пастири на Отражението на Отеца, мирът ще бъде намерен само в Прошката! Единство! братя на Трисвятата Светлина и Която е Една в Три, Три в Една Светлина, единството ще бъде намерено само във взаимната венчавка! нека Всемогъщият ни Господ, Непреодолимият, да ни направи достойни за Своето Име, нека ни даде да бъдем един в Името Му; Вечни Отецо, нека бъдем толкова цялостно един, че останалият свят да осъзнае, че Ти си, който изпрати Жертвения Агнец да Те прослави и да извести Името Ти;”

“така, ще поразиш Раздвоителя и ще поправиш това, което беше погубено; Русия, ролята ти е да Ме почетеш и да Ме прославиш; пиршеството все още не е дошло, но от теб зависи по какъв начин ще дойде този Ден;

не Ме оставяй да те накарам да се върнеш при Мен с огън,
а с връзки на Мир;”

Васула, позволи Ми да пиша с ръката ти; несъвършена си, но в несъвършенството ти ще прославя Името Си, Дома Си и Наследството Си; Обичта те обича и е с теб всяка минута от живота ти; радвай се! Аз, Иисус, съм с теб;


1 Разбрах, че ще стане чрез пречистване, защото, когато Бог се разкрива и свети в една душа, контрастът между Светлината и мрака е толкова голям, че душата ясно вижда своите несъвършенства и силно страда.
2 В духовен смисъл.
3 Oтстъпниците.
4 Внезапно Гласът на Бога се снижи и стана тъжен и много сериозен. Това дълбоко ме натъжи.
5 В духовен смисъл.
6 От СССР в Русия.
7 Господ беше предрекъл преображението на Русия в едно послание. Падането на комунизма стана по време на седмицата на Православното отпразнуване на Преображението.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message