DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Печатът На Посланието

7 декември 1993

Васула на Свещеното Ми Сърце, мир на теб;

въпреки че не беше ти, която Ме потърси, Аз те облагодетелствах и дойдох при теб в нищетата ти; въпреки че не беше подходяща за тази мисия, реших да те издигна с Могъщието Си, за да излезеш с Посланието Ми и да завладееш един нерелигиозен и зъл свят; никога не се страхувай, тъй като съм с теб; остани Ми вярна и не позволявай сърцето ти да се вълнува, когато някои не приемат Посланието Ми; Посланието е Мое, а не твое, нали? ти трябва само да го предадеш и не се тревожи за останалото; дъще, от самото начало Отецът Ми и Аз те предупредихме, че ще срещнеш голяма съпротива, защото това, което спасява, светът го ненавижда;

отново ти казвам, както никога досега: ти си Моя служителка и никога няма да бъдеш по-голяма от Мен, своя Повелител; никой пратеник не е по-голям от Този, който го изпраща; видя Раните Ми, ти също ще ги понесеш, защото си с Мен, но не се безпокой, Обичта е на твоята страна, за да те ободрява и както Отецът Ме беше изпратил да свидетелствам за величието на Обичта Му и да прославя Името Му, така и Аз те изпращам;

бях изпратен да известя Името Му и казах, че ще продължа да Го известявам и това правя; Словото Ми е Истина; не се изненадвай, когато слизам от време на време да ти напомням за Отеца, затова сега и ти, дъще, бъди Моя свидетелка; избрах неколцина, за да покажа в тях Силата Си и да разкрия на света дълбините на Богатствата Си, за да прославя Името Си; в дните ви, Аз и Майка Ми се появяваме на голям брой хора; подписах с елей Името Си навсякъде върху тях, за да им позволя и на тях да изпълнят делото, което им възложих; моли се за тези души да могат и те да изпълнят мисията си с усърдие, за да Ме прославят;

Васула, Собственост Моя, Аз, Господ, съм Силата ти; затова ела, без да се бавиш и черпи от Мен, попълни ресурсите си! украсих главата ти с Трънения Си Венец и облякох тялото ти с Подписа Си; с Пръста Си издълбах Словата Си навсякъде по теб и ти стана живата Ми Плочица; дадох ти Заповедта Си: да служиш и да Ме обичаш, своя Господ, с усърдие, обичай Ме, както Аз те обичам, бъди съвършена в обичта си! наредих ти да направиш Лозята Ми да благоденстват; избрах те насред нищетата, за да те осиновя, след това те залях с Истинско Знание и те помазах, правейки те Моя;

въпреки че Врагът Ми, от завист, насъбра силите си срещу теб, за да те унищожи, любима Моя, ще минеш невредима; и както слънцето и луната светят над всички неща, Светият Ми Лик ще свети над теб1 като благословия, потвърждавайки, че Вечно Съществуващият е истинският и единствен Автор на

"Истинския в Бога Живот"

и че ти си дарът Ми за човечеството, това е начинът, по който ще запечатам Посланието Си… огромни са Милостта и Славата Ми… ще продължа да те използвам като Свой олтар, на който ще поставям всяка жертва, която Ми принасяш; всичко, което Ми предоставяш с обич, ще смекчи и ще омилостиви гнева на Отеца Ми; и когато службите ти приключат:

Обредът ще приключи;

нищо повече не може да бъде добавено… наистина ще бъда скоро с вас, любими;


1 Когато Христос ме заличава и се появява изцяло на мое място и мнозина в различни нации са станали свидетели.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message