DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Милостта Ми Е Толкова Голяма, Колкото И Строгостта Ми

19 февруари 1993

мир, любима Моя; едно ли си с Мен?

Направи духа ми един с Духа Ти. Самo Ти можеш да го направиш, Господи.

радвам се, че съзнаваш нищожността си и че без Мен не можеш да направиш нищо; осланяй се на Мен и ще привлека душата ти при Мен; Обичта е до теб и Духът Ми върху теб; позволи Ми да продължа вчерашното послание;

чуй Ме: кажи им, че милостта и гневът принадлежат еднакво на Мен, който съм Могъщ да прощавам и да изливам гняв; голяма е Милостта Ми, но толкова голяма е и строгостта Ми;

(Бог ме помоли да напиша този пасаж от Мъдр. Сир. 16:11, 12.)

виждаш ли, дъще, скоро ще разкрия и Справедливостта Си; Планът Ми има определено време; също и Милостивите Ми призиви имат определено време; когато приключи това време на Милост, ще покажа на всички, добри и лоши, че и строгостта Ми е толкова голяма, колкото и Милостта Ми, че и гневът Ми е толкова мощен, колкото и прошката Ми;всички неща предречени от Мен сега бързо ще преминат; нищо не може да бъде извадено от тях;

говорих ти за Oтстъпничеството, Oтстъпничество, което завърза ръцете1 на най-добрите Ми приятели, обезоръжавайки ги с бързната си и размера си; не бях ли казал, че кардинали ще се противопоставят на кардинали и че епископи ще се изправят срещу епископи и че мнозина се направляват към гибелта? с непреставащата си битка, те отслабиха Църквата Ми; днес, този бунтовен дух вирее във вътрешността на Cвятото Ми Място;

помниш ли видението, което ти бях дал за усойниците пълзящи навсякъде из Светите Тайнства на олтара? не ти ли разкрих колцина от тях се противопоставят на Моя папа?2 и как го изблъскват?3 дадох ти вече подробно описание на Бунта във вътрешността на Църквата Mи;4

вярна Моя приятелко, позволи Ми да спра тук, ще продължим по-късно; стой близо до Мен и Ме радвай;


1 Означава, че бяха безпомощни.
2 Папа Йоан Павел II.
3 Предишното послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message