DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Земята Ще Се Разклати И Ще Се Измести
Единството Не Е Доброжелано, Както И Обичта Не Е Доброжелана

18 февруари 1993

Господи, докога ще им1 позволяваш да Те предизвикват?

следващия път, когато ще говоря с тях, ще вдигна буря!

Презряха съвета Ти в икуменическия център (в Мексико Сити),2 станаха и си тръгнаха по средата на срещата. И както знаеш, най-големите противопоставяния в Световния Съвет на Църквите произходиха от моите, които не желаеха присъствието ми там, нито среща.

но Аз, Победителят, ще ги огъна двойно… виж, Васула-на-Страданието Ми, имай Мира Ми, не търси никого другиго, освен Мен! душа-на-Страданието Ми, върви при нациите и остави на Мен противопоставянията; онези, които Ми се противопоставят, ще ги накарам да станат от Местата си и двойно ще ги огъна; имай Ми доверие, върви при нациите и напомни на всички Обичта Ми и че Иисус означава Спасител, Изкупител и че величието на Обичта Ми към всички вас надвишава всичко…

не гледай нито наляво, нито надясно, помни как, поразен от нищетата ти, Отецът Ми ти даде Своя Мир, за да предадеш този Мир на всички; Отецът Ми, трогнат от поразяващата ти немощ, разкри Лицето Си на теб и чрез теб на другите; Светият Ми Дух, очарован от нищожността ти възтържествува над теб, поставяйки Престола Си в теб, за да управлява над душата ти, а Аз изпълних сърцето ти с Богатствата на Свещеното Си Сърце;

скоро, любима на Душата Ми, бяло платно ще те покрие и ще те обгърна Аз Самият в Сърцето Си, поглъщайки те в Светлината Си; затова, дете-Мое-на-Палещия-Ми-Жар, позволи Ми да използвам малката ти ръка за малко още;

пиши: пристъпих от Небето, за да стигна до вас, но чухте ли Ме? слязох от Престола Си, за да дойда чак в стаята ви, да ви прилаская и да ви напомня, че сте наследниците на Царството Ми; излязох от Обителта Си и поех в пустинята, за да ви търся; Повелителят на небесата не ви отказа Обичта Си, никога! позволих на очите ти, сътворение, да погледнат Царя в Красотата Му, за да те привлека;

за да почета Името Си, разбудих мъртвите да ти проповядват за Царството Ми; къде е отговорът ти? и вие, които говорите за Единство, смятате ли, че празнословията ще ви обединят? кой измежду вас е готов да се откаже от всичките си удобства и да Ме следва? кажете Ми, кой измежду вас ще бъде първият, който ще сложи край на Агонията Ми и на стенанията Ми за Единство и Мир, преди да дойде Часът? този Час, който кара всичките Ми ангели да треперят;

коя измежду вас е душата, която ще засее нациите със семена на Обич и Мир? кой, за Мен, ще следва предано Светлината, позовавайки се на Името Ми ден и нощ? кой измежду всички вас ще постави пръв краката си в белязаните Ми с кръв Дири? търсите ли Ме искрено? вижте, дните наближават, когато ще дойда с гръм и Огън, но за голяма Моя покруса ще намеря мнозина от вас да са в неведение и в дълбок сън!

изпращам ти, сътворение, вестител след вестител, за да пробия глухотата ти, но се уморих вече от съпротивата ти и апатията ти; толкова съм уморен от студенината ти; уморен съм от арогантността и непреклонността ти, когато става въпрос да се съберете за единството; сега напълнихте и преляхте Чашата на Вцепенението; пияни от собствения си глас, се противопоставихте на Моя Глас, но това няма да бъде завинаги; скоро ще паднете, тъй като с измамните нелепости на гласа ви, се противопоставихте на Гласа Ми; естествено, Църквата Ми е в разруха поради разделението ви; поради липса на вяра не прилагате съветите Ми, нито прилагате на практика желанията Ми, но ще изложа сърцето ви пред вас и пред целия свят; ще покажа как скришом планирахте да унищожите Закона Ми;3

шестият печат е на път да бъде счупен4 и всички ще бъдете потопени в мрак и няма да има осветяване, защото димът излизащ от Бездната ще бъде като дим от огромна пещ, така че слънцето и небето ще бъдат затъмнени от него;5 и с Чашата Си на Справедливостта ще ви направя да заприличате на змии, усойници, ще ви накарам да пълзите по корем и да ядете пръст6 в тези дни на мрак; ще ви смажа на земята, за да ви напомня, че не сте по-добри от усойниците… ще изнемогвате и ще се задушавате в греховете си;

в гнева Си ще ви стъпча, ще ви сразя в яростта Си! разбирате ли? четиримата Ми ангели тревожно стоят сега около Престола Ми в очакване на заповедите Ми; когато чуете гръмотевици и видите светкавици, знайте, че Часът на Справедливостта Ми е настъпил; земята ще се разклати и като падаща звезда ще се измести,7 изтръгвайки от местата им планини и острови; цели нации ще бъдат унищожени; небето ще изчезне, като навиващ се свитък,8 както го видя във видението си, дъще;9 голяма агония ще сполети всички жители; и горко на невярващия! чуй Ме: и ако хората ти кажат днес: “ах, но Живият ще се смили над нас, пророчеството ти не е от Бога, а от собствения ти дух!” кажи им: въпреки че се говори за вас, че сте живи, вие сте мъртви; недоверчивостта ви ви осъжда, защото отказахте да повярвате във времето Ми на Милост и забранихте на Гласа Ми да се разпространява от вестителите Ми, за да предупреди и да спаси създанията Ми, ще умрете и вие, както лошите;

когато дойде Часът на Мрака, ще ви покажа вътрешностите ви; ще обърна душата ви отвътре навън и щом видите душата си черна като въглища, не само ще изпитате отчаяние, както никога досега, но в агония ще удряте гръдта си, казвайки, че собственият ви мрак е далеч по-лош от мрака, който ви заобикаля…

колкото до теб,10 (…) по този начин ще покажа Справедливостта Си на нациите и всички нации ще почувстват присъдата Ми, когато дойде този Час; ще направя човешкия живот по-оскъден отвсякога; тогава, когато гневът Ми се уталожи, ще поставя Престола Си във всеки един от вас, и заедно с един глас и едно сърце и един език, ще Ме възхвалите, Агнеца;

това е достатъчно за днес, Васула Моя; не се огорчавай от народа си и, душа, не вълнувай сърцето си; ще те покажа на света като знамение за единство; противопоставят ти се и те отхвърлят, но сега знаеш защо: защото Единството не е доброжелано, както и Обичта не е доброжелана в много сърца; липсва искреност…

ела, ние, нас?

Да, Господи мой…


1 Гръцкоправославното духовенство.
2 Всички бяха там. Православните гърци закъсняха, чуха посланията на Иисус за единството в продължение на 20 минути, които прочетох, след това станаха разярени и си тръгнаха.
3 Иисус каза следното с много сериозен тон.
10 Отнася се само до мен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message