DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Човекът, който Ме намира, намира Живота

2 март 2022

създадох те, за да те обуча с Мъдрост да учиш на човечеството отново делата Ми на Справедливост и Величествения Образ, който Аз Съм! показах Святостта Си на всички вас, никога не престанах да зова за покаяние и молитви; молитви, които ще излекуват душата и тялото ви; чрез молитвата вие ще се научите да изпълнявате Волята Ми и ще научите Пътищата Ми; ще се научите да спазвате Пътищата Ми, които ще ви отведат при Мен, защото човекът, който Ме намира, намира Живота; чрез Собствената Си Слава и Доброта и чрез Божествената Си Сила дадох на това поколение, всичко, което им е необходимо, за да достигнат до божествеността чрез истинска преданост, и да се доближат задушевно до Мен, за да започнат да Ме опознават;

да, напомних ви на всички същите истини, както са написани в Словото Ми;1  елате сега! само в Мен има покой за душата ви; не търсете другаде мир и хармония, безопасност и почивка;

Васула, желанието Ми е да Ме имаш непрестанно в ума си; и сутрин, когато се събуждаш, първите ти мисли да са за Мен, изпълвайки Ме с обичта си; завършвай деня си с Мен, като никога не Ме изоставяй; също така, през деня, никога не спирай да Ме възхваляваш, учейки на околните си за Славата Ми, Всемогъществото Ми, нека бъда радостта на сърцето ти, както ти си радостта на Сърцето Ми! нека тези дни на мрак, в които сте държани, да бъдат изпълнени с Присъствието Ми и Великолепието Ми; нека ушите ти да чуят тези думи:

“Аз, твоят Господ, дойдох да те помажа за Моя невеста,

да промениш сърцето си в благословия

и да те облека със Себе Си,

защото това е сърцето, което избрах,

тук ще остана завинаги;"

тогава ще те оградя отвсякъде със Славата Си, така че нощта, която те е обгърнала, да се превърне в Светлина, тогава мракът няма да обитава вече в теб; известно е, че лекувам разбити сърца, защото е известно, че проявявам обич във всичко, което правя;

ще бъда на твоята страна, дъще, за да продължа да те уча, защото това Ми харесва, така че всичко, което научиш от Мен, да бъде приятно за Мен и да бъде приемливо за Мен;

благославям те и ти напомням да се вслушваш в Мен от време на време; ic


1  Писанията.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message