DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм благият ти Покровител, който те подкрепя

10 януари 2022

 

Ах, Господи! аз съм напълно на Твое разположение, опитвайки се да вървя внимателно; затова ела и ме скрий в Себе Си; скрита в Теб зная, че съм скрита в Живота; знаеш, че не разбирам все още как е възможно едно незначително създание като мен, да бъде привлечено, за да се вплете с Теб, като отдаваш изцяло Себе Си на мен и ме скриваш в топлата Си прегръдка, близо до сърцето Си, да чувствам безусловната Ти Обич, да се чувствам у Дома, в безопасност, защитена и безгрижна, с чувство а принадлежност, утешена...

Васула Моя, Сърцето Ми е за всички; Аз съм Женихът на всички, които Ме приемат; съединяват се с Мен и стават Мои невести, и ти, малко жълтурче, не те ли заведох в Давидовия Дом? блажени са онези, които Ме търсят и Ме намират, блажени са онези, които Ме следват и Ме желаят, няма никога повече да бъдат приласкани да прегърнат, каквито и да е земни субстанции, защото ще намерят блаженството и истинското Богатство в Мен; Аз, тогава, на Свой ред, ще ги притежавам, ще се отнасям към тях с безгранично състрадание и нежност; и да! ще стана техен Наставник, техен Жених, техен Съпътник и приятел, тяхно семейство, тяхно всичко, така че никога да не изоставят извора на Мъдростта! ще се учат на знание и разбиране с Мен...

спомни си, Васула Моя,1  да! когато веднъж ти казах: ще ти дам само “жар”, ти тогава, в недоумение, попита: “жар?” да “жар”, ти казах; е, сега може би разбра какво имах предвид и о, радвам се! когато ти разкрих Лицето Си,2 когато беше издигната да съзерцаваш Славата Ми, ликуващата ти душа се втурна към Мен, силно викайки: “Ти си моят Бог, само Ти си моят Спасител!” и душата ти с неутолима жажда за Мен, се научи да Ме желае с пламенна жар и божествена обич; ти беше възпламенена, обвита в Прегръдката Ми, поддържах жива жарта ти за Мен, докато душата ти не се рани от Обичта, да, Безсмъртното Ми Великолепие те рани;

чуй Ме: в ревностната Си Обич, влях в теб да Ме желаеш с жар, ранявайки те, когато ти разкрих Красотата Си! от изсъхнала земя, която беше някога, те превърнах в богата почва, където семената Ми на Обич те облагоденстваха да растеш като маслиново дърво, отрупано с плодове, за да имате всички небесна храна;

ако само това обедняло поколение се променяше, вместо да върви по път, който не ги води никъде, освен към смъртта... ако само си спомняха за Милостта Ми! и колко съм богат на Прошка, прощавайки всичките им обиди, щяха да паднат по лице на земята, за да Ми се прекланят с боготворение и страхопочитание!

Аз съм благият ти Покровител, който те подкрепя, който те увенчава с Обич и Нежност и който те изкупи; Аз съм твоят Кантор, който пее сладки мелодии от небето, за да омагьосва сърцето ти, успокоявайки слабостта и страха ти;

знаеш ли какво? когато гледам света навън с ужасните му картини и силния оглушителен шум идващ от този свят, Сърцето Ми кърви; но, Васула Моя, намирам покоя Си в тишината на онези сърца, които Ме обичат; чуй Ме: изнеси наяве това, което усърдно научи от Мен, и предай щедро това Знание на това поколение;

скоро Небето ще се наведе, защото се чуха въздишките на онези, които сега са пленници; защото съм Бог на Обич, Бог на Доброта съм; винаги се е знаело, че съм на страната на потиснатите;

почакай и ще видиш… Обичта те обича! ic


1 Възкликнах: 'Харесва ми, когато казваш: Васула "Моя"!

2 Обичта Му.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message