DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Духовният ти Водител и Съветник

16 януари 2018

на никой друг не беше даден този Дар, който даде на мен, о, Господи, уникален по рода си, позволяващ ми да се наслаждавам на Небесните Ти Дворове, и да раста в тях, да се уча от Самия Яхве, да мога да Те зова, Господи мой, Могъщи Ти, по всяко време и когато пожелая и да получавам отговори, всичко това подлудява някои хора;

със Словото Си, о, Господи, Яхве, ме хранеше и ме наставляваше, с шепоти в ухото ми, без ни най-малкия страх да не би изборът Ти да навреди на добрата репутация на Мощния Ти Скиптър! както е определено във всички пророчества за радост или гибел, Ти ми възложи да призова света да се покае; 

показа Величието и Властта Си над мен от самото начало на призива Си, 

Господ ми даде Своето време, за да ме води, заявявайки от време на време, че винаги Той ще бъде Духовният ми Ръководител и никой друг; 'никой друг' бяха Собствените Му Думи към мен, за да ме съветва - и с времето го показа; проблясквайки върху мен поучителните Си лъчи, водеше ме, обучавайки ме, хранеше ме със Собствените Си семена... 

и сега, чувам от огромни орди оглушителни слова, "къде е духовният й ръководител? нека се представи сега! няма ли? възможно ли е това? всеки с такъв дар би трябвало, трябва, да има такъв! човешката гордост скоро ще сниши очите й при падението й..."

чуй Ме, написано е, че "Мъдростта възпитава синовете си,"1 и Аз те обучих с Мъдрост, затова не се съмнявай; позволи Ми да те привлека още повече в Своя план, малка ти, и помни Обичта Ми, която изпитвам към теб!

моли се и бъди близо до Мен, никога не изоставяй желанието и копнежа си да бъдеш с Мен; независимо дали в къщи или в чужбина, Аз винаги съм с теб по Благодат; възгласявай Името Ми навсякъде, където ходиш; искам да оборваш грешките, които се правят, но всеки, който желае да чуе, нека чуе какво казва Духът Ми чрез теб;

избрах те да свидетелстваш за Посланията Ми и за всичко, което написах и казах; триумф ще последва за всички онези, които усърдно следват Сентенциите Ми; защото Времето сега е наблизо;

още веднъж ти казвам, любима Моя, не се страхувай, Аз Съм Духовният ти Водител и Съветник; бъди благословена! върви и бъди изпълнена с радост!

Вечно Съществуващият е с теб; ic


1 Премъдр. Сир.: 4:11.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message