DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща

24 април 2006

о, Господи, колко славно е Името Ти в целия космос! какво са хората за Теб освен прах и пепел и въпреки това си загрижен за тях?

кои сме ние и коя съм аз, за да слизаш от Своята Слава и Великолепие да ме посетиш?

направи ни да бъдем малко по-ниско от Ангелите, обличайки ни с чест и слава...

направи ни съратници в Делата Си, давайки ни възможността да управляваме с Теб!

изпълни душата ми с божествени четива и сърцето ми ромоли от благовестия;

извеждаш ме на паша...

превърна езика ми в звуков писец на изпълнен с готовност писател; отдавам слава на Този, който създаде мен и всички неща...

не се страхувай; ти си мястото, в което направихме Своята Обител; наистина направих от теб Мой писец, за да записваш думите Ми; думи, които ще се помнят във всички бъдещи поколения; благодат се изля върху устните ти, за да можеш да провъзгласяваш с чест ИметоМи; помазах те с елей на веселост, не позволявай сърцето ти да се заблуди, а нека се наклони към Моето  помни, че накрая ще възтържествувам;

- пътят, който избрах за теб, не е лесен, но не се страхувай; не залитай, защото Аз съм Господ и Скиптърът Ми на Царството Ми е  праведен Скиптър; ще го използвам, за да издигам или да повалям с правдивост; всички онези, които избрах и благослових с помазващ елей са изпитани, както се изпитва среброто; изпитвам ги с огън с цел да направя устите им достойни да провъзгласяват Словото Ми; чувствай се обичана от Мен... а сега се възрадвай, тъй като Аз Самият ти проповядвах в Дворовете Си; радвай се! защото Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща; който те създаде и който е преди всички неща и от Мен се крепи всичко;

Аз съм Пасторът1 на Своето паство, Главата на Мистичното Тяло, което е Църквата;

Кръвта Ми не се проля напразно, а проливайки Я на Кръста помирих всичко с Мен; сключих мир за онези, които обитават земята, както и за онези, които живеят на небето;

Васула, не говорих в басни, а в Истината; това, което е правилно, трябва да бъде проповядвано; проповядвай Словото Ми навсякъде в името на Църквата Ми, нека Църквата да се възползва от сентенциите Ми и от необяснимите богатства на Свещеното Ми Сърце; Словото Ми ще просветли сърцата и подсилени от Духа Ми сърцата им ще се обърнат към Мен; никога не губи надежда и никога не се съмнявай в мощното Ми присъствие;

ах! засадих на приятно място Словото Си! колко е хубаво да събирам в тази земя плодовете Си! в тази земя ще увелича олтарите Си и ще умножа светините Си; Васула Моя, кажи Ми тези думи:

'велик е Господ,

даде щедро на бедните,

Праведността Му трае вечно;

Господ пази малките;

смири ме и ме спаси;

така че какво мога сега

да въздам на Господа

за всичко, което ми даде?'

 

- можеш да Ми въздадеш равенство на обичта; Обич за обич; пази Заповедите Ми и ги следвай; помни, беше избрана да Ме радваш с приношенията си за Дома Ми; Аз съм животът ти и Присъствието Ми се величае чрез теб, която стана участница в плана Ми; - любима, Аз съм Приятелят ти, никога не се съмнявай, мир... ic


1 Пастирът (чух едновременно двете думи).

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message