DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Словата Ми, които давам са отражение на Писанията

28 февруари 2006

Яхве, по Своя княжески начин, се наведе чак до нас, за да ни достигне; във Великолепието Си ни донесе Словото Си като широкообхватни реки върху пресъхнала земя;

Той е Съдникът ни и Законодателят ни, очите, които Го разпознаха и Го видяха в тази Любвеобилна Песен, няма вече да бъдат затворени; ушите на онези, които чуха Словото Му, ще останат бдителни; и снизходителното сърце, което Го прие в разкаяние, ще се научи цялостно да Го почита;

цялата слава да бъде Негова, за вечни времена...

двама Княжески Вестители от най-високите рангове на Небето, бяха дошли при мен в началото, като се приближиха с имената Даниил и Уриил;

като посланици на мира, те дойдоха при мен, най-недостойната, за да направят от тази замърсена и суха земя1 поле с лилии и нарциси годно да получи Словото на Бога...

блажена е земята, която Ме прие!2 защото получавайки Словото Ми, Аз се сгодих за теб и в Сладостта и Нежността Си съединих сърцето ти с Моето в божествен съюз, така че да Ме наричаш: 'Женихо мой'... твоят Създател ще продължи да те води с юзди на благост, с челни низове на обич, държейки те близо до Сърцето Си, същото това Сърце, до което Синът Ми Иисус Христос, е най-близо; Аз, заедно със Сина Си и Светия Дух, дадохме на поколението ти знание за спасението; дадох те на тях да се възползват от всичко, на което те научихме; написано е, че Словата Ми са по-сладки от мед, дори от меда капещ от восъчната пита;3 по този начин оформям онези, които избрах; искам да бъдеш безкомпромисна в преподаването на всичко, което ти дадох; това са нещата, които искам да казваш;

Гръцкоправославните свещеници поставят под въпрос Сладостта Ти, Господи; обвиняват ме, наричайки езика Ти: еротичен език;

онези, които отказват да приемат езика Ми и те обвиняват, любима Моя, не са виждали Величието Ми нито приятелството Ми, нито са разпознали авторитета Ми в Словата Ми; презират пророчеството и обиждат Духа на Благодатта; в тези времена, в които царува бунтът, няма ли да се намеся? преливащ от състрадание, ще остана ли мълчалив? всеки, който хули Духа на Благодатта и Милостта Ми, ще бъде осъден на тежка присъда... Словата Ми, които давам, са отражение на Писанията; но мнозина не са готови да Ме намерят такъв, какъвто съм, в Сладостта Ми и Красотата Ми; същите тези са далеч от обожествяването и преображението; как е възможно човек, който не Ме е съзерцавал, да Ме познава? как би могъл да познава Сладостта Ми, ако никога не я е вкусвал? външно изглеждат свети и всезнаещи, но отвътре, само тиня и злоба; движат се с дързост и предразсъдъци, доминирайки със  злост и нечестие, тормозейки онези, които са получили благодат, и чрез благодатта, Светлина и Живот; простосърдечните, смиреното и искрено паство, които притежават Светия Дух, те ще Ме прославят с постоянството си, с добрите си дела и заедно с Мен ще привлекат мнозина във вселенската Църква; градове и цели села ще се завърнат при Мен чрез жертвите на онези, които избрах; заедно ще изкореним порочните мерзости, така че сърцето им да се реши за Мен; продължи да учиш всички нации и да строиш мостове там, където няма нито един; пробегът не е приключил, но Аз съм с теб; Аз съм твоята опора и на твоята страна; остави ги на Мен тези, които не оцениха голямата Ми Обич; моли се за свещениците ви, защото Синът Ми плаче горчиво за тях и избягвай да ги съдиш; пледирай за тяхната кауза, така че един ден и те да излъчват сладък мирис като тамян и да Ме ароматизират; бъди силна, дете Мое, и се надявай на Мен; благославям те, оставяйки Диханието на Устата Си върху челото ти;

AlphaOmega

1 Душата ми.
2 Говори Отецът.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message