DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika »

Biskop Jeremiah /FERENS/

Eparch-biskop av den autokefala (självständiga) ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Syd-Amerika.

Curitiba, 17 Januari, 2006
De 70 apostlarnas högtidsdag

Vittnesbörd om Sant Liv i Gud

"Må Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds Kärlek och den Helige Andes gemenskap vara med oss för alltid. Amen"

I detta den kristna erans tredje millennium, erfar världen den apokalyptiska verklighet som Gud förutsade i den Heliga Skrift. Förvandlingen av världen; våldet, terrorn, krigen, konflikterna, hatet, misären och urholkningen av den mänskliga värdighet som Gud gett henne som sin avbild och like, omskakar och oroar mänskligheten dag för dag. Människan utan gemenskap med sin skapare lever otryggt och med fruktan. Gud talar till mänskligheten genom sina profeter och genom sin egen Son Jesus Kristus och människan, istället för att lyssna på det gudomliga budskapet, följer sina egna ambitioner.

Rörelsen Sant Liv i Gud, skapad av fru Vassula, kallar världens uppmärksamhet och uppväcker nyfikenheten bland Kristna av olika samfund. Tusentals människor från olika delar i världen är ärade ... välsignade med Gud nåd efter att ha läst de budskap som förmedlas genom fru Vassula och den största välsignelsen till människan är omvändelsens nåd. Gud kallar oss ständigt till ånger och omvändelse, så att våra själars fiende inte förstör oss, vi som är skapade i Guds avbild och likhet.

I Sant Liv i Gud är det många människor som, likt den förlorade sonen, återvänder till sin Faders hus.

Den ekumeniska pilgrimsresan som ägde rum i Maj 2005, i Libanon, Jordanien och Syrien var ett tydligt vittnesbörd om den kristna enheten, där syftet var vår enhet med Jesus Kristus. Vi har upplevt oförglömliga stunder där vi känt beröringen och ledningen av Guds nåd.

Jag ber Gud vår Fader att välsigna och beskydda Fru Vassula, så att hon alltid har styrkan, modet, urskillningen och den gudomliga upplysningen att utföra detta ädla och svåra uppdrag med integritet.

Med den apostoliska välsignelsen,

+ Biskop Jeremiah /FERENS/
Eparch-biskop av den autokefala Ukrainsk-Ortodoxa kyrkan i Syd-Amerika.

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message