DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Nyheter »

Nytt budskap 13 februari
2016-02-25

Följande budskap tog Vassula emot den 13 februari

Min frid ger Jag dig; vill du skriva ner Mina Ord?

Ja, Herre…

Denna generation är svår att böja; försvagade som de är av sina synder förlitar de sig på Satan, och bygger sitt hopp på honom; fastän Jag har visat Mig inför var och en, är det få som har lagt märke till det; deras ledare har blivit alltmer grymma, och genom deras hand väntar döden för många folk; hur mycket har Jag inte gråtit över dig, skapelse! ditt liv kommer nu att dras med strömmen rakt ned i döden; när sedan eldsflammor slickar era invånare, och slår ut i lågor, skall Jag fråga denna generation: var finner du skydd? och hos vem? hos Satan? i ditt själviska ego?

tiden har kommit för att verkställa Min Rättvisas straff över denna trolösa generation, rättvisan står för dörren; Jag kommer att genomföra Mina befallningar till punkt och pricka; när ni hör ljudet av åskans dån, kommer Min Röst att höras och dåna i era öron, den kommer att genljuda till jordens yttersta gräns; vet då att världen och alla som bor i den kommer att höra Rättvisans Röst: ondskan kommer att föra med sig död åt många nationer… förstörelsen kommer att ta sig in i varje stad;

har ni hört att ”Herrens Ängel kommer att omringa städer och länder” och kalla alla till ånger? dessa ting kommer att äga rum i de kommande dagarna;

därför, ni som har gått in i Mina Gårdar och trott på Mina ord, be och frukta inte, var inte rädda, men ni som under alla år har hånat Mina budskap, och skadat Mina profeter med er tunga, akta er! för ni har använt lögner för att rättfärdiga era lögner, ni har sannerligen begravt Mina Ord i er egen grav; ja, ni har sannerligen förvrängt Mina Ord; men era synder har skapat en avgrund mellan Mig och er; och nu kan Rättvisan inte längre hållas tillbaka; Jag säger er, det blir bittert för er att möta Mig under kommande dagar… be och låt inte era ögon bli tyngda av sömn!

så här bör ni be:

 

”Jahve, min Gud, låt min bön nå fram till Dig,

hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,

förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,

och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;

 

låt inte tryckvågen av en explosion släcka ljuset i våra dagar,

låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;

men i Din Faderliga Omsorg,

förbarma Dig över oss, och förlåt oss;

 

tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;

förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,

se till vår svaghet;

 

håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,

låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;

 

jag litar helt på Dig; amen.”

 

hur glad kommer Jag inte att vara när Jag tar emot denna bön; denna bön kommer att beveka Mig! dotter, Jag skall välsigna alla som uppriktigt ber denna bön; må denna profetia åter bli uttalad; ”dagen och stunden tillhör Mig, er Gud,” detta är vad du skall säga till dem som frågar dig om dagen och tiden för Min Rättvisa! Kärleken älskar er;

 
Andra huvudnyheter:
Ny bokhandel
SLIG pilgrimsresa till Egypten
Retreat i Vadstena
Nya budskap
Brev från Vassula
Ny film
Nya ljudböcker
Nytt budskap 13 mars
Årsmöte 29 februari
Retreat i maj - inställd
Pilgrimer i Moskva
Pilgrimsresa 2019 till Grekland - öppet för anmälan
Årsmöte
Ny bok om Vassula
Bokrelease för "Vassula – ett tecken på Guds kärlek" 28/11 2018.
Nyligen publicerade budskap
Årsmöte 17 mars i Linköping
Rapport från Moskva
Välkommen till Kastanjegården
Vassula i Södertälje
Himlen är verklig – men också helvetet
Vassula talar i Södertälje
Årsmöte 18 februari
Pilgrimsresa till Ryssland
Medjugorje
Retreat i samband med påvens besök i Sverige
GUD kallar alla till bön kl 17.00 den 19/6!
Rapport från Loutraki
Årsmöte
Nytt budskap 13 februari
TLIG pilgrimsresa till Rom 2015
Budskap 2 juni 2015
Filmvisning i Stockholm 26 november
Presentation i Luleå
Jubileum 28 november
TLIG har en ny Youtube kanal
Rapport från retreat i Anafora januari 2015.
Pilgrimsresa till Rom och Italien
Retreaten i Vadstena 2014
Årsmöte 18 april
Sant Liv i Gud Radio på svenska
Böneveckan för kristen enhet
Retreaten i Vadstena
29-årsdagen
Sant Liv i Gud radio
Vassula publicerar ytterligare budskap
Retreat på Rhodos 10-15 oktober
Vassula talar i Vadstena 6 juni
Presentation av Vassula och budskapen, Lilla Edet
Påvens hälsning till evangelikala ledare
Årsmöte
Nytt budskap från Jesus
Broder Wilfrid Stinissen OCD R.I.P.
Vassulas tal om enheten, från pilgrimsresan
Blogg från pilgrimsresan
Läs Vassulas nya bok
Möte i Uddevalla
Ny bok av Vassula
Böneveckan för kristen enhet
Ny Bok 1
Årsmöte i april
Välkommen till vår nya hemsida

Om profeter
Nya budskap
Vassula till Sverige i juni
Nypublicerade budskap
28 november
Filmvisning i Malmö
Senast publicerade budskap
Retreat i Vadstena med Vassula
Egen svensk radiokanal
Niels Christian Hvidt talar om Vassula i Malmö
Arabiska Bok 1 i Sverige
Möte i Norrköping
Ljudböcker

Se SLIG huvudnyheter...

Fler nyheter i arkivet...

Senaste nytt
Nyheter från Sant Liv i Gud världen över
 

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad på de senaste nyheterna och aktiviteterna inom Sant Liv i Gud, i Sverige och internationellt.
 

Nyhetsarkiv
Här kan du nå tidigare e-nyhetsbrev.
 

TLIG Magazine
Fylld med SLIG-verksamhet från hela världen, och andlig undervisning kring olika teman.
 

Nyhetssök
Textsökning inom Nyheter
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message