DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Nyheter »

Budskap 2 juni 2015
2015-11-29

 

Ett budskap från Jesus att läsas högt vid pilgrimsresan i Rom i oktober 2015
2 juni 2015


Frid vare med er; det står i Skriften att Min Fader har lagt allt under Mina Fötter och gjort Mig till Herre över allting; ni har hört att Jag är Huvudet för Min Kyrka; under alla dessa år, Min Vassula, har Min Ande, Sanningens Ande, visat Sin Kraft för er alla, för att kunna utföra och verkställa Mina ord, som är: "må de alla bli ett; Fader, må de bli ett i Oss liksom Du är i Mig och Jag i Dig…"

–Men Herre, som Du vet är det många av Kyrkans företrädare som inte tror att Du talar, fast du gör det nu, och även i det förflutna när Du ville att vi skulle bli ett och enade, var det ingen som uppfyllde Dina Ord; år efter år går och ingenting händer; lansens klinga ligger fortfarande i Ditt Hjärta…

Jag säger dig allvarligt, fortsätt att undervisa om allt Jag har gett dig och frukta inte för någonting, för Min Ande beskyddar dig och ger dig både viljan och kraften att samla Mina herdar, för att påminna dem om att det finns Ett Bröd och att ni alla, fastän många, är en enda kropp; ni är samlade (här) från olika nationer och olika Kyrkor, för att be om Nåd, för att hela splittringen bland er, ge världen fred och enhet bland alla Kristna;

så Jag frågar er: är ni inte vigda till Mig genom samma dop? se här, Jag är villig att ge er Enhetens gåva, att lyfta upp Min Kyrka till ett tecken så att alla folk kan se Min Härlighet, men Jag behöver ert fulla samarbete och villighet att böja er i ödmjukhet och kärlek, - och för att förenas runt ett Altare och dela Min Kropp måste ni lära er att älska, för ni vet alla att det finns en Kropp, en Ande, en Herre, en Tro, ett Dop, en Gud, allas Fader som verkar genom allt, och som bor i er alla - och eftersom ni vet om detta men ändå förblir utspridda och ovilliga att ta del av Mina Sakrament och Eukaristins Mysterium, gör ni Min Ande bedrövad; varför ber ni Mig att utgjuta Min Ande för att ta bort splittringen ibland er när ni bär på fördomar i ert hjärta? bedröva inte Min Ande mer genom att göra åtskillnad mellan er;

hur många gånger har Jag inte sagt att Jag är En? Jag frågar er igen: tror ni att Min Kropp är en enda fyr, som med odelat ljus lyser över hela världen? idag kommer Jag till er som Översteprästen, för att påminna er om att leva värdigt er kallelse, att vittna för Sanningen och samla alla tillsammans i Trons enhet, och att de offer ni dagligen ger Mig skall vara ert motiv för att föra er alla till att dela detta Eukaristins Mysterium; be Mig att återuppliva er modlösa ande; be Mig att leda er på den rätta vägen! ni tror väl på Min Godhet och Kärlek och att Jag förmår ge er ett nytt hjärta? så varför fortsätter ni att jämra er över er splittring? be Mig att styrka er i Tron och öppna era hjärtan för Sanningen, och genom kraften som Min Eukaristi ger er, offra era liv för Enheten; gå framåt, fyllda av Kärlekens Ande så att Enheten blir verklighet i Min Kyrka!

ge Mig era bekymmer så skall Jag i Min härlighets Ljus förvandla dem och ge er frid i era hjärtan; Min Själs välsignade, var ett i sinnet så att ni tillsammans enas om en överenskommelse som skall förhärliga Min Kropp som är Kyrkan; låt inte ert hjärta fyllas av tomrum så att inte fienden som stryker omkring er fyller upp det tomrummet; räkna er själva som välsignade, för den Himmelske Fadern kommer att göra under och segern kommer att skänkas er alla som söker den så länge väntade Enheten;

er splittring har blivit en brant klippa, oböjliga järnstänger, med mänskliga lagar och förordningar, men som ett resultat av era många böner kommer Guds ynnest snart att visa sig för er; från det Östra och det Västra Huset behöver Jag stora gottgörelser och Jag är redo att förlåta deras misstag; Jag behöver se all arrogans försvinna, Jag behöver se all stolthet försvinna; res er upp allesammans, för Jag behöver segerrika krigare, trons krigare, och inget mindre; ta emot Mina Välsignelser för att ni delar med er till varandra;
Jag, Jesus Kristus, älskar er alla; ic
 
-----
En liten kommentar: detta budskap är, enligt vad Vassula sade under pilgrimsresan, det första som är direkt riktat till en pilgrimsresa. I brevet från juni, där hon först berättade om detta budskap, skrev hon: "Jag är full av förhoppningar över det som Jesus säger i sitt Budskap". Det hon hade i tankarna då var det som står i budskapet ovan: "...men som ett resultat av era många böner kommer Guds ynnest snart att visa sig för er". Snart! Bara dagar senare kom ytterligare ett brev där hon visade vad påven Franciskus just hade sagt om att ena påskens datum. Hon skrev då: "Jag tror att våra ständiga böner och uppoffringar nu har rört det Heliga Hjärtat, som därför velat inspirera påven att vidta åtgärder för att förena påskens datum. Låt oss därför fortsätta våra böner, vår rosenkrans och alla våra uppoffringar, tillägna dem enandet av Påskens högtid. Gud välsigne er alla och hoppas att vi ses i Rom! Låt oss se vad mer Jesus har av överaskningar i sin rockärm!"

 
Andra huvudnyheter:
Ny bokhandel
SLIG pilgrimsresa till Egypten
Retreat i Vadstena
Nya budskap
Brev från Vassula
Ny film
Nya ljudböcker
Nytt budskap 13 mars
Årsmöte 29 februari
Retreat i maj - inställd
Pilgrimer i Moskva
Pilgrimsresa 2019 till Grekland - öppet för anmälan
Årsmöte
Ny bok om Vassula
Bokrelease för "Vassula – ett tecken på Guds kärlek" 28/11 2018.
Nyligen publicerade budskap
Årsmöte 17 mars i Linköping
Rapport från Moskva
Välkommen till Kastanjegården
Vassula i Södertälje
Himlen är verklig – men också helvetet
Vassula talar i Södertälje
Årsmöte 18 februari
Pilgrimsresa till Ryssland
Medjugorje
Retreat i samband med påvens besök i Sverige
GUD kallar alla till bön kl 17.00 den 19/6!
Rapport från Loutraki
Årsmöte
Nytt budskap 13 februari
TLIG pilgrimsresa till Rom 2015
Budskap 2 juni 2015
Filmvisning i Stockholm 26 november
Presentation i Luleå
Jubileum 28 november
TLIG har en ny Youtube kanal
Rapport från retreat i Anafora januari 2015.
Pilgrimsresa till Rom och Italien
Retreaten i Vadstena 2014
Årsmöte 18 april
Sant Liv i Gud Radio på svenska
Böneveckan för kristen enhet
Retreaten i Vadstena
29-årsdagen
Sant Liv i Gud radio
Vassula publicerar ytterligare budskap
Retreat på Rhodos 10-15 oktober
Vassula talar i Vadstena 6 juni
Presentation av Vassula och budskapen, Lilla Edet
Påvens hälsning till evangelikala ledare
Årsmöte
Nytt budskap från Jesus
Broder Wilfrid Stinissen OCD R.I.P.
Vassulas tal om enheten, från pilgrimsresan
Blogg från pilgrimsresan
Läs Vassulas nya bok
Möte i Uddevalla
Ny bok av Vassula
Böneveckan för kristen enhet
Ny Bok 1
Årsmöte i april
Välkommen till vår nya hemsida

Om profeter
Nya budskap
Vassula till Sverige i juni
Nypublicerade budskap
28 november
Filmvisning i Malmö
Senast publicerade budskap
Retreat i Vadstena med Vassula
Egen svensk radiokanal
Niels Christian Hvidt talar om Vassula i Malmö
Arabiska Bok 1 i Sverige
Möte i Norrköping
Ljudböcker

Se SLIG huvudnyheter...

Fler nyheter i arkivet...

Senaste nytt
Nyheter från Sant Liv i Gud världen över
 

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad på de senaste nyheterna och aktiviteterna inom Sant Liv i Gud, i Sverige och internationellt.
 

Nyhetsarkiv
Här kan du nå tidigare e-nyhetsbrev.
 

TLIG Magazine
Fylld med SLIG-verksamhet från hela världen, och andlig undervisning kring olika teman.
 

Nyhetssök
Textsökning inom Nyheter
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message