DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Gåvor och stöd »

Gåvor och stöd

Allt arbete inom Sant Liv i Gud är beroende av frivilliga gåvor och insatser

Inom Sant Liv i Gud sker allt arbete på frivillig basis. Det finns ingen anställd, vare sig i Sverige eller utomlands. Inte heller Vassula får några pengar från sina böcker eller framträdanden. De enda inkomster vi har är frivilliga gåvor. Därför är Din gåva nödvändig för att spridandet av dessa budskap skall kunna fortsätta.

Också frivilliga insatser av olika slag är mycket välkomna, klicka här för att hitta personer du kan kontakta. Välkommen att vara med!

Swish-nummer: 1235623368

Plusgiro: 837 35 35-7
För utlandsbetalningar IBAN: SE59 9500 0099 6042 8373 5357 • SWIFT: NDEASESS

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message