DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älskade barn, era hjärtan är fortfarande mycket långt borta från Oss

26 april 1993

(Vår Moder talar.)

älskade barn, era hjärtan är fortfarande mycket långt borta från Oss1 därför att ni ännu inte har insett meningen med Våra manifestationer, inte heller orden i Våra Budskap; ni har ännu inte förstått vad Frid, Kärlek och Enhet innebär; hade ni förstått det skulle era länder inte stå i brand som de nu gör; hade ni förstått Våra Budskap skulle ni ha förstått och levt efter Jesu ord: ”den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav”; så som Jesus kom, inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge Sitt liv till lösen för många, förstå att Himmelriket är till för alla, men inte alla ser det och inte alla går in i det; så bli inte förvånade om ni ser att det ges åt andra än er själva;

Gud kommer nu till er alla, men många av er tror inte, det är därför det inte finns det någon frid bland er; Gud är fri att välja dem som kommit sist och skänka dem Sin Härlighet lika mycket som Han skänkte åt dem som kom först; har Han inte rätt att göra vad Han vill? Jesus sade: ”vinden blåser vart den vill;” be om Frid i era hjärtan; lev som om det vore er sista dag på jorden;

när Mina uppenbarelser upphört, skall Jag se till att ni alla har möjlighet att påminna er Våra Budskap och Vår Undervisning, under vedermödans dagar; Jag kommer inte att visa Mig mycket länge till nu, för den Sublima Härligheten av Guds Närvaro kommer plötsligt att vara ibland er;

därför blir ni nu alla kallade till en och samma fålla, Jesu Kristi fålla och in i Hans Mysterium; Guds Härlighet kommer att uppenbaras för er alla tidigare än ni förväntar det;

försök förstå att Vår Kärlek är för var och en på jorden, så använd inte hårda ord mot varandra, kära barn, ty Gud skall döma dem som ni dömer; vad beträffar jordens Eldsdop, skall Herren komma i flammande Eld för att utplåna all synd från jorden och bränna ner hela den fördärvade världens ondska till roten;

fortsätt att förkunna Guds Rike över hela världen, och att Våra Budskap är till för att leda er till ånger; Jag, er Heliga Moder, välsignar er;


1 Vår Moder syftar på Jesus och Henne själv. De Två Hjärtanas.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message